Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

PRTG Network Monitor - Trạng thái của Sensor

Cỡ chữ

1. Các trạng thái của Sensor

Trong cây thiết bị của PRTG (Tiếng Anh là Device Tree), bạn thường tạo nhiều sensor để theo dõi một thiết bị (device). Với những sensor này, bạn có thể giám sát các khía cạnh khác nhau của thiết bị đó. Bằng cách sử dụng mã màu (color code) để hiển thị trạng thái của cảm biến, chúng sẽ cho bạn một cách nhìn trực quan và dễ dàng về tình trạng mạng của bạn.


Màu của sensor luôn hiển thị trạng thái thực tế của chúng. Trong bảng dưới đây sẽ trình bày cho bạn thấy một danh sách các trạng thái của sensor trong phần mềm PRTG. Danh sách này cũng phản ánh sự phân cấp trong việc hiển thị trạng thái chung trong cây thiết bị (Device tree) hoặc bản đồ (Geo Maps) khi tóm tắt trạng thái của Sensor trong toàn mạng: Các trạng thái sensor có mức độ quan trọng cao hơn sẽ được ưu tiên để hiển thị trạng thái của sensor đó. Thí dụ, Nếu tất cả các sensor của một thiết bị đều ở trạng thái Up, tuy nhiên có một sensor của thiết bị đó đang ở trạng thái Down, do đó, trạng thái tổng thể của thiết bị này sẽ được đánh giá và hiển thị ở trạng thái là Down (Vì vậy, thiết bị này sẽ được hiển thị bằng màu đỏ - red trong cửa sổ Tree Map View), bởi vì trạng thái Down có mức độ ưu tiên cao hơn trong phân cấp trạng thái sensor.

icon-i-roundDown và Down (Partial) có mức độ quan trọng như nhau trong phân cấp trạng thái sensor.

SENSOR ICON

COLOR

trạng thái

Ý nghĩa

led_red_big

Red
)

Down
(Chết)

  1. PRTG không thể kết nối với thiết bị, hoặc sensor đã chuyển sang trạng thái lỗi "error state". Xem mục "Sensor Warning and Down Behavior" phía dưới để biết thêm thông tin. 
    icon-i-roundTheo thiết kế, sensor sẽ không thể ghi dữ liệu trên các kênh (channel) của nó nếu nó bị rơi vào trạng thái này. 
     
  2. Một nguyên nhân khác cũng khiến sensor chuyển sang trạng thái này là việc thiết lập ngưỡng giới hạn "error limit" trong phần Sensor Channels Settings, hoặc một trạng thái lỗi liên quan đến một sensor trong Lookup.
    icon-i-roundTrong trường hợp này, sensor tiếp tục ghi dữ liệu trên các kênh của nó mặc dù trạng thái hiển thị của nó là lỗi "error".

icon_green-red

Green/Red
(Xanh/Đỏ)

Down (Partial)
(Nghi chết)

Trong chế độ cụm (cluster), có ít nhất một nút (node) báo cáo trạng thái của sensor này là Down, trong khi đó có ít nhất một nút (node) khác báo cáo rằng sensor này trạng thái lại là Up.

icon-i-roundTrạng thái này không xảy ra đối với các sensỏ trên đầu dò từ xa (remote probe) trong chế độ failover cluster.

led_redok_big

Bright-Red
(đỏ nhạt)

Down (Acknowledged)
(Chết)
(Đã xác nhận)

Sensor này đã chuyển sang trạng thái Down và đã được xác nhận bởi quản trị viên PRTG, đã tiến hành cảnh báo (Acknowledge Alarm). Điều này rất hữu ích để lưu ý một vấn đề xảy ra trong mạng. Nếu quản trị viên đã thực hiện xác nhận cảnh báo (acknowledged alarm) thì PRTG sẽ không phát đi thông báo "notifications" sau đó. Để thiết lập trạng thái sensor này, hãy nhấp chuột phải (right-click) vào sensor đang ở trạng thái Down và từ pop-up menu xuất hiện ( gọi là context menu), chọn mục Acknowledge Alarm.... Sau đó nhập nội dung ghi chú (comment) và nhấp OK.

led_yellow_big

Yellow
(Vàng)

Warning
(Cảnh báo)

PRTG không thể đọc dữ liệu từ sensor này, nó sẽ thử lại. Sensor này sẽ có nguy cơ sớm chuyển thành trạng "down". Xem mục Sensor Warning and Down Behavior phía dưới để biết thêm thông tin chi tiết. Nguyên nhân khác dẫn đến trạng thái sensor này có thể là việc thiết lập ngưỡng cảnh báo "warning limit" của sensor này trong phần Sensor Channels Settings.

led_orange_big

Orange

Unusual
(Bất thường)
 

Sensor báo cáo trạng thái cho ngày trong tuần (weekday) hoặc một thời điểm nào đó trong ngày (time of day). Trạng thái bất thường (Unusual) được phát hiện dựa trên việc thống kê các dữ liệu trong một giai đoạn thời gian trong quá khứ và có thể được cấu hình hoặc vô hiệu hóa trong phần "system administration". Bạn cũng có thể vô hiệu hóa (disable) việc phát hiện trạng thái bất thường cho các nhóm (group) nhất định (xem Group Settings).

led_green_big

Green

Up
(Bình thường)

Lần quét gần nhất Sensor hoạt động bình thường và PRTG vẫn nhận dữ liệu đều đặn từ sensor này.

led_blue_big

Blue

Paused
(Tạm dừng)

Sensor này hiện bị tạm dừng (trong một khoảng thời gian xác định, hoặc vô dừng vô thời hạn, hoặc gây nên bởi một phụ thuộc - dependency).

led_grey_big

Black (Gray)

Unknown
(Không rõ)

PRTG không nhận được dữ liệu của sensor này hoặc có vấn đề về kết nối mạng, thí dụ hệ thống đầu dò (probe system). Nếu nhiều sensor hiển thị trạng thái này liên tục, hãy khởi động lại PRTG.

icon-book-bulbĐể xử lý khi vấn đề này xảy ra, xem mục Knowledge Base article: What to check if sensors are black (gray)?

2. Quy tắc xử lý Sensor chuyển sang trạng thái Warning và Down

Trạng thái Down của sensor cho thấy có vấn đề xảy ra với thiết bị được giám sát. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trạng thái "down" của sensor, thí dụ, có sự gián đoạn trong kết nối vật lý của thiết bị, bị mất kết nối internet, hoặc server bị hư hại.

Sau khi yêu cầu đến thiết bị thất bại, PRTG sẽ cố gắng kết nối với thiết bị trước khi chuyển sensor sang trạng thái Down (Điều này đúng với hầu hết các loại sensor):

  1. Nếu một yêu cầu đến thiết bị bị thất bại lần đầu, sensor sẽ bị chuyển sang trạng thái Warning. PRTG sẽ lặp lại yêu cầu và cố gắng quét lại (re-scan) thiết bị này ngay lập tức.
  2. Nếu lần thứ hai yêu cầu vẫn thất bại, sensor sẽ được mặc định là Down cho đến khi PRTG kết nối trở lại bình thường với thiết bị đó. Bạn có thể thay đổi quy tắc này trong thiết lập cài đặt "Scanning Interval" của đối tượng giám sát. PRTG cố gắng kết nối với thiết bị trong mỗi chu kỳ quét của mình (scanning interval).

Thủ tục này cung cấp cho các thiết bị và dịch vụ cơ hội để phục hồi từ một quá tải tạm thời và ngăn chặn báo động sai. Tuy nhiên, bạn được thông báo kịp thời về bất kỳ vấn đề nào về mạng.

icon-i-round-redQuy tắc xử lý được mô tả ở trên không áp dụng đối với việc chuyển đổi trạng thái sensor sang Warning hoặc Down được thiết lập bởi các ngưỡng giới hạn (warning limit hoặc error limit) trong phần Sensor Channels Settings hoặc đối với các kênh (channels) bằng cách sử dụng lookups.

Tham khảo

Video Tutorial: The PRTG Sensor States

Knowledge Base: What to check if sensors are black (gray)?


3. Cách thiết lập sensor trạng thái "Down (Acknowledge)" của sensor
4. Cách cấu hình và lược bỏ trạng thái "Unusual" của sensor

 
Nguồn: https://www.paessler.com/manuals/prtg/sensor_states