Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

PRTG Network Monitor - Giao diện người dùng (User Interfaces)

Cỡ chữ
PRTG cung cấp nhiều giao diện người dùng, vì vậy bạn có thể chọn một giao diện phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
 
Các tùy chọn giao diện người dùng của phần mềm PRTG là giao diện web - AJAX Web interface,  Windows Enterprise Console dùng cho máy tính Desktop và các ứng dụng gốc dành cho smartphone iOS, Android và Windows.
 
Giao diện PRTG chính là giao diện web - AJAX Web interface, đây là giao diện mà bạn có thể tiếp cận bằng cách kết nối với máy chủ PRTG của bạn bằng trình duyệt Web như: Chrome, Firefox, Internet Explorer.... Giao diện web cung cấp cấu hình đầy đủ các thiết bị (Device) và cảm biến (Sensor), quản trị hệ thống (system administration) và quản lý người dùng (user management).
 

Giao diện Web - AJAX Web interface của PRTG
 
Windows Enterprise Console là một chương trình ứng dụng trên hệ điều hành Windows, cũng cung cấp cấu hình và quản trị đầy đủ. Ngoài ra, Windows Enterprise Console cho phép bạn xem nhiều máy chủ lõi PRTG (Core Server) trong một giao diện duy nhất, vì vậy nếu bạn có cài đặt PRTG với nhiều máy chủ, bạn có thể sử dụng Windows Enterprise Console làm một điểm giám sát trung tâm.

 
 
Giao diện Windows Enterprise Console của PRTG

Ngoài ra, Paessler còn cung cấp các ứng dụng gốc cho điện thoại smartphone iOS, android và windows.
 
Tất cả các ứng dụng đều miễn phí và có thể được tải xuống từ cửa hàng Apple App, Google Play, Amazon hoặc cửa hàng Windows.
 
Các ứng dụng trên smartphone cho phép bạn xem dữ liệu giám sát của mình và cung cấp một số tùy chọn nhưng không có cấu hình đầy đủ. Sử dụng dịch vụ thông báo PRTG (PRTG push notification) kết hợp với một trong các ứng dụng của Paessler là cách tuyệt vời để theo dõi mạng của bạn khi bạn đang di chuyển bên ngoài.
 Giao diện trên Smartphone của PRTG
 
Tóm lại, nếu bạn cần thực hiện cấu hình quan trọng, bạn sẽ muốn sử dụng giao diện web hoặc Windows Enterprise Console và nếu bạn có nhiều hơn một máy chủ PRTG, bạn sẽ cần Windows Enterprise Console. Cuối cùng, ngoài các giao diện người dùng đầy đủ tính năng này, bạn có thể sử dụng các ứng dụng để xem dữ liệu giám sát khi bạn rời khỏi bàn làm việc của mình. 
Nguồn: https://www.paessler.com/learn/videos/user-interfaces