Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Các phương thức cấp bản quyền cho sản phẩm Microsoft

Cỡ chữ
Dưới đây là hướng dẫn nhanh để tham khảo giúp bạn hiểu được cách cấp bản quyền cho các sản phẩm của Microsoft.

1. CẤP PHÉP SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG TRÊN DESKTOP (VD: OFFICE, CRM)
- Việc cấp phép sử dụng các ỨNG DỤNG trên máy tính bàn như sau:
 • Cấp phép sử dụng trên cơ sở một thiết bị
 • Thiết bị được cấp phép sử dụng là thiết bị mà trên đó phần mềm được sử dụng
 • Bạn có thể cài đặt và sử dụng một bản sao của phần mềm
   bất kỳ bộ phận sản phẩm nào của phần mềm
  bất kỳ phiên bản nào trước đó của phần mềm HOẶC bất kỳ bộ phận nào trên thiết bị được cấp phép sử dụng
 • Bạn có thể cài đặt và sử dụng bản sao khác của phần mềm trên một môi trường Hệ điều hành ảo trên thiết bị được cấp phép sử dụng

2. CẤP PHÉP SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH TRÊN DESKTOP (VD: WINDOWS)
- Việc cấp phép sử dụng HỆ ĐIỀU HÀNH trên máy tính bàn như sau:
 • Cấp phép sử dụng trên cơ sở một thiết bị
 • Một bản sao của phầm mềm có thể được cài đặt trên thiết bị được cấp phép.
 • Các nguyên tắc chuyển nhượng:
  • Giấy phép sử dụng hệ điều hành Windows do Hãng sản xuất cài đặt sẵn (Original Equiptment Manufacturer - OEM) cài đặt sẵn trên máy tính có hiệu lực và hết hạn sử dụng trên máy tính đó. Giấy phép không thể được chuyển nhượng trừ khi đó là một thiết bị hoàn chỉnh (cả phần cứng và phần mềm)
  • Giấy phép nâng cấp hệ điều hành Windows theo số lượng lớn (Volume Licensing) có hiệu lực và hết hạn sử dụng trên máy đó. Giấy phép không thể được chuyển giao trừ khi đó là một thiết bị hoàn chỉnh (cả phần cứng và phần mềm)
  • Giấy phép sử dụng gói sản phẩm hệ điều hành Windows (Fully Packeged Product - FPP) được phép chuyển nhượng một lần. Thông tin chi tiết được giải thích trong thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối (End User License Agreement - EULA)

3. CẤP PHÉP SỬ DỤNG SERVER (GIẤY PHÉP TRUY CẬP CỦA MÁY TRẠM - CALS)
- Việc cấp phép sử dụng SERVER trên máy chủ như sau:
 • Một giấy phép truy cập của máy trạm (CAL) không phải là một phần mềm ứng dụng
 • Một CAL cho một người sử dụng hay thiết bị được phép truy cập các dịch vụ phần mềm trên server
 • Có hai mô hình cấp phép được  sử dụng để cấp phép sử dụng phần mềm trên server như sau:
  • Mô hình Server/CAL: mỗi Server cần một giấy phép sử dụng hệ điều hành server và tất cả máy trạm phải được cấp phép với CALs
  • Mô hình trên Processor: mỗi bộ xử lý trên bất cứ server nào chạy phần mềm phải có một giấy phép sử dụng trên mỗi bộ xử lý, trường hợp này không giới hạn số lượng máy trạm hay người sử dụng có thể truy cập phần mềm trên server đó
 • Một CAL cho một người sử dụng: cho phép cá nhân hay người dùng truy cập hay sử dụng phần mềm trên server từ số thiết bị bất kỳ
 • Một CAL cho một thiết bị: cho phép thiết bị cá nhân truy cập hay sử dụng phần mềm trên server với số người sử dụng bất kỳ

  Open License Open Value Open Value Sunscription Select License Select Plus Enterprise Agreement

Enterprise Subscrition Agreement
Nhu cầu của khách hàng Các tổ chức vừa và nhỏ cần khoảng 5 giấy phép Các tổ chức vừa và nhỏ cần khoảng 5 giấy phép kèm với Software Assurance Các tổ chức vừa và nhỏ quan tâm tới thuê bao sử dụng phần mềm hoặc tiêu chuẩn hóa PC Các tổ chức vừa và doanh nghiệp (nhiều hơn 150) Các tổ chức vừa và doanh nghiệp Doanh nghiệp (250 hoặc hơn)
Dạng Giấy phép Vĩnh viễn Vĩnh viễn Không vĩnh viễn Vĩnh viễn Vĩnh viễn Vĩnh viễn và không vĩnh viễn
Lợi ích của khách hàng  - Yêu cầu giấy phép tối thiểu.
- Chi trả trực tiếp.
-  Bổ sung giấy phép khi doanh nghiệp tăng trưởng.
Hướng lợi từ chương trình Software Assurance.
-  Mang lại nhiều hơn khả năng kiểm soát tình hình đầu tư vào IT
Các tùy chọn thuê bao:
 -  Chi phí thấp nhất.
-  Chi phí giấy phép linh hoạt khi số lượng PC tăng hoặc giảm.
- Biết trước các khả năng đầu tư phần mềm.
Select License được sử dụng khi Software Assurance được mua cùng lúc.
- Giảm chi phí thấp nhất.
- Tính toán được ngân sách.
- Mua sắm phần mềm theo nhu cầu.
- Tăng tốc triển khai.
-  Không phải quản lý nhiều hợp đồng.
-  Mua sắm hiệu quả, có tính toán.
- Dễ dàng quản lý tải sản phần mềm.
- Mua sắm linh hoạt.
- Bảo hiểm phần mềm.
- Hạ tầng linh hoạt.
-  Tiêu chuẩn hóa IT.
-  Mua sắm tập trung.
- Quản trị, tính toán ngân sách và theo dõi giấy phép  dễ dàng.
- Tiết kiệm chi phí đáng kể.
- Dễ dàng triển khai công nghệ mới nhất của Microsoft
Bảo hiểm phần mềm Có sẵn Bao gồm Bao gồm - Có sẵn
- Tỷ lệ theo hàng năm
- Có sẵn
- Không tỷ lệ
Bao gồm
Điều khoản thỏa thuận Hai năm
Một năm áp dụng cho các tổ chức doanh nghiệp đáp ứng điều kiện
Ba năm Ba năm Ba năm Không hạn Ba năm
Giấy phép Vĩnh viễn Giấy phép Enterprise vĩnh viễn,
Subscription
trừ khi là
Agreement
Tùy chọn thanh toán Chỉ thanh toán trực tiếp. Trực tiếp hoặc thanh toán hàng năm Thanh toán hàng năm Thanh toán hàng năm chỉ áp dụng cho giấp phép và Software Assurance và chỉ Software Assurance Thanh toán hàng năm chỉ áp dụng cho giấy phép và Software Assurance và chỉ Software Assurance. Thanh toán hàng năm chỉ áp dụng cho giấy phép và Software Assurance và chỉ Software Assurance.
Cách mua Kênh bán lẻ rộng rãi Kênh bán lẻ rộng rãi Kênh bán lẻ rộng rãi Bán lẻ khách hàng lớn (LAR) LAR LAR và Enterprise Software Advisor
Điều kiện bắt buộc của sản phẩm (bản sao của media) Media bắt buộc phải mau riêng rẽ từ Microsoft Worldwide Fulfillment Một bản sao của media được chuyển miễn phí với bản đặt hàng ban đầu Một bản sao của media được chuyển miễn phí với bản đặt hàng ban đầu Mỗi một ký mới sẽ nhận một bộ Product Fulfillment Kit Một bản sao của media được chuyển miễn phí với bản đặt hàng ban đầu Mỗi một ký mới sẽ nhận một bộ Product Fulfillment Kit

*Giấy phép OEM hoặc FPP không đáp ứng điều kiện cho Software Assurance

 
Nguồn: https://www.vuthao.com.vn/