Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: PDF - 012
AutoBatch
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

AutoBatch

Hãng sản xuất EverMap LLC Phiên bản:
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Văn phòng
Đối tượng tác động PDF Files

Mô tả

AutoBatch™ là phần mềm bổ sung (tiếng Anh gọi là plug-in hoặc add-on) nâng cao dành cho phần mềm Adobe® Acrobat Professional®. AutoBatch ™ bổ sung chức năng tệp xử lý theo loạt (tiếng Anh gọi lại batch file) cho phần mềm Adobe® Acrobat® Pro. Nó cho phép người dùng thực thi bất kỳ "hành động" nào từ trình hướng dẫn hành động Action Wizard hiện có nào từ batch file và chuyển các tệp đầu vào / đầu ra tùy chỉnh hoặc đường dẫn thư mục làm tham số.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Thực thi xử lý hàng loạt lệnh Action Wizard từ tệp BAT file hoặc ứng dụng khác
 

II. Cách thức hoạt động?
 • AutoBatch ™ cung cấp giao diện dễ sử dụng để tạo các tệp Batch file không yêu cầu bất kỳ kỹ năng lập trình hoặc thao tác nhập lệnh. Chỉ cần chọn hành động Adobe® Acrobat® "actions" mong (còn được gọi là "batch sequence" trong Acrobat® 9 trở xuống) từ danh sách và chọn một vài tham số khác. Plug-in sẽ tự động tạo một tệp Batch file cho bạn. Các tệp Batch file có thể được gọi từ dấu nhắc dòng lệnh, từ các tệp Batch file khác, Windows Explorer hoặc Windows Task Scheduler. Phần mềm Adobe® Acrobat Professional® được tự động khởi động và thoát khi quá trình xử lý hoàn tất. Có thể ghi đè tệp đầu vào / đầu ra hoặc lựa chọn thư mục trong chuỗi / hành động theo loạt Acrobat và chuyển một đường dẫn khác làm tham số của tệp batch file.
 

III. Xử lý lệnh theo loạt của Acrobat ("Action Wizard") là gì?
 • Adobe® Acrobat® "actions" là một cách tuyệt vời để tự động hóa nhiều tác vụ xử lý tài liệu thông thường. Bạn có thể áp dụng chuỗi (sequence)/ hành động(action) cho một tài liệu, cho một số tài liệu hoặc cho toàn bộ thư mục tài liệu. Tuy nhiên, Acrobat yêu cầu sự tương tác của con người để thực hiện bất kỳ chuỗi hoặc hành động xử lý hàng loạt nào. AutoBatch™ plug-in bổ sung một chức năng còn thiếu cho phần mềm Adobe® Acrobat® Professional - khả năng xử lý tài liệu PDF ở chế độ hoàn toàn tự động. AutoBatch ™ rất tiện lợi khi bạn cần tự động hóa thêm quy trình xử lý tài liệu và / hoặc liên kết nó thành một tập tin lớn hơn hoặc hệ thống xử lý tài liệu. Giờ đây, các chuỗi (sequence)/ hành động(action) hàng loạt có thể dễ dàng được khởi chạy từ bên ngoài Adobe® Acrobat Professional® mà không cần bất kỳ ại lập trình hay thậm chí nhập lệnh thủ công nào.
 

IV. Tính năng
 • Tóm tắt các tính năng của phần mềm
  • Tạo tập tin Batch File tự động
  • Xử lý hậu kỳ tài liệu PDF
  • Duy trì Nhật ký xử lý (Processing Log)
  • Truyền tệp hoặc thư mục tùy chỉnh
  • Thực hiện nhiều tập tin Batch File
  • Chạy theo lịch trình (Scheduled Task)
  • Quản lý chỉ mục (Catalog Indexes)
  • Áp dụng bảo vệ bằng mật khẩu cho các tệp PDF
  • Tạo mật khẩu bảo vệ cho nhiều tệp PDF đồng thời
  • Đổi tên nhiều tệp PDF
  • Chỉnh sửa siêu dữ liệu (Metadata) cho nhiều tệp PDF đồng thời
  • Xuất thuộc tính tài liệu (Document Properties) và siêu dữ liệu (Metadata)
 
 
 • Tạo tập tin Batch File tự động
  • Không cần lập trình hoặc thậm chí nhập lệnh bằng tay. Không cần phỏng đoán, không gặp báo lỗi và lỗi cú pháp! Chỉ cần chọn một chuỗi xử lý hiện có batch sequence ("action") từ danh sách và phần mềm sẽ thực hiện phần còn lại. AutoBatch ™ sẽ tự động viết ra một tệp batch file sẵn sàng để sử dụng. Khởi chạy tệp batch file này sẽ bắt đầu Adobe® Acrobat Professional® và bắt đầu thực hiện chuỗi lệnh (batch sequence) đã chọn. AutoBatch™ plug-in thêm menu "Plug-ins > Create Batch File..." vào Adobe® Acrobat Professional®, cung cấp giao diện dễ sử dụng để chọn trình tự xử lý và xử lý chuỗi lệnh Acrobat hiện có.
 
 • Khởi chạy chuỗi lệnh/ hành động (Batch Sequences/Actions) của Acrobat từ dấu nhắc lệnh - Command Prompt
  • Tệp batch file kết quả có thể được chạy từ dấu nhắc lệnh - command prompt, tệp batch file khác hoặc ứng dụng khác. Phần mềm Adobe® Acrobat Professional® được tự động khởi động và thoát khi hoàn tất quá trình xử lý. AutoBatch™ plug-in hiển thị hộp thoại tiến trình cung cấp cách theo dõi trực quan trạng thái hiện tại của chuỗi lệnh (batch sequence).
 
 • Kiểm soát loại tệp đầu vào (Control Input File Type)
  • Phần mềm cung cấp quyền kiểm soát các định dạng tệp đầu vào và tùy chọn để bao gồm hoặc loại trừ các thư mục con khỏi quá trình xử lý. Các tùy chọn này ban đầu không có sẵn trong Action Wizard và cung cấp các cải tiến quan trọng đối với chức năng tiêu chuẩn của Adobe Acrobat.
 
 • Xử lý hậu kỳ tài liệu PDF (Post-Processing PDF Documents)
  • Sao chép, di chuyển hoặc xóa các tài liệu PDF đầu vào sau khi chúng được xử lý theo một chuỗi hàng loạt. Bạn thậm chí có thể thực thi một tệp bó hoặc ứng dụng khác trên các tài liệu PDF đầu vào. Kiểu xử lý này thêm một tính linh hoạt bổ sung vào khung xử lý hàng loạt và cho phép liên kết với một hệ thống xử lý tài liệu lớn hơn. Nó cho phép kết hợp nhiều bước xử lý lại với nhau và thêm một chức năng bổ sung không khả dụng hoặc có thể truy cập được trong Adobe® Acrobat®. 
 
 • Nhật ký quá trình xử lý (Processing Log)
  • Plug-in duy trì nhật ký xử lý ghi lại tất cả các chi tiết về tệp và chuỗi lệnh (batch sequences) đã được ứng dụng xử lý. 
 
 • Tùy chỉnh truyền tệp hoặc thư mục đầu vào/ đầu ra (Passing Custom Input/Output File or Folder)
  • Nó có thể ghi đè tệp đầu vào / đầu ra hoặc lựa chọn thư mục theo trình tự chuỗi lệnh (batch sequence) của Acrobat và truyền một tệp khác hoặc đường dẫn thư mục. Điều này cung cấp thêm tính linh hoạt cho người dùng AutoBatch™ plug-in vì nó cho phép sử dụng cùng một chuỗi lệnh với các tệp và thư mục đầu vào / đầu ra khác nhau mà không cần chỉnh sửa chính chuỗi lệnh đó. Bạn có thể truyền một tệp đầu vào / đầu ra tùy chỉnh hoặc đường dẫn thư mục dưới dạng tham số tệp batch file (xem ví dụ bên dưới). Đường dẫn thay thế sẽ được sử dụng thay cho tệp đầu vào / đầu ra hoặc thư mục được chỉ định trong chuỗi lệnh ban đầu. Đường dẫn tệp / thư mục đầu ra là tùy chọn và có thể bị chặn.
  • AutoBatch™ plug-diễn giải các tham số đầu vào này dựa trên các cài đặt trong chuỗi lệnh Acrobat gốc mà nó thực thi:
   • Nếu một chuỗi lệnh / hành động (batch sequence/action) ban đầu được thiết lập để sử dụng các tập tin được chọn trong bộ dữ liệu, thì tham số này sẽ được sử dụng như một đường dẫn tập tin thay thế. Chỉ có đường dẫn tệp duy nhất có thể được truyền dưới dạng tham số. Nếu một chuỗi lệnh ban đầu đang sử dụng một Thư mục được chọn trong danh sách đầu vào, thì các tham số này sẽ được hiểu là một đường dẫn thư mục thay thế. Nếu chuỗi lệnh - batch sequence (hoặc được gọi là "action" trong Acrobat X) đang sử dụng "Ask when sequence is run" cho các tham số đầu vào hoặc đầu ra, thì có thể truyền tệp hoặc thư mục làm tham số. Cả hai tham số đầu vào và đầu ra dự kiến sẽ cùng loại - cả hai đường dẫn tệp hoặc cả hai đường dẫn thư mục. Các cài đặt này có thể được chỉ định trong hộp thoại Edit Batch Sequence" dialog.
  • Ví dụ, bạn đã tạo một chuỗi lệnh Acrobat batch sequence là “MyOCR” để thực thi lệnh “Paper Capture” command trên thư mục đã chọn là “c:\temp”. Bây giờ bạn muốn thực thi chuỗi lệnh này từ bên ngoài Adobe® Acrobat Professional® và tạo batch file tên là OCR.BAT bằng cách sử dụng AutoBatch™ plug-in (“Plug-ins > Create Batch File…”). Tuy nhiên, nếu bạn muốn thực hiện chuỗi lệnh này trên một thư mục khác, thì bạn phải chỉnh sửa chuỗi MyOCR ban đầu và chỉ định một thư mục đầu vào khác. Ngoài ra, bạn có thể tiếp tục sử dụng tệp và chuỗi lệnh rất giống nhau, nhưng chuyển một thư mục đầu vào khác làm tham số. Ví dụ: để thực thi MyOCR trên thư mục, c: \ data \ pdfs, chỉ cần chuyển đường dẫn thư mục tùy chỉnh này đến tệp OCR.BAT khi khởi chạy nó:
[c:\] myocr.bat “c:\data\pdfs\”
 

Tệp batch file trên sẽ xử lý tất cả các tệp trong thư mục c: \ data \ pdfs Thay vì thư mục c: \ temp, được chỉ định trong mô tả trình tự gốc (original sequence description).
 
[c:\] myocr.bat “c:\data\pdfs\” "c:\data\processed files"
 

Tệp batch file trên sẽ xử lý tất cả các tệp trong thư mục c: \ data \ pdfs Thay vì thư mục c: \ temp, được chỉ định trong mô tả trình tự gốc và xuất các tệp được xử lý vào thư mục "c:\data\processed files" folder.
 
[c:\] myocr.bat “c:\data\pdfs\fileA.pdf” "c:\data\processed files\documentA.pdf"

Tệp batch file trên sẽ xử lý tệp “c:\data\pdfs\fileA.pdf” và lưu nó dưới dạng "c:\data\processed files\documentA.pdf". Trong Acrobat XI, chỉ có thể truyền thư mục đầu ra, không phải tên tệp đầu ra.
 
 • Thực thi nhiều tệp Batch File cùng lúc
  • Đôi khi cần phải gọi một số tệp batch file từ một tệp batch file chính. Ví dụ dưới đây minh họa việc sử dụng câu lệnh CALL để gọi các tệp batch file riêng lẻ từ tệp batch file chính:
 
CALL myocr.bat “c:\data\pdfs\”
CALL myocr.bat “c:\data\docs\”  “c:\data\docs\processed\”
CALL myocr.bat “d:\temp\”
 
Câu lệnh CALL gọi một chương trình batch program một cách an toàn. Tham khảo cú pháp dòng lệnh Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 để biết thêm thông tin về các tệp command-line batch file.
 
 • Chạy theo lịch trình (Running As Scheduled Task)
  • Bạn có thể thực thi các tệp batch file do AutoBatch tạo ra theo khoảng thời gian định sẵn là hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng bằng ứng dụng Windows Task Scheduler đi kèm với hệ điều hành Microsoft Windows. Bạn có thể truy cập ứng dụng Windows Task Scheduler qua menu "Start > All Programs > Accessories > System Tools > Task Scheduler". Nếu bạn muốn chạy tệp batch file mà không cần đăng nhập vào tài khoản Windows của mình, hãy đảm bảo rằng các tùy chọn sau được đặt trong khi tạo tệp batch file bằng AutoBatch plug-in:
   • "Start Adobe Acrobat in minimized window" được đặt ở trạng thái ON.
   • "Display a progress dialog" được đặt ở trạng thái OFF.
Điều này sẽ đảm bảo thực hiện đúng tệp batch file thông qua Task Scheduler.
 
 • Áp dụng mật khẩu tùy chỉnh cho tài liệu PDF bằng AutoBatch (Applying Custom Passwords To PDF Documents Using AutoBatch)
  • Plug-in bổ sung thêm lệnh xử lý hàng loạt – batch command – tạo mật khẩu bảo vệ tài liệu "Password Protect Documents" vào khung xử lý hàng loạt của Adobe Acrobat (được gọi là "Action Wizard" từ Acrobat 9 versions). Adobe Acrobat cũng cung cấp lệnh xử lý loạt "Document / Security" batch command. Tuy nhiên, lệnh này không được thiết kế để được sử dụng trong môi trường batch environment. Nó không lưu trữ mật khẩu trong tệp batch sequence file (*.sequ) do chính sách bảo mật. Điều này có nghĩa là nó nhắc người dùng nhập mật khẩu trong mỗi lần chạy quy trình. "Password Protect Documents" batch command từ AutoBatch plug-in không có giới hạn này. Nó cung cấp khả năng bảo mật các tài liệu PDF bằng một mật khẩu toàn cầu duy nhất hoặc với các mật khẩu dành riêng cho tệp được lấy từ bảng tra cứu tên tệp đến mật khẩu do người dùng chỉ định. Bảng tra cứu cho phép mật khẩu bảo vệ các tệp với các mật khẩu khác nhau tùy thuộc vào tên tệp.
 
 • Quản lý chỉ mục (Managing Catalog Indexes)
  • Plug-in thêm hai lệnh batch command để hỗ trợ các tệp lập chỉ mục Acrobat Catalog index (*.pdx): "Rebuild Catalog Index" và "Purge Catalog Index". Sử dụng các lệnh này để quản lý các tệp chỉ mục hiện có trong cùng một chuỗi lệnh được sử dụng để xử lý tệp PDF. Adobe Acrobat cũng cung cấp một cách để xây dựng lại các chỉ mục hàng loạt thông qua các tệp BPDX, nhưng cũng có thể có các lệnh quản lý chỉ mục theo trình tự hàng loạt - batch sequences. Nó cho phép tích hợp đầy đủ chức năng lập chỉ mục văn bản với phần còn lại của quy trình làm việc tài liệu. Ví dụ: bạn có thể chạy lệnh "Rebuild Catalog Index" ở cuối chuỗi lệnh hàng loạt sửa đổi các tệp PDF có trong một tệp chỉ mục cụ thể. 

 
V. Các công cụ xử lý tài liệu tương tác
 • Tạo mật khẩu bảo vệ nhiều tài liệu (Password Protect Multiple Documents)
  • Mật khẩu bảo vệ nhiều tài liệu PDF cùng một lúc bằng cách áp dụng cùng một cài đặt mật khẩu và bảo mật cho tất cả các tệp PDF đầu vào hoặc bằng cách sử dụng mật khẩu riêng cho mỗi tài liệu đầu vào thông qua bảng ánh xạ tên tệp để tạo mật khẩu do người dùng chỉ định. Nếu bạn cần chức năng nâng cao hơn, thì hãy sử dụng AutoMassSecure plug-in cho Adobe Acrobat, cung cấp nhiều tùy chọn tạo mật khẩu hơn.
 
 • Đổi tên tệp PDF (Rename PDF Files)
  • Tự động đổi tên nhiều tệp PDF bằng cách sử dụng bất kỳ kết hợp nào của các yếu tố sau:
   • Tên tài liệu gốc
   • Chuỗi ký tự trích xuất từ một vị trí cụ thể trên trang
   • Từ, cụm từ được trích xuất bằng cách thực hiện thao tác tìm kiếm nâng cao (hàm chức năng chính quy được hỗ trợ)
   • Số tự động tăng (tham số bắt đầu / tăng tùy chỉnh, số 0 đứng đầu tùy chọn)
   • Ký tự tăng tự động
   • Nhãn trang (từ trang đầu tiên của tài liệu)
   • Thuộc tính văn bản hoặc tài liệu tùy chỉnh như tác giả "Author" hoặc "Title"
 
 • Chỉnh sửa đồng thời thông tin siêu dữ liệu của một hoặc nhiều tài liệu PDF trong trình chỉnh sửa giống như bảng tính. Các siêu dữ liệu tài liệu tiêu chuẩn bao gồm: tiêu đề “Title”, Chủ đề “Subject”, Tác giả “Author”, Từ khóa “Keywords”, Ứng dụng “Application”, và các trường dữ liệu “PDF Producer”. Tải và áp dụng thông tin siêu dữ liệu đã lưu trước đó vào tài liệu PDF. Tìm kiếm và thay thế từ, cụm từ trong các trường siêu dữ liệu đã chọn.
 
 • Xuất thuộc tính tài liệu và siêu dữ liệu của nhiều tệp PDF (Export Document Properties and Metadata From Multiple PDF Files)
  • Xuất thông tin sau cho một tập hợp các tệp PDF đã chọn:
   • Tên tệp tài liệu có phần mở rộng (ví dụ: MyDocument.pdf)
   • Đường dẫn đầy đủ đến tài liệu (ví dụ: c: \ Data \ Project \ MyDocument.pdf)
   • Trường “Title” của metadata
   • Trường “Subject” của metadata
   • Trường “Author” của metadata
   • Trường “Creator” của metadata
   • Trường “Producer” của metadata
   • Trường “Keywords” của metadata
   • Phiên bản PDF của tệp (phiên bản định dạng tệp PDF tài liệu tuân thủ. Ví dụ: 1.6)
   • Số trang
   • Portfolio (Yes/No) - Nếu tài liệu tương ứng là thuộc tập tài liệu PDF portfolio, thì giá trị là Yes, nếu không thì No.
   • Số lượng tệp đính kèm ở cấp độ tài liệu
   • Form (Yes/No) - Nếu tài liệu tương ứng là một biểu mẫu PDF, thì giá trị là Yes, nếu không thì No.
   • XFA Form (Yes/No) - Nếu tài liệu tương ứng là biểu mẫu XFA, , thì giá trị là Yes, nếu không thì No.
   • Số trường tương tác (nếu tài liệu là dạng biểu mẫu PDF form, 0 nếu không)
   • Kích thước tệp (tính bằng byte)
   • Ngày "Sửa đổi"
   • Ngày tạo
   • Kích thước trang (đối với trang đầu tiên của tài liệu)
   • Góc xoay trang (đối với trang đầu tiên của tài liệu) - các giá trị có thể: 0 độ, 90 độ, 180 độ, 270 độ.
   • Danh sách các hạn chế bảo mật. Thí dụ: Không được phép chỉnh sửa tài liệu "No document editing", Cấm in "No printing", Không được chèn trang "No page inserting", Không được chỉnh sửa dấu trang "No bookmark editing" and etc.
 • Plug-in hỗ trợ các định dạng đầu ra sau:
  • Microsoft Excel XML (có thể được mở trực tiếp bởi Microsoft Excel).
  • CSV - Định dạng giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (có thể được mở trực tiếp bằng Microsoft Excel).
  • TXT - Định dạng tệp được phân định bằng tab văn bản thuần túy, có thể được nhập vào Microsoft Excel.


VI. Thực thi các hành động từ bên ngoài Adobe® Acrobat®
1. Cài đặt AutoBatch™ Plug-in
 • Tải xuống và cài đặt AutoBatch ™ plug-in trên máy tính của bạn. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Adobe® Acrobat Professional® trên hệ thống của mình (xem các yêu cầu hệ thống bên dưới) và phần mềm này được đóng lại khi bạn đang cài đặt plug-in. Bạn có thể cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt nếu bạn đang xem tài liệu PDF trực tuyến bằng trình duyệt web.
 
2. Tạo một hành động “action” trên Action Wizard
 • Batch processing: Using Action Wizard in Acrobat DC
 • Batch processing: Using Action Wizard in Acrobat XI
 • Batch processing: Using Action Wizard in Acrobat X
 • Batch Conversion of PDF Files into Microsoft Word Format
 • Batch Conversion of non-PDF Files into PDF Format
 • Batch Optimizing of PDF Files
 • Reducing the Size of Multiple PDF Files
 • Performing Text Recognition (OCR) on Multiple Files
 • Editing Metadata for Multiple PDF Documents
 • Using AutoBatch and Action Wizard with Windows Task Scheduler
(Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại link: https://www.evermap.com/autobatch.asp)


3. Tạo một tệp Batch File
 • Chọn "Plug-ins > Create Batch File..." từ menu chính. Mục menu này chỉ khả dụng nếu AutoBatch™ plug-in được cài đặt trên hệ thống của bạn. Hộp thoại "Create Command-Line Batch File" dialog sẽ xuất hiện trên màn hình. Chọn chuỗi lệnh (AUTOBATCH) mà bạn đã tạo ở bước trước từ danh sách "Select Batch Sequence". Chọn một hành động cuối cùng (Không làm gì "Do nothing", Sao chép vào một thư mục khác "Copy to a different folder", Di chuyển đến một thư mục khác "Move to a different folder", Xóa tài liệu khỏi đĩa "Delete document from disk", Thực thi ứng dụng "Execute application") để áp dụng cho từng tài liệu PDF được xử lý từ menu chọn hành động "Select Action". Bây giờ bạn đã sẵn sàng để tạo một tập tin batch file. Nhấp vào nút "Create Batch File..." để tạo và lưu tệp batch file đầu ra vào đĩa.

 

4. Thực thi một batch file (Executing a Batch File)
 • Đảm bảo rằng phần mềm Adobe® Acrobat Professional® không chạy trên hệ thống của bạn. Mở cửa sổ Windows explorer và điều hướng đến tệp batch file bạn đã tạo ở bước trước. Nhấp đúp vào tập tin để bắt đầu nó. Adobe® Acrobat Professional® sẽ được tự động khởi động và bạn sẽ thấy hộp thoại "AutoBatch Status" dialog hiển thị tiến trình xử lý chuỗi lệnh. Adobe® Acrobat Professional® sẽ tự động bị đóng sau khi quá trình xử lý hoàn tất.

 
 
VII. Yêu cầu hệ thống
 • Platforms:
  • Microsoft® Windows Vista/2003/2008/2012/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10.
 
 • Software:
  • Adobe® Acrobat® Professional versions 6,7,8,9,X,XI,DC and up.
 

VIII. Download

 
 

Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 929 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.039 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 4.389 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 10.211 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 5.197 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.821 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.583 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.080 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.724 lượt xem