Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

So sánh MICROSOFT OFFICE ® Home & Business 2013 và WPS Office Business Edition 2016

Cỡ chữ

Theo quan điểm của mình thì mỗi phần mềm WPS Office Business Edition 2016 có điểm mạnh và yếu riêng, cụ thể như sau:
  • WPS Office Business 2016 không trang bị công cụ giao tiếp email cho phần mềm văn phòng là điểm yếu trí mạng của phần mềm này so với Microsoft Office vì trong thời đại ngày này, giao dịch công việc qua email là tất yếu.
  • Nếu chỉ so về 3 phương diện soạn thảo, thao tác với bảng tính và tạo bản thuyết trình thì WPS vượt trội hơn Microsoft Office vì hỗ trợ điều hướng giữa các tệp bằng giao diện dạng tab (giống với giao diện web), hỗ trợ chuyển đổi PDF giúp người dùng không phải mua thêm bản quyền phần mềm PDF converter để chuyển đổi khi cần và có chi phí thấp hơn chỉ bằng khoảng một nữa so với Microsoft Office.
Vì vậy, nếu bạn vẫn muốn dùng phần mềm WPS Office cho doanh nghiệp của mình để tiết kiệm chi phí, trước tiên hãy sàng lọc các đối tượng nhân viên có và không có nhu cầu sử dụng email để giao dịch. Hãy chỉ sử dụng WPS Office cho các nhân viên có tác vụ đơn giản soạn thảo, tạo bản trình bày và thao tác với bảng tính. Tiếp đó, hãy tạo một kênh trao đổi tệp chung cho các đối tượng này (thí dụ: tạo một folder chung trên một Server).

Dưới đây là những khía cạnh so sánh cụ thể của 2 phần mềm:

1. Các tính năng chung
 

 Tính năng

WPS OFFICE 2016 BUSINESS EDITION

MICROSOFT OFFICE ® HOME & BUSINESS 2013

Includes

Writer, Presentation and Spreadsheets

Word, PowerPoint, Excel, Outlook and OneNote

FREE Mobile App

Yes

No. Limited access.Full access requires Office 365 subscription Installs only on a limited number of mobile devices

Size

79.1MB

3GB

License

1PC

1PC

Supported OS

Windows 10, 8, 7, Vista, XP

Windows 10, 8, 7

Fonts

230

330

Files Supported

DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, TXT, HTM, RTF, DOT, DOTX

DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, TXT, HTM, RTF, DOT, DOTX

Support

Email

Online Knowledge Base

Online Tutorials

Online Forum

Email

Phone

Online Knowledge Base

Online Tutorials

Online Forum

Price

- $44.99 Annual Subscription/ 1 PC

- $79.99 Lifetime License / 1PC

$219*


Lưu ý: * Giá so sánh hai phần mềm trên được lấy trên website của MICROSOFT OFFICE WEBSITE ngày 26/04/2015

2. WPS Writer & Microsoft Word

Tính năng

WPS OFFICE 2016 BUSINESS EDITION

MICROSOFT OFFICE ® HOME & BUSINESS 2013

Templates

Spellcheck

Insert Comments

Track Changes

Paragraph layout tool

drag and drop

Table adjustment tool

Format Conversion

Save to PDF

Tables

Headers & Footers

Mail Merge

Password File Protection

Multi-Document Tabbing (easy switching)3. Presentation & PowerPoint

Tính năng

WPS OFFICE 2016 BUSINESS EDITION

MICROSOFT OFFICE ® HOME & BUSINESS 2013

Slide Templates

Formatting

Pictures               

Animations

Previewing

Spell Check

Charts

Speaker Notes

Slide Styles

Tables

Comments

Slide Art

Insert Audio

Insert Video

Insert Flash

 

Protect Presentation

Multi-Document Tabbing (easy switching)

 4. Spreasheets & Excel

Tính n

WPS OFFICE 2016 BUSINESS EDITION

MICROSOFT OFFICE ® HOME & BUSINESS 2013

Templates

Formula Editor

Format Conversion        

Spell Check

Charts

Template Art

Insert Comments

Functions

Password File Protection

Protect Workbook

Track Changes

Multi-Document Tabbing (easy switching)

 


Dịch: Khihoi
Nguồn: https://www.wps.com/business