Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

So sánh Foxit PhantomPDF và Adobe Acrobat Pro

Cỡ chữ

Các quản trị viên CNTT của các doanh nghiệp đang được yêu cầu làm nhiều hơn với ít chi phí hơn, vì ngân sách eo hẹp bị kéo dài hơn bao giờ hết. Đã bao giờ bạn tự hỏi: Bạn có thể nhận được các khả năng tương tự từ một thay thế Adobe Acrobat nhưng với chi phí thấp hơn nhiều? Có một số lý do thuyết phục để các công ty xem Foxit PhantomPDF là giải pháp thay thế Adobe Acrobat của bạn.
 
 • Giá rẻ hơn: Adobe Acrobat đắt hơn gấp 3 lần so với Foxit PhantomPDF. Với rất nhiều chức năng tương tự và sử dụng ở mức giá thấp hơn nhiều, thật dễ dàng để xem tại sao PhantomPDF lại là lựa chọn thay thế tốt nhất cho Adobe Acrobat.
 • Chi phí nâng cấp thấp: Việc mua Foxit PhantomPDF kinh tế hơn là nâng cấp lên phiên bản tiếp theo của Adobe Acrobat - làm cho nó trở thành lựa chọn thông minh cho Adobe Acrobat thay thế.
 • Triển khai cho nhiều người dùng hơn: Với lựa chọn Adobe Acrobat này, khả năng PDF mạnh mẽ có thể được triển khai cho nhiều người dùng hơn trên cùng một ngân sách.
 • Nhanh hơn: Với PhantomPDF, việc chờ đợi lâu để mở các tệp PDF hoặc tải xuống nhiều bản cập nhật là một điều trong quá khứ.
 • Nhẹ hơn: Không có bloatware ở đây, thay thế Adobe Acrobat này dễ triển khai mà không lãng phí tài nguyên máy tính có giá trị.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn: PhantomPDF hoạt động với các tệp PDF hiện có của bạn. Điều này làm cho việc thay thế Adobe Acrobat rất nhanh chóng và dễ dàng.
 • An toàn hơn: Nếu bảo mật là một mối quan tâm, Foxit có thể thay thế Adobe Acrobat cung cấp bảo vệ tốt hơn chống lại lỗ hổng bảo mật.
 • Giao diện người dùng quen thuộc: Giao diện người dùng ribbon kiểu Microsoft Office giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi.
 • Chỉnh sửa tốt hơn: Chỉnh sửa văn bản và hình ảnh như một chuyên gia.
 • Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm: Chỉ có PhantomPDF thay thế Adobe Acrobat tích hợp với Microsoft Active Directory Rights Managements Services và Azure Active Directory Rights Management.
 • Kiểm soát nội dung của bạn: PhantomPDF hỗ trợ các tính năng ConnectedPDF, mở rộng tiêu chuẩn ISO PDF để cho phép mỗi tệp PDF mang mã định danh duy nhất tận dụng sức mạnh của đám mây để giữ cho bạn và tệp PDF của bạn được kết nối và cho phép bạn theo dõi, chia sẻ và bảo vệ tài liệu của bạn dễ dàng.
Bây giờ đã có một giải pháp thay thế Adobe Acrobat chất lượng mà bạn có thể tin tưởng. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp cung cấp khả năng tương tự như Adobe Acrobat nhưng với mức giá mà bạn có thể mua được thì bạn có thể chọn Foxit PhantomPDF. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa các tính năng của các phiên bản Foxit PhantomPDF và Adobe Acrobat:

Create and Export PDF
FEATURES PHANTOMPDF
BUSINESS
PHANTOMPDF
STANDARD
ADOBE
ACROBAT
DC PRO
ADOBE
ACROBAT
DC STANDARD
Create industry standard PDF files (PDF specification 1.7 / ISO 32000)
Create PDF from blank page
Create PDF from multiple files, file types, and scanners
High compression when creating PDF from scanners      
One-click PDF creation from Microsoft Word
One-click PDF creation from Microsoft Excel
One-click PDF creation from Microsoft PowerPoint
Create tagged PDF when creating from Microsoft Word, Excel, PowerPoint
Keep layers when combining multiple PDF files
PDF/A, E, and X file validation
PDF/A, E, and X file creation PDF/A 
creation only
Provides PDF creation by converting emails to PDF directly from the Microsoft® Outlook® application
One-click PDF creation from IE, Chrome, and Firefox
Create PDF portfolios
Export to text files
Export to Word, PowerPoint, and Excel formats
Export to RTF format
Export to HTML format
Export to image formats
Export PDF to word and keep the fonts and layouts intact - including bullets and tables
Export PDF to word and keep the fonts and layouts intact - including bullets and tables
Export selected area to Microsoft® Office, RTF, HTML formats
Export PDF to accessible text
 
FEATURES PHANTOMPDF
BUSINESS
PHANTOMPDF
STANDARD
ADOBE ACROBAT
DC PRO
ADOBE ACROBAT DC STANDARD
Edit and reflow PDF text
Reflow editing      
Search and replace
Edit text font (type, style, size, color, and effect)
Edit portfolios
Recognize and remove web links
Modify text alignment (left, center, or right)
Modify text line spacing
Move and resize paragraphs
Link and join text    
Add, edit, delete and manage headers and footers, backgrounds, and watermarks
Add, edit, delete and manage hyperlinks and bookmarks
Cut, delete and move multiple bookmarks at a time
Add, edit, delete and manage video
Add, edit, delete and manage images annotations
Add, edit, delete and manage drawings
Add graphic and image objects      
Move, resize, rotate, delete, cut, copy and paste graphic and image objects    
Advanced PDF editor, including adding shading object, converting text to path, editing image and path objects      
Run spell-check on your entire document and correct typos
PDF size optimization
Allow users to change the page size
Add custom properties
Action wizard    
Create named positions
Delete and reorder layer
Import as Layer/Merge Layers/Flatten Layers/Edit Layer Properties    
 
FEATURES PHANTOMPDF
BUSINESS
PHANTOMPDF
STANDARD
ADOBE
ACROBAT
DC PRO
ADOBE ACROBAT DC STANDARD
Initiate a Shared Review to include PhantomPDF, Foxit Reader, and MobilePDF users through email, a network folder, or a SharePoint workspace    
Send documents to internal server for shared review  
Send documents for email review  
Track documents that have been sent out for review
Highlight area    
Add, manage, view and navigate document comments
Comment, markup, and drawing tools
Export highlighted text    
Import/export comments data
Print with comments for efficient review
Attach a file as a comment
SharePoint Integration
Integrates with NetDocuments, iManage WorkSite, and OpenText eDOCS
Evernote Integration    
Dropbox integration
OneDrive and Google Drive integration    
OneDrive for Business integration    
Organize and manage a library of stamps
Copy, cut and paste Annotations
Summarize comments
Measuring tool for distance, perimeter and area measuring
 
FEATURES PHANTOMPDF
BUSINESS
PHANTOMPDF
STANDARD
ADOBE
ACROBAT
DC PRO
ADOBE ACROBAT DC STANDARD
Manage pages in a document (delete, add, swap, flatten, crop, and extract pages)
Reorder pages from dropping and dragging thumbnails to other documents
Drag and drop to reorder PDF pages in one file or multiple files
Merge multiple files into a single PDF document
Merge opened PDF files
Insert pages of the current PDF into other files    
Insert pages from scanner
Bates numbering    
 
FEATURES PHANTOMPDF 
BUSINESS
PHANTOMPDF 
STANDARD
ADOBE ACROBAT DC 
PRO
ADOBE ACROBAT DC 
STANDARD
Scan to create new PDF
Scan to insert into existing PDF
OCR to create selectable, editable, and searchable text
Find OCR Suspects and edit the recognition results
Scan presets
 
FEATURES PHANTOMPDF
BUSINESS
PHANTOMPDF
STANDARD
ADOBE
ACROBAT
DC PRO
ADOBE ACROBAT DC STANDARD
Fill in and save forms (Acroforms and XFA)
Auto-completion support
Form Designer (text fields, buttons, drop-down lists, check boxes, radio buttons and digital signature fields)
Automatic form recognition
Auto design assistant to recognize and create form fields
Import/Export form data, reset form fields
JavaScript support
Edit static XFA form  
Enables 2D barcode generation from Ultraforms® enabled fillable PDF forms
Combine forms to a CSV file
Page template
 
FEATURES PHANTOMPDF
BUSINESS
PHANTOMPDF
STANDARD
ADOBE ACROBAT DC PRO ADOBE ACROBAT DC STANDARD
Quick PDF Sign using your handwritten signature
Place PDF Sign signature on multiple pages in the same position    
DocuSign Integration for eSignatures    
Add, edit, delete, verify, and manage digital signatures
Add trusted time stamps to digital signatures or documents
Redaction to permanently remove sensitive content    
RMS redaction in Microsoft Word, PowerPoint, and Excel      
Add, edit, delete and manage passwords secure encryption and permission controls to PDF files
Add, edit, delete and manage certification secure encryption and permission controls to PDF files
Add, edit,delete and manage security policies
Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) integration      
AD RMS dynamic security watermarks      
Log the usage of AD RMS secured documents    
Certify document and set permitted actions after certifying  
Password and certificate encryption
Safe mode to control unauthorized actions and data transmissions
Removes undesired information from your document before publishing, like metadata, comments, hidden data from previous saves, hidden layers, overlapping objects, and more
Microsoft Windows Information Protection (WIP) Support    
 
FEATURES PHANTOMPDF
BUSINESS
PHANTOMPDF
STANDARD
ADOBE
ACROBAT
DC PRO
ADOBE ACROBAT DC STANDARD
Allows users to create new tabs or customize current tabs in a ribbon based toolbar    
View PDF documents and forms
Touch screen support
Open, view, edit and save PDFs in OneDrive and Google Drive through the PhantomPDF window    
View PDF portfolios
Print PDF documents and forms
Print pages from selected bookmark(s)
Text viewer    
Multi-tab/document view    
Side-by-side document comparisons
Read out loud
Microsoft Office 2013 style ribbon toolbar    
Magnifier    
Loupe tool
View and navigate page thumbnails and bookmarks
Grids and custom drawing guides to help positioning objects in the PDF
Search including bookmarks and comments
Open and decrypt RMS encrypted PDF documents    
Reflow view
 
FEATURES PHANTOMPDF
BUSINESS
PHANTOMPDF
STANDARD
ADOBE
ACROBAT DC PRO
ADOBE ACROBAT DC STANDARD
Allows the Windows indexing service and other Windows search technologies to index PDF files    
 
FEATURES PHANTOMPDF
BUSINESS
PHANTOMPDF
STANDARD
ADOBE ACROBAT DC PRO ADOBE ACROBAT DC STANDARD
Convert PDF to ConnectedPDF    
Convert other formats to cPDF when creating to PDF    
Clone a document      
Enable document enforced tracking      
Track any access to cPDF documents    
Show usage data in document homepage    
Register and upload a new version of cPDF document    
Send update notification when registering a new version      
Enable non-Foxit application to receive update notification      
Online ConnectedPDF protection      
Permission configuration    
Dynamically approve and revoke document permission    
Dynamically request document permission and response to the changes of document permission    
Join Connected Review    
Initiate/End Connected Review      
Document locator and request    
 
FEATURES PHANTOMPDF 
BUSINESS
PHANTOMPDF 
STANDARD
ADOBE ACROBAT DC 
PRO
ADOBE ACROBAT DC 
STANDARD
Accessibility full check and check report  
Fix failed parts after accessibility check    
Touch up reading order to add and edit tag    
Autotag document and tag report  

 


Khihoi
Dịch từ: https://www.foxitsoftware.com/pdf-editor/adobe-acrobat-alternative.php