Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Nitro PDF vs Adobe Acrobat DC Standard - phần mềm nào là tốt nhất?

Cỡ chữNếu bạn đang tìm kiếm trình đọc và trình chỉnh sửa PDF tốt, bạn có thể đã cân nhắc nhiều tùy chọn để tải xuống. Phổ biến nhất có lẽ là Adobe Acrobat Standard Edition, tuy nhiên, một số lựa chọn thay thế không chỉ là tốt - thậm chí tốt hơn!
Hiện tại, hãy so sánh hai phần mềm hàng đầu - Adobe Acrobat Std và Nitro PDF. Đã đến lúc cân nhắc những ưu và khuyết điểm!
 

Adobe Acrobat

  • Adobe là một phần của bộ sản phẩm Adobe, được gọi chung là "tiêu chuẩn ngành" - một đặc điểm hấp dẫn đối với nhiều người mua tiềm năng.
  • Do tính phổ biến của nó, nhiều người cảm thấy rằng Adobe có khả năng tương thích mạnh hơn.
  • Nếu bạn có đăng ký với Adobe Creative Cloud, bạn đã có Acrobat, vì vậy bạn sẽ tiết kiệm được tiền bằng cách chọn chương trình này.
  • Adobe Acrobat có sẵn trên cơ sở đăng ký, nghĩa là bạn sẽ luôn có phiên bản mới nhất. Chương trình sẽ tự động cập nhật chính nó với các bản cập nhật, bản vá lỗi, tính năng mới nhất và hơn thế nữa.
 

Nitro PDF

  • Nitro PDF được nhiều người coi là sản phẩm tốt hơn của cả hai, và nó thực sự có nhiều tính năng hơn so với Adobe!
  • Nó có một thanh công cụ thân thiện với người dùng hơn và hệ thống quản lý tập tin dễ dàng, cũng như công cụ Smart Alignment để làm việc với các tệp PDF dễ dàng hơn.
  • Bên cạnh đó, nó có thể làm tất cả mọi thứ Adobe Acrobat DC Standardard có thể làm!
  • Một khi bạn sở hữu Nitro PDF, bạn sở hữu nó cho cuộc sống, làm cho nó trở thành sự lựa chọn hợp lý hơn về lâu dài và giá trị tốt hơn cho tiền bạc.
 
Để biết rõ hơn về hai phần mềm này, hãy xem bảng so sánh chi tiết dưới đây:
 
Features Adobe Acrobat® Standard DC Nitro Pro 12
User interface    
Print-reduction suggestions  
User-friendly Microsoft Office® 2016–style ribbon UI  
Smart Tips provide contextual help  
Add Tools feature enables customization of Home tab  
Multi-window management enables many windows to be created
Drag-and-drop individual pages between open documents in different windows
Drag-and-drop tabs to view documents in a new window
Product Tour for faster user onboarding  
Tab-based file handling
Microsoft Outlook® plugin to create PDFs from email
Floating toolbar for easier access to editing and revision tools  
Batch processing: Print, secure, and convert hundreds of documents at a time  
PDF and form creation    
Create PDFs from 300+ file types (with source application installed)
One-click drag-and-drop creation (desktop or application window)
Drag-and-drop a combination of multiple file types into one PDF
PDF form creation and editing
Batch create PDF files  
Convert and export    
Convert PDFs to and from Microsoft Word, Excel, and PowerPoint, as well as image formats
CAD support enables high-quality rendering of computer-aided design (CAD) drawings
PostScript-based document conversion to optimize PDF output quality
Extract text and images
Convert any PDF file to PDF/A 1 & 2 for long-term archiving  
Edit text and images    
Insert and edit text, including font, size, color, and more
Edit images and pages
Edit image properties, including brightness, contrast, colors, and more  
Insert and edit Bates numbering/stamping  
Optimize, shrink, and repair PDF files
Measure distance, area, and perimeter
Print, scan, and OCR    
Customizable layout and printing options, including Booklet and Multiple Pages  
Large-format printing support for large page sizes
High-fidelity OCR for better accuracy in document layout and design
Create searchable, editable PDFs from scanned image text
Scanned image detection
Review and markup    
Highlight, cross out, and underline text annotations
Attach files as annotations
Sort, manage, filter, and summarize comments
Apply Dynamic Stamp annotations, including auto-populating author, date, time, and more
Spell check
Compare PDF files to easily identify visual and content differences  
Sign    
Digitally sign, certify, and QuickSign® PDF files
Mobile signing experience
Create Digital Signature Profiles for one-step application of digital signatures
Capture signatures with webcam
Cloud connectivity    
Sharepoint 365 and OneDrive for Business connectors
Add custom company branding to automated activity and signature request emails  
Integration with Worksite document management system Requires plugin
Convert, compress, and combine PDFs in any web browser  
Save and store documents online to Google Drive, DropBox, and Box Not Google Drive
Request and receive secure, legally binding electronic signatures (eSignatures) Requires subscription add-on
Invite others to review and mark up online
Share documents securely with others online
Document security    
Chain of Trust support for digital signatures
Microsoft RMS 2.0 support to secure CAD drawings  
Microsoft RMS 2.0 support for protected PDF and PPDF files  
Add password protection and permissions to PDF files
Redact content and document metadata from PDF files  
Support for 64-, 128-, and 256-bit (with R6 Support) encryption
Batch security: Specify and execute a set of security commands to multiple files at once
Deployment    
Windows devices
Mac & iOS devices  
Install within thin environments (Terminal Server)
Install within virtualized environments (Microsoft App-V and VMware® ThinApp®)
Install size less than 450MB > 4.5 GB
 
 

Phần mềm nào là tốt nhất?

Rõ ràng, đây là cả hai chương trình tuyệt vời, nhưng tất cả các doanh nghiệp sẽ có nhu cầu khác nhau. Tại sao không xem xét kỹ hơn từng cái và tìm hiểu thêm? Xem xét bạn nhận được nhiều hơn cho tiền của bạn với Nitro, nhiều người dùng doanh nghiệp có xu hướng xem nó như là lựa chọn tốt hơn, đảm bảo họ có mọi thứ họ cần ở một mức giá hợp lý.
Mặt khác, một số người hài lòng với sự hấp dẫn dựa trên đăng ký của Adobe Acrobat và giống như họ đang sử dụng tiêu chuẩn ngành.
Về cơ bản, đó là sở thích - và những gì bạn làm trên cơ sở hàng ngày sẽ xác định đó là sản phẩm phù hợp với bạn.
 

Dịch: Khihoi
Nguồn: http://blog.aisplstore.com/nitro-pdf-vs-adobe-acrobat-std-which-is-best/
vs: https://www.gonitro.com/nps/pro/compare-pdf-editor-software-comparison