Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: NET-008
Nagios Log Server
Giá:1.000 đ Còn hàng
Số lượng:

Nagios Log Server

Hãng sản xuất Nagios Enterprises, LLC Phiên bản:
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Quản trị mạng
Đối tượng tác động Server Log

Mô tả

Nagios log server là phần mềm quản lý, giám sát và phân tích nhật ký tập trung. Nagios Log Server được cấu hình để có thể nhận Windows Event Logs, Linux syslogs, và Network Device Syslogs cũng như thông tin nhật ký từ bất kỳ máy tính Windows và Linux nào. Các loại nhật ký bổ sung có thể được thêm vào thông qua trình hướng dẫn cấu hình GUI dễ dàng. Về cơ bản, nếu có nhật ký bạn muốn theo dõi, Nagios Log Server có thể nhận được nhật ký để phân tích thêm.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng

 • Dễ sử dụng (Ease of Use): Nagios Log Server đơn giản hóa quá trình tìm kiếm dữ liệu nhật ký của bạn. Thiết lập cảnh báo để thông báo cho bạn khi có các mối đe dọa tiềm ẩn hoặc chỉ truy vấn dữ liệu nhật ký của bạn để nhanh chóng kiểm tra bất kỳ hệ thống nào. Với Nagios Log Server, bạn sẽ nhận được tất cả dữ liệu nhật ký của mình ở một vị trí, với tính sẵn sàng cao và khả năng tích hợp sẵn. Nhanh chóng định cấu hình máy chủ của bạn để gửi tất cả dữ liệu nhật ký với trình hướng dẫn cài đặt nguồn dễ dàng và bắt đầu theo dõi nhật ký của bạn trong vài phút.
 • Khả năng mở rộng vô hạn (Infinite Scalability): Nagios Log Server có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu của toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT của bạn, để tổ chức của bạn phát triển, bạn có thể dễ dàng thêm các cá thể Nagios Log Server bổ sung vào cụm giám sát của bạn. Điều này cho phép bạn nhanh chóng bổ sung thêm sức mạnh, tốc độ, lưu trữ và độ tin cậy cho nền tảng phân tích nhật ký tổng thể của mình. Nagios Log Server được thiết kế cho các tổ chức có kích thước bất kỳ.
 • Giám sát dữ liệu của bạn trong thời gian thực (Your Data in Real Time): Nagios Log Server cho phép bạn xem dữ liệu nhật ký trong thời gian thực, cung cấp khả năng phân tích và giải quyết nhanh chóng các vấn đề khi chúng xảy ra. Điều này giúp tổ chức của bạn an toàn, bảo mật và chạy trơn tru.
 • Khả năng thích ứng (Adaptability): Nagios Log Server có một API hoàn toàn có thể truy cập cho phép tích hợp hoàn chỉnh để phù hợp với nhu cầu của các ứng dụng bên ngoài của bạn. Nagios Log Server dễ dàng tích hợp với các giải pháp của bên thứ ba hoặc cơ sở hạ tầng hiện tại của bạn.
 • Bảo mật mạng (Network Security): Nagios Log Server là một giải pháp hàng đầu được thiết kế hoàn hảo để bảo mật và kiểm tra mạng. Dễ dàng tạo cảnh báo từ giao diện web dựa trên các truy vấn và ngưỡng quan trọng nhất đối với bạn. Thông báo cho người dùng thông qua Nagios XI / Nagios Core, email, SNMP trap hoặc thực thi tập lệnh script để đảm bảo giải quyết vấn đề nhanh chóng. Nagios Log Server cho phép bạn đi sâu vào vấn đề này để giúp bạn tìm ra giải pháp. Ngoài ra, Nagios Log Server có thể lưu trữ lịch sử của tất cả các sự kiện cần phải có kiểm toán bảo mật, giữ cho tổ chức của bạn tuân thủ các yêu cầu bảo mật.
 • Quản lý người dùng nâng cao (Advanced User Management): Tính năng Multi-user cho phép các nhóm CNTT làm việc cùng nhau hiệu quả. Quản trị viên có thể thêm, sửa đổi và xóa người dùng cũng như đặt quyền truy cập. Quản trị viên cũng có thể cấp cho người dùng được chỉ định quyền truy cập vào API bên ngoài thông qua khóa truy cập.
 • Trang tổng quan tùy chỉnh (Customized Dashboards): GUI mạnh mẽ cung cấp cho việc tùy chỉnh bố cục, thiết kế và tùy chọn trên cơ sở từng người dùng, mang lại cho khách hàng và thành viên nhóm của bạn sự linh hoạt mà họ muốn. Người dùng có thể tạo trang tổng quan tùy chỉnh trong giao diện web để xem nhanh dữ liệu quan trọng nhất đối với họ. Người dùng cũng có thể dễ dàng chia sẻ trang tổng quan với URL tùy chỉnh để tăng cường cộng tác nhóm.
 • Thông tin chi tiết về mạng (Network Insights): Nagios Log Server cung cấp cho người dùng nhận thức nâng cao về cơ sở hạ tầng của họ. Tìm hiểu sâu về các sự kiện mạng, nhật ký và sự kiện bảo mật. Sử dụng Máy chủ đăng nhập để cung cấp bằng chứng cần thiết để theo dõi các mối đe dọa bảo mật và nhanh chóng giải quyết các lỗ hổng với cảnh báo và thông báo được tích hợp sẵn.

II. Tính năng

 • Trang tổng quan toàn diện (Comprehensive Dashboards): Một hệ thống bảng điều khiển mạnh mẽ cung cấp cho người dùng khả năng truy vấn, lọc và phân tích các sự kiện nhật ký đến.
 
 • Tính sẵn sàng cao và chuyển đổi dự phòng (High Availability & Failover): Log Server sử dụng một cụm máy chủ (cluster) để lưu trữ dữ liệu nhật ký để ngăn chặn mất dữ liệu và đảm bảo tính khả dụng của thông tin nhật ký của bạn.
 
 • Cảnh báo (Alerting): Tạo cảnh báo dựa trên các truy vấn có ngưỡng cụ thể (specific thresholds) và gửi chúng đến các thành viên nhóm thích hợp.
 
 • Trình hướng dẫn cài đặt (Setup Wizards): Nhận dữ liệu nhật ký (log data) từ một nguồn được chỉ định chỉ bằng một vài cú nhấp chuột bằng cách sử dụng dễ dàng làm theo hướng dẫn từng bước.

 
 • Tìm kiếm & Truy vấn nhanh (Quick Search & Query): Tìm kiếm với nhiều truy vấn (query) và bộ lọc (filter) cho phép bạn nhanh chóng xem chi tiết vấn đề chính xác mà bạn đang tìm kiếm.
 • Kiến trúc có thể mở rộng (Extendable Architecture): Quản trị viên có toàn quyền truy cập vào back end API cho phép tùy chỉnh không giới hạn với các ứng dụng tự phát triển (in-house) và bên thứ ba (third-party)!
 
 • Dữ liệu theo thời gian thực: Xem dữ liệu nhật ký từ tất cả các máy chủ của bạn trong thời gian thực, cho phép bạn phân tích và giải quyết các vấn đề khi chúng xảy ra.
 • Khả năng mở rộng cao (Highly Scalable): Bạn có thể dễ dàng thêm các cụm mạng (cluster) bổ sung để cung cấp cho bạn nhiều quyền lực, tốc độ, bộ nhớ và độ tin cậy hơn.


III. Yêu cầu hệ thống
1. Supported Logs

 •  Windows Event Logs
 • Linux Logs
 •  Sys Logs
 • And Many More
2. Log Sources
 • Workstations
 •  Servers
 • Routers
 •  Switches
 •  Firewalls
 •  Printers
 • Environmental Devices
 • Generic Network Elements
3. Server Operating System
 • Virtual Host
  • VMware Player, Workstation
  • VMware Server, ESX
  • Microsoft Virtual PC
  • Microsoft Virtual Server
 • Linux
  • RHEL 5/6 (32/64 bit)
  • CentOS 6/6 (32/64 bit)
4. Server Hardware
 • 1 GHz CPU (1-2 Cores),2+ GB RAM (minimum)
 • 2 GHz+ CPU (2-4 Cores), 8+ GB RAM(recommended)
5. Server Storage
 • 40 GB Free Space(minimum)
 •  500+ GB Free Space(recommended)
 • SSD Recommended forlarge installs
- Tham khảo tại link: https://assets.nagios.com/downloads/nagios-log-server/guides/administrator/installation.php


IV. Download

        (Lưu ý: chọn bản download phù hợp với hệ điều hành Windows, VMWare, Linux)


V. Giá bán & Các phiên bản hiện có

 • Phần mềm Nagios XI có 5 phiên bản khác nhau: Single Instance, 2-Instance, 3-Instance, 4-Instance,10-Instance.
 • Các hệ thống của Nagios Log Server được tính license dựa trên mô hình phân cụm (clustering model). Mỗi máy chủ trong cluster được gọi là Instance. Thêm một Instance vào cụm Log Server cluster của bạn cho phép bạn cân bằng tải máy chủ, tạo một bản sao dự phòng dữ liệu sự kiện nhật ký và máy chủ nhật ký quy mô để đáp ứng nhu cầu của môi trường của bạn. Giữ cho dữ liệu của bạn sẵn sàng và đảm bảo với các Nagios Log Server Instances bổ sung. Mỗi Instance trong cụm chia sẻ trong khối lượng công việc lập chỉ mục và truy vấn dữ liệu của bạn. Cần tối thiểu 2 Instance để cung cấp khả năng dự phòng và khả năng phục hồi.

 
- Tham khảo giá và các tính năng chi tiết của từng phiên bản tại link: https://www.nagios.com/products/nagios-log-server/#pricing