Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Giới thiệu sơ lược về NVivo – Integration

Cỡ chữ
NVivo - Integration

NVivo – Integration cho phép người dùng gửi tệp trực tiếp đến NVivo từ Microsoft Word, Excel và Outlook.
 
Trong bài viết này đề cập đến các nội dung sau:
 • Giới thiệu về NVivo – Integration
 • Cài đặt Word và Excel add-ins
 • Cài đặt Outlook add-ins
 • Các phiên bản Word, Excel và Office tương thích
 • Sử dụng các tài khoản khác nhau cho NVivo và các mô-đun đám mây
 
 
1. Giới thiệu về NVivo – Integration

NVivo – Integration là một add-in cho các ứng dụng Office cho phép người dùng gửi tệp trực tiếp từ Microsoft Word, Excel và Outlook tới NVivo (Release 1). Đây là một dịch vụ đăng ký được liên kết với tài khoản myNVivo và khi các tệp được lưu vào đám mây, cần có kết nối internet để sử dụng phần bổ trợ này.
 
NVivo Windows chấp nhận tệp từ Word, Excel và Outlook — NVivo Mac chỉ chấp nhận tệp Word và Excel (tuy nhiên, bạn có thể gửi tệp từ Outlook Mac sang NVivo Windows).2. Cài đặt Word và Excel add-ins

1. Mở Word hoặc Excel trong phiên bản máy tính để bàn hoặc web.
 
2. Trên Insert tab, bấm Get Add-ins (Word và Excel trên máy tính), Add-ins (Word web) hoặc Office Add-ins (Excel web).
 
3. Trong Store, tìm NVivo - Integration for Word & Excel.
 
4. Nhấp vào Add. Phần bổ trợ (Add-in) đã được cài đặt, với một biểu tượng trên Home tab.3. Cài đặt Outlook add-ins

1. Mở Word hoặc Excel trong phiên bản máy tính để bàn hoặc web.
 
2. Trong phiên bản Outlook dành cho máy tính để bàn, trên Home tab, bấm vào Get Add-ins.
 • Trong phiên bản web Outlook, hãy mở một email và ở trên cùng bên phải của email, nhấp vào biểu tượng More (ba dấu chấm).
 
3. Chọn Get Add-ins từ cuối danh sách.
 
4. Trong màn hình Add-ins for Outlook, chọn All  ở bên trái và tìm kiếm NVivo - Integration for Outlook.
 
5. Nhấp vào Add. Phần bổ trợ đã được cài đặt:
 • Trong phiên bản dành cho máy tính để bàn, biểu tượng add-in icon được đặt trên Home tab.
 
 • Trong phiên bản web, bổ trợ được cài đặt dưới dạng một mục trong menu More.
 

4. Các phiên bản Word, Excel và Office tương thích

Word
 • Word 2013 Service Pack 1 trở lên
 • Word 2016 trở lên
 • Word 2016 for Mac
 • Word Online
 
Excel
 • Excel 2016 trở lên
 • Excel 2016 for Mac
 • Excel Online
 
Outlook
Tệp Outlook được NVivo Windows chấp nhận nhưng không phải NVivo Mac.
 
 • Outlook 2013 Service Pack 1 trở lên
 • Outlook 2016 for Mac
 • Outlook Online
 

5. Sử dụng các tài khoản khác nhau cho NVivo và các mô-đun đám mây

Người dùng phải đăng nhập vào tài khoản myNVivo của họ để truy cập Collaboration Cloud, Transcription hoặc NVivo - Integration (xem myNVivo trong Trợ giúp trực tuyến dành cho người dùng NVivo để biết thêm thông tin).
 
Người dùng có thể có nhiều tài khoản được liên kết với hồ sơ của họ, trong trường hợp đó, họ phải đăng nhập bằng tài khoản có giấy phép cho sản phẩm họ muốn sử dụng. Ví dụ, một nhà nghiên cứu có thể có quyền truy cập vào NVivo thông qua tài khoản doanh nghiệp của trường đại học nhưng đã mua NVivo - Integration bằng tài khoản cá nhân của họ. Họ phải đăng nhập vào tài khoản trường đại học để kích hoạt cài đặt NVivo nhưng phải đăng nhập vào tài khoản cá nhân khi họ muốn sử dụng NVivo - Integration.
 
Lưu ý: Tất cả các giao dịch mua NVivo mới đều bao gồm đăng ký NVivo - Integration trong 1 năm.
 

 
 
Nguồn: http://techcenter.qsrinternational.com/desktop/cloud/NVivo_-_Office_Integration.htm