Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: PRI - 005
PrinterLogic
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

PrinterLogic

Hãng sản xuất PrinterLogic Phiên bản: Lastest Version
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Quản trị mạng
Đối tượng tác động Máy in

Mô tả

PrinterLogic là một ứng dụng web tại cơ sở giúp đơn giản hóa việc quản lý, di chuyển và cung cấp máy in. Hàng ngàn doanh nghiệp sử dụng nền tảng quản lý trình điều khiển và máy in của PrinterLogic để cung cấp dịch vụ in di động Mobile, Pull và Virtual printing, đồng thời loại bỏ các máy chủ in và cung cấp một cổng thông tin tự phục vụ cho phép người dùng cuối cài đặt máy in của riêng họ. Khám phá các giải pháp bên dưới để tìm hiểu cách PrintLogic có thể giúp đỡ trong môi trường in của bạn.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Không cần phải đầu tư máy chủ in Print Servers
 • Quản lý việc in ấn trong doanh nghiệp (Print management), giúp tiết kiệm giấy, bảo vệ môi trường
 • Chế độ in kéo – Pull Printing
 • Cho phép in di động (Mobile printing)
 
II. Tính năng
1. Không cần máy chủ in (Eliminating Print Servers)
 • Giải pháp quản lý in ấn doanh nghiệp của PrinterLogic cho phép bạn loại bỏ máy chủ in – Print Server - mà không làm mất đi những lợi ích mà máy chủ in truyền thống cung cấp. Chỉ cần sao chép máy in từ các máy chủ in hiện tại của bạn, âm thầm chuyển đổi người dùng cuối đã cài đặt máy in và quản lý tập trung máy in IP trực tiếp với trình quản lý PrinterLogic Administrator được cung cấp. Bạn cũng có thể trao quyền cho người dùng cuối của mình cài đặt máy in thông qua cổng web tự phục vụ với bản đồ sơ đồ tầng tùy chọn mà không cần phải gọi nhân viên IT trợ giúp.

2. Quản lý tập trung IP in trực tiếp
 • Quản lý tập trung: Quản lý tập trung tất cả các máy in từ một bảng điều khiển quản trị dựa trên web duy nhất, có hoặc không có tên miền hoặc tín thác
 • Tạo máy in: Tạo máy in mới và tự động triển khai chúng cho người dùng cuối
 • Sửa đổi máy in: Sửa đổi cài đặt máy in (Driver, Port, tên, tùy chọn in hai mặt, v.v.) và có các thay đổi tự động được thực hiện cho máy in trên máy trạm (Workstation) của người dùng cuối
 • Xóa máy in: Tự động xóa máy in khỏi máy trạm (workstations)
 

3. Cổng thiết lập cài đặt tự phục vụ Self-Service Installation Portal
 • Cổng thông tin doanh nghiệp (Single Enterprise Portal): Cung cấp một cổng cài đặt máy in nhất quán duy nhất trên toàn bộ doanh nghiệp có hoặc không có tên miền và tín thác.
 • Bản đồ sơ đồ mặt bằng các tầng tòa nhà (Floor Plan Maps): Bản đồ sơ đồ mặt bằng các tầng tòa nhà tùy chọn với cài đặt máy in tự phục vụ bằng một lần nhấp
 • Tự động điều hướng đến vị trí lân cận xung quanh (Auto Opens to Location): Cho phép người dùng cuối dễ dàng tìm thấy các máy in gần đó bằng cách tự động điều hướng đến vị trí hiện tại của họ
 • Giảm các cuộc gọi trợ giúp: Trao quyền cho người dùng cuối tự cài đặt máy in và giảm các cuộc gọi trợ giúp
 • Chế độ hỗn hợp: Hiển thị máy in IP trực tiếp và máy in dùng chung Windows trong cùng một giao diện
 

4. Chỉnh sửa hàng loạt / Tạo / Quản lý máy in
 • Tạo hàng loạt máy in: Tạo 10 hoặc 10.000 máy in
 • Quản lý dễ dàng: Quản lý tất cả các máy in của bạn và các thuộc tính của chúng một cách nhanh chóng và dễ dàng
 • Tìm & Thay thế: Sử dụng chức năng tìm và thay thế để thay đổi hàng trăm hoặc hàng nghìn phương án triển khai, drivers, port, v.v.

 

5. Triển khai máy in tự động
 • Không cần GPO hoặc tập lệnh (scripts): Quản lý các phương án triển khai máy in mà không cần GPO, tập lệnh hoặc máy chủ in
 • Đặt máy in mặc định: Tự động đặt máy in mặc định chính xác
 • Loại bỏ ảnh hưởng thời gian đăng nhập chậm (Eliminate Slow Logon): Cài đặt máy in tự động xảy ra khi người dùng đăng nhập hệ thống, điều này giúp loại bỏ thời gian trễ gây ra bởi quá trình đăng nhập.
 • Triển khai động: Triển khai máy in theo người dùng AD, máy tính, nhóm, vùng chứa, OU, tên máy chủ hoặc dải địa chỉ IP
 • Hỗ trợ in gần: Tự động cài đặt máy in gần với người dùng
 • Hỗ trợ Citrix & VMware: Hỗ trợ phiên Citrix và VMware và các môi trường ảo khác

 
 
6. Quản lý profile của driver máy in (Printer Driver Profile Management)
 • Trình điều khiển máy in được cấu hình trước: Định cấu hình cài đặt trình điều khiển (tiếng Anh gọi là Driver) máy in như dpi, in hai mặt, khổ giấy, nguồn giấy, khay giấy và hơn thế nữa
 • Cài đặt nâng cao: Hiển thị giao diện trình điều khiển thực tế để bạn có thể định cấu hình mọi chức năng có thể có của máy in
 • Áp dụng lại cài đặt có sẵn: Cho phép lựa chọn các cấu hình trình điều khiển máy in bao gồm: Chỉ áp dụng cấu hình cấu hình trong lần cài đặt đầu tiên, mỗi lần người dùng đăng nhập hoặc thậm chí sau mỗi tác vụ in

 
 
7. Quản lý và chuyển hướng cổng (Port Management and Redirection)
 • Chuyển hướng cổng (Port Redirection): Chuyển hướng tất cả các tác vụ in từ một máy in sang một máy in tương tự thông qua một thay đổi chuyển hướng cổng duy nhất.
 • Tùy chọn nâng cao: Hỗ trợ các cổng tiêu chuẩn như Raw và LPR

 
 
8. Báo cáo và kiểm tra về việc in ấn trong doanh nghiệp (Print Job Auditing and Reporting)
 • Báo cáo về việc in ấn trong doanh nghiệp: Chỉ ra máy in nào trong mạng được sử dụng nhiều nhất
 • Khám phá chi phí dành cho in ấn: Liên kết chi phí in ấn thực tế với dữ liệu sử dụng
 • Dữ liệu quản lý in ấn nâng cao: Ngày, giờ, máy in, người dùng, chức danh công việc, người quản lý, bộ phận, thư mục, máy tính, màu sắc, thang độ xám, in hai mặt và tên tài liệu
 • Xuất báo cáo: Gửi báo cáo được xuất theo lịch tới giám đốc điều hành và quản lý bộ phận để chia sẻ việc sử dụng máy in và tiết kiệm chi phí.
 • Hỗ trợ USB: Hỗ trợ kiểm tra công việc in từ USB và cung cấp báo cáo

 
 
9. Giám sát và cảnh báo các thiết bị SNMP (SNMP Monitoring and Alerts)
 • Xem trạng thái: Xem trạng thái trực tuyến của máy in riêng lẻ hoặc cho toàn bộ.
 • Trạng thái giám sát: Chụp các thông báo SNMP như sắp hết mực (low toner), hết giấy (low paper), kẹt (jammed), cửa mở (door opened) và hơn thế nữa
 • Gửi cảnh báo: Gửi email cho nhân viên CNTT để chủ động quản lý máy in dựa trên thông báo SNMP và giữ cho máy in quan trọng hoạt động

 
 
10. Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control)
 • Quản lý phân quyền: Phân quyền vai trò và quyền quản lý in với tích hợp thư mục AD và LDAP tùy chọn
 • Tùy chỉnh vai trò: Sử dụng vai trò CNTT được xác định trước hoặc tạo vai trò tùy chỉnh với quyền kiểm soát chi tiết các chức năng quản trị viên
 • Kiểm tra: Hoàn thành kiểm tra hành chính các thay đổi được thực hiện bởi quản trị viên


11.  Chế độ in kéo (Pull Printing)
 • Đơn giản hóa: Người dùng tạo lệnh in thành một hàng đợi in toàn cầu duy nhất sử dụng trình điều khiển máy in phổ quát và giải phóng lệnh in cho bất kỳ máy in mong muốn nào
 • Giảm chi phí và lãng phí: Giảm chi phí in và lãng phí bằng cách tự động xóa các công việc in bị bỏ rơi.
 • In an toàn: Người dùng có tùy chọn lưu trữ các lệnh in nhạy cảm cho đến khi chúng ở ngay trước máy in để giải phóng lệnh in
 • Tùy chọn phát hành dễ dàng: Phát hành tài liệu với máy quét thẻ (badge/card scanner), bảng điều khiển nhúng (printer’s embedded control panel) của máy in hoặc với bất kỳ trình duyệt nào

 
12. In ấn di động (Mobile Printing)
 • Tích hợp liền mạch: Cho phép in từ thiết bị di động trong môi trường của bạn bằng cách bật máy in di động
 • Hỗ trợ BYOD: Hỗ trợ khách và nhà thầu trên mọi thiết bị mà không phải cài đặt trình điều khiển máy in
 • Tùy chọn di động linh hoạt: Sử dụng các tính năng in gốc trong iOS và Android hoặc bất kỳ thiết bị nào có tính năng Email để in

 
 
13. Quản lý hàng đợi in (Queue Management)
 • Quản lý hàng đợi in tập trung: Xác định và xóa các tác vụ in bị kẹt khỏi các máy trạm cục bộ của người dùng cuối trên toàn doanh nghiệp từ Portal dành cho quản trị viên trung tâm
 • Đơn giản hóa quản lý: Vì không có máy chủ in lưu trữ hàng đợi máy in, nên việc tìm kiếm tên máy in trong bảng điều khiển quản trị để quản lý công việc in là đơn giản.


14. Hỗ trợ phiên Citrix / VMware / VDI
 • Hỗ trợ in gần: Tự động triển khai các máy in theo thiết bị đầu cuối nào đang kết nối với phiên, cho phép người dùng cuối có thể sử dụng các máy in gần với họ nhất. Khi người dùng ngắt kết nối và kết nối lại từ một điểm cuối khác, máy in sẽ tự động được làm mới (refresh) để phù hợp cho người dùng cuối.
 • Tự phục vụ: Cho phép người dùng phiên cài đặt nhanh máy in mong muốn
 • Quản lý in: Tất cả các tính năng được nêu ở trên đều được hỗ trợ trong môi trường Citrix / VMware
 • Nén tác vụ in: Với việc chuyển hướng máy in (printer redirection), các tác vụ in sẽ được nén trước khi chúng được gửi qua các kết nối WAN
 • In không cần trình điều khiển: Nếu muốn in bằng trình điều khiển (driver), hãy sử dụng trình điều khiển chung được cung cấp
 • Quản lý trình điều khiển máy in và máy in: Máy in và trình điều khiển máy in được tự động quản lý và cập nhật trên tất cả các máy chủ Citrix và VDI VM
 • Loại bỏ tập lệnh (scripts) và GPO: Tất cả quản lý in được cung cấp mà không cần các tập lệnh hoặc GPO phức tạp và tốn thời gian và các quyền bắt buộc của chúng


15. Quản lý trình điều khiển in (Driver Management) 
 • Hỗ trợ toàn cầu: Hoạt động với tất cả các trình điều khiển máy in và nhà sản xuất
 • Quản lý trình điều khiển: Quản lý trung tâm tất cả các trình điều khiển máy in của bạn trong một kho lưu trữ trình điều khiển duy nhất và tự động cập nhật trình điều khiển đến các máy trạm của người dùng cuối
 • Đa nền tảng: Hỗ trợ cho máy trạm người dùng cuối Windows / Mac / Linux


16. Bộ nhớ đệm cho trình điều khiển máy in (Printer Driver Caching)
 • Plug-n-Play: Tích hợp với các công nghệ bộ nhớ đệm WAN hiện có để tránh tải xuống trình điều khiển WAN chéo
 • Hỗ trợ bộ đệm cho trình điều khiển in: Hỗ trợ bộ nhớ đệm đối với các trình điều khiển in trong nhiều trang web để hỗ trợ các kết nối WAN bị giới hạn


17. Tính sẵn sàng cao (High Availability)
 • Không có điểm lỗi duy nhất: Duy trì hoạt động in ấn rộng rãi cho doanh nghiệp trong thời gian ngừng hoạt động của mạng WAN với khả năng IP trực tiếp gốc
 • Có chế độ dự phòng: Cung cấp sự ổn định cao hơn cho các chức năng quản lý với tính sẵn sàng hoạt động / hoạt động cao

 
 
III. Yêu cầu hệ thống
Trước khi cài đặt, đảm bảo hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu phần cứng và phần mềm tối thiểu sau đây.
 

Web Server:
 • Software:
  • Windows Server 2008 R2 or newer (physical or virtual).
  • IIS, MySQL & PHP are automatically installed during setup.
 • Hardware:
  • (2) 2.0 GHz processors or (1) 2.0 GHz processor with dual core for up to 15,000 users. Add an additional two cores for every 15,000 end users thereafter.
  • 4GB RAM for up to 15,000 users. Add an additional 2GB RAM for every 15,000 end users thereafter.
  • 2 GB of free hard disk space for every 100 printers.
 • Network:
  • TCP port 80 for client communication, or 443 if using HTTPS.
  • TCP port 9100 for direct printing to printers.
  • UDP ports 161 and 162 for SNMP communication with print devices.
  • TCP port 7627 for HP console-based print job release.
  • TCP ports 443, 5222, and 5269 for Google Cloud Print integration.
Client Workstations
 • Operating System: XP, XP Embedded, XP x64, Server 2003, Server 2003 x64, Vista, Vista Embedded, Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 7 Embedded, Windows 8, Windows 10, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
 • Browser: IE 9+, Latest Chrome, Latest Firefox, Safari 5.1+. A browser is not required if printer self-service installation is not desired. For example, if you are deploying printers by group membership, the client workstation would not need a browser.
 • Hardware: Hardware capable of running the OS with 4MB free hard disk space for the Printer Installer Client installation. Add additional space for print drivers being installed.
Other
 • Importing Windows Printers: The ability to import printers from Windows print servers requires Administrator rights to the print server and the ability to connect to administrative shares (Admin$) on the print server. Network ports that must be open between the print server and the importing computer include: TCP ports 80, 139, 445; UDP ports 137, 138.
 • Importing Novell Printers: The ability to import printers from Novell print servers requires Administrator rights to the Novell tree. Network ports that must be open between the print server and the importing computer include: TCP ports 80, 3396, 3014.
 
 
IV. Download
 

Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 4.584 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 6.652 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 5.576 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 4.531 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 4.193 lượt xem