Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: STA - 006
Eviews
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Eviews

Hãng sản xuất IHS Global Inc Phiên bản: Lastest Version
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Phân tích dữ liệu
Đối tượng tác động Dữ liệu

Mô tả

Với giao diện trực quan và một trong những bộ công cụ quản lý dữ liệu lớn nhất hiện có, phần mềm lập mô hình kinh tế lượng này giúp bạn tạo các phương trình thống kê và dự báo một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hưởng lợi từ các tính năng tốt nhất trong phân khúc, bao gồm hỗ trợ bộ nhớ lớn của Windows 64 bit, liên kết và nhúng đối tượng (OLE) và các cửa sổ chỉnh sửa thông minh. Nhanh chóng phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, mặt cắt và dữ liệu theo chiều dọc. Hợp lý hóa mô hình thống kê và kinh tế lượng. Tạo các biểu đồ và bảng chất lượng trình bày...EViews cung cấp nhiều sức mạnh và tính dễ sử dụng hơn mà bạn mong đợi.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

Phiên bản >>

Dùng thử >>

HDSD >>

Yêu cầu hệ thống >>

Xuất xứ >>

Mô tả: Với giao diện trực quan và một trong những bộ công cụ quản lý dữ liệu lớn nhất hiện có, phần mềm lập mô hình kinh tế lượng này giúp bạn tạo các phương trình thống kê và dự báo một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hưởng lợi từ các tính năng tốt nhất trong phân khúc, bao gồm hỗ trợ bộ nhớ lớn của Windows 64 bit, liên kết và nhúng đối tượng (OLE) và các cửa sổ chỉnh sửa thông minh. Nhanh chóng phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, mặt cắt và dữ liệu theo chiều dọc. Hợp lý hóa mô hình thống kê và kinh tế lượng. Tạo các biểu đồ và bảng chất lượng trình bày...EViews cung cấp nhiều sức mạnh và tính dễ sử dụng hơn mà bạn mong đợi.


Tổng quan về phần mềm


Tổng quan về EViews


Sự kết hợp giữa sức mạnh và tính dễ sử dụng làm cho EViews trở thành gói lý tưởng cho bất kỳ ai làm việc với dữ liệu chuỗi thời gian, mặt cắt ngang hoặc dữ liệu theo chiều dọc. Với EViews, bạn có thể quản lý dữ liệu của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả, thực hiện phân tích kinh tế lượng và thống kê, tạo dự báo hoặc mô phỏng mô hình cũng như tạo ra các biểu đồ và bảng chất lượng cao để xuất bản hoặc đưa vào các ứng dụng khác.


Nổi bật với giao diện người dùng hướng đối tượng đồ họa sáng tạo và công cụ phân tích tinh vi, EViews kết hợp công nghệ phần mềm hiện đại tốt nhất với các tính năng mà bạn luôn mong muốn. Kết quả là một chương trình hiện đại cung cấp sức mạnh chưa từng có trong một giao diện linh hoạt, dễ sử dụng.Hãy tự mình tìm hiểu lý do tại sao EViews dẫn đầu thế giới về phần mềm kinh tế lượng dựa trên Windows và là sự lựa chọn của những người yêu cầu những gì tốt nhất.


 • Giao diện trực quan, dễ sử dụng
 • Công cụ phân tích mạnh mẽ
 • Quản lý dữ liệu tinh vi
 • Trình bày chất lượng đầu ra
 • Giao diện lập trình và dòng lệnh truyền thống

Tính năng chi tiết


Danh sách tính năng EViews 13


EViews cung cấp một loạt các tính năng mạnh mẽ để xử lý dữ liệu, thống kê và phân tích kinh tế lượng, dự báo và mô phỏng, trình bày dữ liệu và lập trình. Mặc dù chúng tôi không thể liệt kê tất cả mọi thứ, nhưng danh sách sau đây cung cấp cái nhìn sơ lược về các tính năng quan trọng của EViews:


BASIC DATA HANDLING (XỬ LÝ DỮ LIỆU CƠ BẢN)


 • Số, ký tự (chuỗi string) và chuỗi ngày “Date series”; nhãn giá trị “value labels”.
 • Thư viện rộng lớn của các toán tử và các hàm thống kê, toán học, ngày tháng và chuỗi.
 • Ngôn ngữ mạnh mẽ để xử lý biểu thức và chuyển đổi dữ liệu hiện có bằng các toán tử và hàm.
 • Các mẫu “Samples” và đối tượng mẫu “Sample Objects” tạo thuận lợi cho việc xử lý trên các tập con dữ liệu.
 • Hỗ trợ cho các cấu trúc dữ liệu phức tạp bao gồm dữ liệu dạng ngày thông thường “Regular dated data”, dữ liệu dạng ngày không thường xuyên “Irregular dated data”, dữ liệu mặt cắt “Cross-section data” với số nhận dạng quan sát, dữ liệu bảng có ngày và không có ngày.
 • Tệp công việc nhiều trang.
 • Cơ sở dữ liệu gốc, dựa trên đĩa của EViews cung cấp các tính năng truy vấn mạnh mẽ và tích hợp với các tệp công việc của EViews.
 • Chuyển đổi dữ liệu giữa EViews và các định dạng bảng tính, thống kê và cơ sở dữ liệu khác nhau, bao gồm (nhưng không giới hạn ở): tệp Microsoft Access® và Excel® (bao gồm .XSLX và .XLSM), Gauss
 • Tệp dữ liệu dạng Dataset files, R data files, SAS® Transport files, SPSS native và portable files, Stata files, Tableau®, raw formatted ASCII text hoặc binary files, HTML, hoặc ODBC databases and queries
 • Hỗ trợ OLE để liên kết đầu ra của EViews, bao gồm bảng và biểu đồ, với các gói khác, bao gồm Microsoft Excel®, Word® và Powerpoint®.
 • Hỗ trợ OLEDB để đọc tệp công việc và cơ sở dữ liệu EViews bằng ứng dụng khách nhận biết OLEDB hoặc chương trình tùy chỉnh.
 • Hỗ trợ cho FRED® (Dữ liệu kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang), DBNomics, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới, OECD, Liên hợp quốc SDMX, IMF SDMX, NOAA, Điều tra dân số Hoa Kỳ, US BEA, US BLS, ECB SDMX, cơ sở dữ liệu EuroStat, cùng nhiều cơ sở dữ liệu khác!.
 • Hỗ trợ phiên bản Enterprise Edition cho Haver Analytics® DLX®, FAME, EcoWin, Bloomberg®, EIA®, CEIC®®, Datastream®, Trading Economics® và cơ sở dữ liệu của Moody's Economy.com
 • Phần bổ trợ Microsoft Excel® Add-in của EViews cho phép bạn liên kết hoặc nhập dữ liệu từ các tệp công việc và cơ sở dữ liệu của EViews từ bên trong Excel.
 • Hỗ trợ kéo và thả để đọc dữ liệu; chỉ cần thả tệp vào EViews để tự động chuyển đổi và liên kết dữ liệu nước ngoài và siêu dữ liệu sang định dạng tệp công việc của EViews.
 • Các công cụ mạnh mẽ để tạo các trang tệp công việc mới từ các giá trị và ngày trong chuỗi hiện có.
 • Đối sánh các tệp công việc hợp nhất, nối, nối thêm, tập hợp con, thay đổi kích thước, sắp xếp và định hình lại (xếp chồng và bỏ xếp chồng).
 • Chuyển đổi tần suất tự động dễ sử dụng khi sao chép hoặc liên kết dữ liệu giữa các trang có tần suất khác nhau.
 • Chuyển đổi tần suất và hợp nhất đối sánh hỗ trợ cập nhật động bất cứ khi nào dữ liệu cơ bản thay đổi.
 • Chuỗi công thức tự động cập nhật được tự động tính toán lại bất cứ khi nào dữ liệu cơ bản thay đổi.
 • Chuyển đổi tần suất dễ sử dụng: chỉ cần sao chép hoặc liên kết dữ liệu giữa các trang có tần suất khác nhau.
 • Công cụ lấy mẫu lại và tạo số ngẫu nhiên cho mô phỏng. Tạo số ngẫu nhiên cho 18 hàm phân phối khác nhau bằng cách sử dụng ba trình tạo số ngẫu nhiên khác nhau.
 • Hỗ trợ truy cập ổ đĩa đám mây, cho phép bạn mở và lưu tệp trực tiếp vào tài khoản Dropbox, OneDrive, Google Drive và Box.


TIME SERIES DATA HANDLING (XỬ LÝ DỮ LIỆU THEO DÒNG THỜI GIAN)


 • Hỗ trợ tích hợp để xử lý dữ liệu chuỗi ngày và thời gian (cả thông thường và không thường xuyên).
 • Hỗ trợ dữ liệu tần suất thông thường (Hàng năm, Nửa năm một lần, Hàng quý, Hàng tháng, Hai tháng một lần, Hai tuần, Mười ngày, Hàng tuần, Hàng ngày - tuần 5 ngày, Hàng ngày - tuần 7 ngày).
 • Hỗ trợ dữ liệu tần số cao (trong ngày), cho phép tần số giờ, phút và giây. Ngoài ra, có một số tần suất thông thường ít gặp hơn, bao gồm Nhiều năm, Hai tháng một lần, Hai tuần, Mười ngày và Hàng ngày với phạm vi ngày tùy ý trong tuần.
 • Các hàm và toán tử chuỗi thời gian chuyên dụng: độ trễ, chênh lệch, chênh lệch log, trung bình động, v.v.
 • Chuyển đổi tần số: nhiều phương pháp từ cao đến thấp và từ thấp đến cao.
 • Làm mịn theo cấp số nhân: làm mịn đơn, đôi, Holt-Winters và ETS.
 • Các công cụ tích hợp để hồi quy làm trắng.
 • Lọc Hodrick-Prescott.
 • Lọc thông dải (tần số): Baxter-King, Christiano-Fitzgerald có độ dài cố định và các bộ lọc bất đối xứng mẫu đầy đủ.
 • Điều chỉnh theo mùa: Điều tra dân số X-13, STL Decomposition, MoveReg, X-12-ARIMA, Tramo/Seats, điều chỉnh hàng ngày, trung bình động.
 • Nội suy để điền vào các giá trị còn thiếu trong một chuỗi: Linear, Log-Linear, Catmull-Rom Spline, Cardinal Spline.
 • Wavelet: biến đổi, phân rã phương sai, phát hiện ngoại lệ và ngưỡng.


STATISTICS (THỐNG KÊ)


Basic (Thống kê cơ bản)


 • Tóm tắt dữ liệu cơ bản; tổng kết theo nhóm.
 • Các thử nghiệm về sự bằng nhau: t-tests, ANOVA (cân bằng và không cân bằng, có hoặc không có phương sai heteroskedastic.), Wilcoxon, Mann-Whitney, Median Chi-square, Kruskal-Wallis, van der Waerden, F-test, Siegel-Tukey, Bartlett, Levene, Brown-Forsythe.
 • Lập bảng một chiều; bảng chéo với các biện pháp liên kết (Hệ số Phi, Cramer's V, Hệ số ngẫu nhiên) và kiểm tra tính độc lập (Pearson Chi-Square, Tỷ lệ khả năng G^2).
 • Phân tích hiệp phương sai và tương quan bao gồm thứ tự xếp hạng Pearson, Spearman, tau-a và tau-b của Kendall và phân tích từng phần.
 • Phân tích các thành phần chính bao gồm sơ đồ màn hình, sơ đồ kép và sơ đồ tải cũng như tính toán điểm số thành phần trọng số.
 • Phân tích nhân tố cho phép tính toán các biện pháp liên kết (bao gồm hiệp phương sai và tương quan), ước tính tính duy nhất, ước tính tải nhân tố và điểm nhân tố, cũng như thực hiện chẩn đoán ước tính và xoay nhân tố bằng một trong hơn 30 phương pháp trực giao và xiên khác nhau.
 • Hàm phân phối theo kinh nghiệm (EDF) Kiểm tra các phân phối Bình thường, Hàm mũ, Giá trị cực trị, Hậu cần, Chi bình phương, Weibull hoặc Gamma (Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Cramer-von Mises, Anderson-Darling, Watson).
 • Biểu đồ, Đa giác tần số, Đa giác tần số cạnh, Biểu đồ dịch chuyển trung bình, CDF-người sống sót-lượng tử, Lượng tử-Lượng tử, mật độ hạt nhân, phân phối lý thuyết phù hợp, ô vuông.
 • Biểu đồ phân tán với các đường hồi quy tham số và không tham số (LOWESS, đa thức cục bộ), hồi quy nhân (Nadaraya-Watson, tuyến tính cục bộ, đa thức cục bộ) hoặc dấu elip tin cậy.

Time Series (Chuỗi thời gian)


 • Tự tương quan “Autocorrelation”, tự tương quan một phần “Partial autocorrelation”, tương quan chéo “cross-correlation”, thống kê Q “Q-statistics”.
 • Kiểm định quan hệ nhân quả Granger, bao gồm cả quan hệ nhân quả Granger của bảng điều khiển.
 • Kiểm tra nghiệm nguyên đơn vị “Unit root tests”: Dickey-Fuller tăng cường, GLS biến đổi Dickey-Fuller, Phillips-Perron, KPSS, Eliot-Richardson-Stock Point Optimal, Ng-Perron, cũng như kiểm tra nghiệm đơn vị có điểm dừng và kiểm nghiệm nghiệm đơn vị theo mùa.
 • Kiểm định đồng liên kết “Cointegration tests”: Johansen, Engle-Granger, Phillips-Ouliaris, Park thêm biến, và ổn định Hansen.
 • Kiểm tra tính độc lập “Independence tests”: Brock, Dechert, Scheinkman và LeBaron
 • Kiểm tra tỷ lệ phương sai “Variance ratio tests”: Lo và MacKinlay, Kim wild bootstrap, xếp hạng của Wright, điểm số xếp hạng và kiểm tra dấu hiệu. Wald và nhiều bài kiểm tra tỷ lệ phương sai so sánh (Richardson và Smith, Chow và Denning).
 • Tính toán hiệp phương sai và phương sai dài hạn: hiệp phương sai dài hạn đối xứng hoặc hoặc một phía sử dụng nhân không tham số (Newey-West 1987, Andrews 1991), VARHAC tham số (Den Haan và Levin 1997), và phương pháp nhân trắng trước (Andrews và Monahan 1992). Ngoài ra, EViews hỗ trợ các phương pháp lựa chọn băng thông tự động của Andrews (1991) và Newey-West (1994) cho các công cụ ước tính hạt nhân và các phương pháp lựa chọn độ dài trễ dựa trên tiêu chí thông tin cho VARHAC và ước tính tẩy trắng trước.

Panel and Pool 


 • Thống kê và kiểm tra theo nhóm, theo kỳ.
 • Kiểm tra gốc đơn vị: Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesara-Shin, Fisher, Hadri, PANIC, CIPS.
 • Kiểm định đồng liên kết: Pedroni, Kao, Maddala và Wu.
 • Bảng điều khiển trong hiệp phương sai loạt và các thành phần chính.
 • Kiểm định nhân quả bảng Dumitrescu-Hurlin (2012).
 • Kiểm tra sự phụ thuộc mặt cắt ngang.


ESTIMATION (ƯỚC LƯỢNG)


Regression (Hồi quy)


 • Bình phương nhỏ nhất thông thường tuyến tính và phi tuyến tính (hồi quy bội).
 • Hồi quy tuyến tính với PDL trên bất kỳ số lượng biến độc lập nào.
 • Hồi quy mạnh mẽ ”Robust regression”.
 • Đạo hàm giải tích cho ước lượng phi tuyến.
 • Bình phương nhỏ nhất có trọng số.
 • Tính nhất quán của phương sai thay thế của White và các phương sai khác, và các lỗi tiêu chuẩn mạnh mẽ của Newey-West. Các lỗi tiêu chuẩn HAC có thể được tính toán bằng cách sử dụng hạt nhân không tham số, VARHAC tham số và các phương pháp hạt nhân được làm trắng trước, đồng thời cho phép các phương pháp lựa chọn băng thông tự động của Andrews và Newey-West cho các công cụ ước tính hạt nhân và các phương pháp lựa chọn độ dài trễ dựa trên tiêu chí thông tin cho VARHAC và ước tính làm trắng trước.
 • Các lỗi tiêu chuẩn được nhóm lại.
 • Hồi quy lượng tử tuyến tính và độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất (LAD), bao gồm cả tính toán hiệp phương sai Huber's Sandwich và bootstrapping.
 • Hồi quy ngưỡng bao gồm TAR và SETAR và hồi quy ngưỡng trơn bao gồm STAR.
 • ước tính ARDL, bao gồm phương pháp Kiểm tra giới hạn đối với đồng liên kết.
 • Mạng đàn hồi, hồi quy sườn núi và ước tính LASSO.
 • Ước lượng hệ số hàm.

Variable Selection and Machine Learning (Lựa chọn biến và học máy)


 • Hồi quy từng bước với bảy thủ tục lựa chọn khác nhau.
 • Lựa chọn biến LASSO.
 • Mạng đàn hồi, hồi quy sườn núi và ước tính LASSO.
 • Lựa chọn biến Auto-Search/GETS.
 • Thông số kỹ thuật ARIMA tự động

ARMA và ARMAX


 • Các mô hình tuyến tính với trung bình trượt tự hồi quy, tự hồi quy theo mùa và sai số trung bình trượt theo mùa.
 • Các mô hình phi tuyến tính với thông số kỹ thuật AR và SAR.
 • Ước tính bằng phương pháp dự báo ngược của Box và Jenkins, bình phương tối thiểu có điều kiện, ML hoặc GLS.
 • Các mô hình ARFIMA được tích hợp theo từng phần.

Instrumental Variables and GMM (Biến công cụ và GMM)


 • Bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn tuyến tính và phi tuyến tính/biến công cụ (2SLS/IV) và ước lượng Phương pháp Tổng quát của Khoảnh khắc (GMM - Generalized Method of Moments).
 • Ước tính 2SLS/IV tuyến tính và phi tuyến tính với các lỗi AR và SAR.
 • Thông tin hạn chế Khả năng tối đa (LIML - Limited Information Maximum Likelihood) và ước tính lớp K “K-class estimation”.
 • Nhiều thông số kỹ thuật ma trận trọng số GMM (White, HAC, Người dùng cung cấp) với khả năng kiểm soát lặp lại ma trận trọng số.
 • Các tùy chọn ước tính GMM “IV/GMM Specific Diagnostics” bao gồm ước tính cập nhật liên tục (CUE - Continuously Updating Estimation) và một loạt các tùy chọn lỗi tiêu chuẩn mới, bao gồm cả lỗi tiêu chuẩn Windmeijer.
 • Chẩn đoán cụ thể IV/GMM bao gồm Kiểm tra tính trực giao của thiết bị “Instrument Orthogonality Test”, Kiểm tra nội sinh hồi quy “Regressor Endogeneity Test”, Kiểm tra công cụ yếu “Weak Instrument Test” và kiểm tra điểm dừng cụ thể của GMM “GMM specific breakpoint test”.

ARCH/GARCH


 • GARCH(p,q), EGARCH, TARCH, GARCH thành phần, ARCH nguồn, GARCH tích hợp.
 • Phương trình trung bình tuyến tính hoặc phi tuyến tính có thể bao gồm các thuật ngữ ARCH và ARMA; cả phương trình trung bình và phương sai đều cho phép các biến ngoại sinh.
 • Phân phối lỗi thông thường, Student t và tổng quát.
 • Bollerslev-Wooldridge lỗi tiêu chuẩn mạnh mẽ.
 • Dự báo trong và ngoài mẫu về phương sai có điều kiện, giá trị trung bình và các thành phần cố định.
 • Các công cụ ước tính FIGARCH và FIEGARCH được tích hợp theo từng phần.
 • Đường cong tác động Tin tức “News Impact Curves”.
 • Kiểm tra độ ổn định và kiểm tra sai lệch dấu hiệu.

Limited Dependent Variable Models (Mô hình biến phụ thuộc hạn chế)


 • Logit nhị phân, Probit và Gompit (Giá trị cực trị).
 • Logit, Probit và Gompit được sắp xếp (Giá trị cực cao).
 • Các mô hình bị kiểm duyệt và cắt bớt với các lỗi giá trị bình thường, logistic và cực trị (Tobit, v.v.).
 • Đếm các mô hình với thông số kỹ thuật Poisson, nhị thức âm và khả năng gần như cực đại (QML).
 • Các mô hình lựa chọn của Heckman.
 • Huber/White lỗi tiêu chuẩn mạnh mẽ.
 • Các mô hình đếm hỗ trợ mô hình tuyến tính tổng quát hoặc lỗi tiêu chuẩn QML.
 • Phép thử độ phù hợp của Hosmer-Lemeshow và Andrews cho các mô hình nhị phân.
 • Dễ dàng lưu kết quả (bao gồm cả phần dư và độ dốc tổng quát) vào các đối tượng EViews mới để phân tích thêm.
 • Công cụ ước tính GLM chung có thể được sử dụng để ước tính một số mô hình này, với tùy chọn bao gồm các hiệp phương sai mạnh mẽ.

Panel Data/Pooled Time Series, Cross-Sectional Data (Dữ liệu bảng/Chuỗi thời gian gộp, dữ liệu chéo)


 • Ước tính tuyến tính và phi tuyến tính với mặt cắt phụ gia và các hiệu ứng ngẫu nhiên hoặc cố định theo thời gian.
 • Lựa chọn các công cụ ước lượng không chệch bậc hai (QUE - Choice of quadratic unbiased estimators) cho phương sai thành phần trong các mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên: Swamy-Arora, Wallace-Hussain, Wansbeek-Kapteyn.
 • Ước tính 2SLS/IV với mặt cắt ngang và thời gian cố định hoặc hiệu ứng ngẫu nhiên.
 • Ước tính với các lỗi AR bằng cách sử dụng bình phương tối thiểu phi tuyến tính trên một thông số kỹ thuật đã chuyển đổi
 • Bình phương nhỏ nhất tổng quát, ước tính 2SLS/IV tổng quát, ước tính GMM cho phép các thông số kỹ thuật tương quan và phương sai chéo hoặc theo thời gian.
 • Ước tính dữ liệu bảng động tuyến tính bằng cách sử dụng sự khác biệt đầu tiên hoặc độ lệch trực giao với các công cụ được xác định trước theo thời gian cụ thể (Arellano-Bond).
 • Các thử nghiệm tương quan nối tiếp của bảng điều khiển (Arellano-Bond).
 • Tính toán lỗi tiêu chuẩn mạnh mẽ bao gồm bảy loại lỗi tiêu chuẩn hiệu chỉnh màu trắng và Bảng điều khiển (PCSE) mạnh mẽ.
 • Kiểm định các hệ số hạn chế, các biến bị bỏ sót và dư thừa, kiểm định Hausman cho các hiệu ứng ngẫu nhiên tương quan.
 • Kiểm tra gốc đơn vị bảng điều khiển: Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesara-Shin, Kiểm tra loại Fisher sử dụng kiểm tra ADF và PP (Maddala-Wu, Choi), Hadri.
 • Ước lượng đồng liên kết bảng: OLS được sửa đổi hoàn toàn (FMOLS, Pedroni 2000) hoặc Bình phương tối thiểu động thông thường (DOLS, Kao và Chaing 2000, Mark và Sul 2003).
 • Ước tính nhóm trung bình gộp (PMG - Pooled Mean Group).
 • Ước tính chênh lệch trong chênh lệch “Difference-in-Difference estimation”.

Generalized Linear Models (Mô hình tuyến tính tổng quát)


 • Các gia đình Bình thường, Poisson, Nhị thức “Binomial”, Nhị thức âm “Negative Binomial”, Gamma, Gaussian nghịch đảo “Inverse Gaussian”, Mena hàm mũ “Exponential Mena”, Trung bình cộng “Power Mean”, Bình phương nhị thức “Binomial Squared”.
 • Nhận dạng “Identity”, log, log-complement, logit, probit, log-log, log-log miễn phí, nghịch đảo, lũy thừa, tỷ lệ chênh lệch lũy thừa, Box-Cox, Hàm liên kết tỷ lệ chênh lệch Box-Cox.
 • Phương sai trước và trọng số tần số.
 • Đã sửa lỗi, Pearson Chi-Sq, độ lệch và thông số kỹ thuật phân tán do người dùng chỉ định. Hỗ trợ ước tính và thử nghiệm QML.
 • Các thuật toán ước tính Bậc hai Hill Climbing, Newton-Raphson, IRLS - Fisher Scoring và BHHH.
 • Các hiệp phương sai hệ số thông thường được tính toán bằng cách sử dụng Hessian dự kiến hoặc quan sát được hoặc tích ngoài của các gradient. Ước tính hiệp phương sai mạnh mẽ bằng phương pháp GLM, HAC hoặc Huber/White.

Single Equation Cointegrating Regression (Hồi quy đồng liên kết phương trình đơn)


 • Hỗ trợ cho ba phương pháp ước tính hoàn toàn hiệu quả, OLS được sửa đổi hoàn toàn (Phillips và Hansen 1992), Hồi quy đồng liên kết Canonical Cointegrating Regression (Park 1992) và OLS động (Saikkonen 1992, Stock và Watson 1993)
 • Kiểm định dựa trên phần dư của Engle và Granger (1987) và Phillips và Ouliaris (1990), kiểm định không ổn định của Hansen (1992b) và kiểm định biến bổ sung của Park (1992).
 • Đặc tả linh hoạt xu hướng và các biến hồi quy xác định trong phương trình và đặc tả các biến hồi quy đồng liên kết.
 • Ước tính đầy đủ tính năng của phương sai dài hạn cho FMOLS và CCR.
 • Lựa chọn độ trễ tự động hoặc cố định cho độ trễ DOLS và khách hàng tiềm năng và cho hồi quy làm trắng phương sai trong thời gian dài.
 • OLS được thay đổi tỷ lệ và tính toán lỗi tiêu chuẩn mạnh mẽ cho DOLS.

User-specified Maximum Likelihood (Khả năng tối đa do người dùng chỉ định)


 • Sử dụng các biểu thức chuỗi EViews tiêu chuẩn để mô tả khả năng đóng góp của log.
 • Các ví dụ về logit đa thức và có điều kiện, mô hình biến đổi Box-Cox, mô hình chuyển đổi không cân bằng, mô hình probit với sai số phương sai “Probit models with heteroskedastic errors”, logit lồng nhau “nested logit”, lựa chọn mẫu Heckman  “Heckman sample selection”và mô hình rủi ro Weibull “Weibull hazard models”.


SYSTEMS OF EQUATIONS (HỆ PHƯƠNG TRÌNH)


Basic (Cơ bản)


 • Ước lượng tuyến tính và phi tuyến.
 • Bình phương nhỏ nhất, 2SLS, ước tính trọng số phương trình, Hồi quy dường như không liên quan và Bình phương nhỏ nhất ba giai đoạn.
 • GMM với ma trận trọng số White và HAC.
 • Ước tính AR bằng cách sử dụng bình phương nhỏ nhất phi tuyến tính trên một thông số kỹ thuật đã chuyển đổi.
 • Thông tin đầy đủ Khả năng tối đa (FIML - Full Information Maximum Likelihood).

VAR/VEC


 • Ước tính hệ số cấu trúc trong VAR bằng cách áp đặt các hạn chế ngắn hạn hoặc dài hạn hoặc cả hai.
 • Bayesian VARs, với lấy mẫu dự báo Bayesian và phản ứng thúc đẩy.
 • VAR tần số hỗn hợp “Mixed frequency VARs”.
 • Chuyển đổi VAR Markov.
 • Bayesin Hệ số biến thiên theo thời gian VAR “Bayesin Time-Varying Coefficient VARs”.
 • Các hàm phản hồi xung ở các định dạng bảng và đồ họa khác nhau với các sai số tiêu chuẩn được tính toán bằng phương pháp phân tích hoặc phương pháp Monte Carlo.
 • Các cú sốc phản ứng xung được tính toán từ hệ số Cholesky, phần dư một đơn vị hoặc một độ lệch chuẩn (bỏ qua các mối tương quan), các xung tổng quát, hệ số cấu trúc hoặc dạng vectơ/ma trận do người dùng chỉ định.
 • Sự phân hủy lịch sử của các mô hình VAR tiêu chuẩn.
 • Áp đặt và kiểm tra các hạn chế tuyến tính đối với các quan hệ đồng liên kết và/hoặc các hệ số điều chỉnh trong các mô hình VEC.
 • Xem hoặc tạo các mối quan hệ đồng liên kết từ các mô hình VEC ước tính.
 • Chẩn đoán mở rộng bao gồm: kiểm định nhân quả Granger, kiểm định loại trừ độ trễ khớp, đánh giá tiêu chí độ dài trễ, đồ thị tương quan, tự tương quan, kiểm định phương sai sai số chuẩn và sai lệch, kiểm định đồng liên kết, chẩn đoán đa biến khác.

Multivariate ARCH (ARCH đa biến)


 • Tương quan cố định có điều kiện (p,q), VECH đường chéo (p,q), BEKK đường chéo (p,q), với các số hạng bất đối xứng.
 • Lựa chọn tham số hóa mở rộng cho ma trận hệ số của Diagonal VECH.
 • Biến ngoại sinh được phép trong phương trình trung bình và phương sai; các thuật ngữ phi tuyến tính và AR được phép trong các phương trình trung bình.
 • Bollerslev-Wooldridge lỗi tiêu chuẩn mạnh mẽ.
 • Phân phối lỗi đa biến t bình thường hoặc của sinh viên
 • Lựa chọn đạo hàm số giải tích hoặc (nhanh hoặc chậm). (Các dẫn xuất phân tích không có sẵn cho một số mô hình phức tạp.)
 • Tạo hiệp phương sai, phương sai hoặc tương quan ở các định dạng bảng và đồ họa khác nhau từ các mô hình ARCH ước tính.
 • Không gian trạng thái
 • Thuật toán bộ lọc Kalman để ước tính các mô hình cấu trúc đơn và đa phương trình do người dùng chỉ định.
 • Các biến ngoại sinh trong phương trình trạng thái và đặc tả phương sai được tham số hóa đầy đủ.
 • Tạo các tín hiệu, trạng thái và lỗi đi trước một bước, được lọc hoặc làm mịn.
 • Các ví dụ bao gồm tham số thay đổi theo thời gian, ARMA đa biến và các mô hình biến động ngẫu nhiên gần như khả dĩ.


TESTING AND EVALUATION (KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)


 • Thực tế, trang bị, dư lô.
 • Wald kiểm tra các hạn chế hệ số tuyến tính và phi tuyến tính; elip độ tin cậy hiển thị vùng tin cậy chung của hai hàm bất kỳ của các tham số ước tính.
 • Chẩn đoán hệ số khác: hệ số chuẩn hóa và hệ số co giãn, khoảng tin cậy, hệ số lạm phát phương sai, phân tách phương sai hệ số.
 • Các biến bị bỏ sót và dư thừa Các phép kiểm tra LR, đồ thị tương quan phần dư và bình phương phần dư và thống kê Q, tương quan chuỗi phần dư và các phép thử ARCH LM.
 • Kiểm định phương sai không đồng nhất của White, Breusch-Pagan, Godfrey, Harvey và Glejser.
 • Chẩn đoán độ ổn định: Kiểm tra dự báo và điểm dừng Chow, kiểm tra điểm dừng chưa biết Quandt-Andrew, kiểm tra điểm dừng Bai-Perron, kiểm tra RESET Ramsey, ước tính đệ quy OLS, thống kê ảnh hưởng, biểu đồ đòn bẩy.
 • Chẩn đoán phương trình ARMA: đồ thị hoặc bảng về nghiệm nghịch đảo của đa thức đặc trưng AR và/hoặc MA, so sánh mẫu tự tương quan lý thuyết (ước tính) với mẫu tương quan thực tế đối với phần dư cấu trúc, hiển thị phản ứng xung ARMA trước cú sốc đổi mới và phổ tần số ARMA.
 • Dễ dàng lưu kết quả (hệ số, ma trận hiệp phương sai hệ số, phần dư, độ dốc, v.v.) vào các đối tượng EViews để phân tích thêm.
 • Xem thêm các tính năng thuộc phần Estimate “Ước tính” và Systems of Equations “Hệ phương trình” để biết các quy trình kiểm tra chuyên biệt bổ sung.


FORECASTING AND SIMULATION (DỰ BÁO VÀ MÔ PHỎNG)


 • Dự báo tĩnh hoặc động trong hoặc ngoài mẫu từ các đối tượng phương trình ước tính với tính toán sai số chuẩn của dự báo.
 • Biểu đồ dự báo và đánh giá dự báo trong mẫu: RMSE, MAE, MAPE, Hệ số bất bình đẳng Theil và tỷ lệ
 • Các công cụ xây dựng mô hình tiên tiến nhất để dự báo nhiều phương trình và mô phỏng đa biến.
 • Các phương trình mô hình có thể được nhập dưới dạng văn bản hoặc dưới dạng liên kết để cập nhật tự động khi ước tính lại.
 • Hiển thị cấu trúc phụ thuộc hoặc các biến nội sinh và ngoại sinh của phương trình của bạn.
 • Bộ giải mô hình Gauss-Seidel, Broyden và Newton cho mô phỏng ngẫu nhiên và phi ngẫu nhiên. Giải pháp chuyển tiếp không ngẫu nhiên giải quyết cho các kỳ vọng nhất quán của mô hình. Mô phỏng Stochasitc có thể sử dụng phần dư khởi động.
 • Giải quyết các vấn đề kiểm soát để biến nội sinh đạt được mục tiêu do người dùng chỉ định.
 • Chuẩn hóa phương trình phức tạp, thêm hệ số và hỗ trợ ghi đè.
 • Quản lý và so sánh nhiều kịch bản giải pháp liên quan đến các tập hợp giả định khác nhau.
 • Các chế độ xem và quy trình mô hình tích hợp hiển thị kết quả mô phỏng ở dạng đồ họa hoặc dạng bảng.


GRAPHS, TABLES AND MAPS (BIỂU ĐỒ, BẢNG VÀ BẢN ĐỒ)


 • Đường, biểu đồ chấm, khu vực, thanh, tăng đột biến, theo mùa, hình tròn, đường xy, biểu đồ phân tán, biểu đồ bong bóng, biểu đồ hình hộp, thanh lỗi, cao-thấp-đóng-mở và dải vùng.
 • Đồ thị phân loại và tóm tắt mạnh mẽ, dễ sử dụng.
 • Tự động cập nhật đồ thị cập nhật khi dữ liệu cơ bản thay đổi.
 • Thông tin quan sát và giá trị hiển thị khi bạn di con trỏ qua một điểm trong biểu đồ.
 • Biểu đồ, biểu đồ dịch chuyển trung bình, đa giác tần số, đa giác tần số cạnh, biểu đồ hộp, mật độ hạt nhân, phân phối lý thuyết phù hợp, biểu đồ hộp, CDF, người sống sót, lượng tử, lượng tử-lượng tử.
 • Biểu đồ phân tán với bất kỳ hạt nhân tham số và không tham số kết hợp nào (Nadaraya-Watson, tuyến tính cục bộ, đa thức cục bộ) và các đường hồi quy lân cận gần nhất (LOWESS) hoặc các elip tin cậy.
 • Tương tác trỏ và nhấp hoặc tùy chỉnh dựa trên lệnh.
 • Tùy chỉnh rộng rãi nền biểu đồ, khung, chú giải, trục, chia tỷ lệ, đường kẻ, ký hiệu, văn bản, tô bóng, mờ dần, với các tính năng mẫu biểu đồ được cải thiện.
 • Tùy chỉnh bảng với khả năng kiểm soát đối với phông chữ, kích thước và màu sắc của ô, màu nền và đường viền của ô, hợp nhất và chú thích.
 • Sao chép và dán biểu đồ vào các ứng dụng Windows khác hoặc lưu biểu đồ dưới dạng siêu tệp thông thường hoặc nâng cao của Windows, tệp PostScript được đóng gói, ảnh bitmap, GIF, PNG hoặc JPG.
 • Sao chép và dán các bảng vào ứng dụng khác hoặc lưu vào tệp RTF, HTML, LaTeX, PDF hoặc văn bản.
 • Quản lý các biểu đồ và bảng cùng nhau trong một đối tượng cuộn cho phép bạn hiển thị nhiều kết quả và phân tích trong một đối tượng.
 • Mở ShapeFiles bản đồ địa lý và liên kết các vùng với dữ liệu trong tệp công việc EViews của bạn, cho phép tô màu và ghi nhãn các vùng đó theo dữ liệu.
 • Hoạt hình của đồ thị và bản đồ, cả trong EViews và thông qua xuất dưới dạng tệp phương tiện .GIF và .MP4.


COMMANDS AND PROGRAMMING (LỆNH VÀ LẬP TRÌNH)


 • Ngôn ngữ lệnh hướng đối tượng cung cấp quyền truy cập vào các mục menu.
 • Thực hiện hàng loạt các lệnh trong tệp chương trình.
 • Vòng lặp và phân nhánh điều kiện, chương trình con và xử lý macro.
 • Gỡ lỗi với điểm dừng, ngăn xếp cuộc gọi và cửa sổ xem.
 • Các đối tượng chuỗi và vectơ chuỗi để xử lý chuỗi. Thư viện phong phú các hàm chuỗi và danh sách chuỗi.
 • Hỗ trợ ma trận mở rộng: thao tác ma trận, phép nhân, nghịch đảo, sản phẩm Kronecker, giải pháp giá trị riêng và phân tách giá trị số ít.
 • Tích hợp với máy tính xách tay Juypter.


EXTERNAL INTERFACE AND ADD-INS (GIAO DIỆN BÊN NGOÀI VÀ BỔ SUNG)


 • Hỗ trợ máy chủ tự động hóa EViews COM để các chương trình hoặc tập lệnh bên ngoài có thể khởi chạy hoặc điều khiển EViews, truyền dữ liệu và thực thi các lệnh của EViews.
 • EViews cung cấp khả năng tích hợp với MATLAB®, R và Python, do đó, EViews có thể được sử dụng để khởi chạy hoặc kiểm soát các ứng dụng này, truyền dữ liệu hoặc thực thi các lệnh.
 • Phần bổ trợ Microsoft Excel® Add-in của EViews cung cấp một giao diện đơn giản để tìm nạp và liên kết từ bên trong Microsoft Excel® (2000 trở lên) với các đối tượng chuỗi và ma trận được lưu trữ trong tệp công việc và cơ sở dữ liệu của EViews.
 • Cơ sở hạ tầng Phần bổ trợ EViews Add-ins cung cấp khả năng truy cập liền mạch vào các chương trình do người dùng xác định bằng cách sử dụng giao diện đối tượng, menu và lệnh tiêu chuẩn của EViews.
 • Tải xuống và cài đặt các phần bổ trợ Add-ins được xác định trước từ trang web EViews.

Giá bán và chính sách cấp bản quyền

(Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.)


Commercial EViews 13 Single-User Pricing


Tất cả Giấy phép một người dùng Single-User Licenses of EViews đều đi kèm với tài liệu đầy đủ được cung cấp ở định dạng PDF, bao gồm cả EViews do Richard Startz minh họa. Sau khi mua EViews 13, bạn sẽ nhận được email có số sê-ri và liên kết để tải xuống trình cài đặt EViews 13.


Bạn có thể bao gồm một trong các tùy chọn đào tạo của chúng tôi như là một phần của giao dịch mua hàng của bạn. Tất cả các gói đào tạo (bao gồm hội thảo trên web) sẽ được giảm giá 20% khi mua cùng với giấy phép mới của EViews.


Lưu ý rằng bạn có thể mua phiên bản Một người dùng của EViews 13 trực tuyến bằng cách nhấp vào các liên kết bên dưới hoặc truy cập cửa hàng trực tuyến của EViews. Tất cả các sản phẩm EViews khác phải được mua bằng cách liên hệ với văn phòng của chúng tôi.


Commercial - New License

Standard EV13

Enterprise EV13

Single-User License

$1,775

$2,150

Commercial - Update License

Standard EV13

Enterprise EV13

Upgrade from EViews 13 Standard

NA

$695

* Upgrade from EViews 1 – 12 Standard Edition

$750

$1,150

* Upgrade from EViews 1 – 12 Enterprise Edition

NA

$925Academic EViews 13 Single-User Pricing


Để đủ điều kiện nhận giá Giấy phép học thuật một người dùng, người được cấp phép phải được liên kết với một tổ chức cấp bằng và được công nhận. Giảng viên và sinh viên của các tổ chức học thuật phải cung cấp bằng chứng hiện tại về liên kết học thuật.


Academic - New License

 

Enterprise EV13

Single-User License

 

$650

Academic - Update License

 

Enterprise EV13

Upgrade from EViews 1 – EViews 12 Standard Edition or Enterprise Edition

 

$350


Tham khảo bảng so sánh tính năng chi tiết giữa phiên bản Standard và Enterprise tại link: https://www.eviews.com/general/prices/prices.html 


EViews 13 Commercial and Government Volume License Program Pricing


Chương trình cấp phép số lượng lớn EViews Volume License Program cung cấp cho các tổ chức thương mại và chính phủ mức giá chiết khấu trên nhiều bản sao của EViews. Giấy phép số lượng lớn “Volume License” cũng đơn giản hóa quy trình lập ngân sách cho các bản cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật trong tương lai. Tùy chọn sắp xếp Giấy phép số lượng lớn “Volume License” giữa SEAT hoặc CONCURRENT USE (hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của cả hai) cung cấp cho bạn sự linh hoạt tối ưu để phù hợp với nhu cầu của tổ chức của bạn.


Giấy phép theo máy tính “SEAT licensing” được sử dụng trên các máy tính cụ thể.


Giấy phép đồng thời “CONCURRENT USE licenses” cho phép chia sẻ EView trên các máy tính trong một mạng duy nhất (LAN hoặc VPN). Tuy nhiên, số phiên bản đồng thời của EViews được sử dụng bị giới hạn ở số lượng giấy phép CONCURRENT USE licenses.

Giấy phép số lượng lớn EViews Volume Licenses được bán theo từng gói 5 units. Bạn có thể định cấu hình số lượng giấy phép SEAT và CONCURRENT license dựa trên đơn vị bạn mua.


 • 1 SEAT license yêu cầu 1 unit.
 • 1 CONCURRENT USE license yêu cầu 2 units.

Môi trường ảo: Giấy phép đồng thời “Concurrent license” có thể được lưu trữ trên máy chủ cấp phép EViews ảo. Máy khách EViews sử dụng giấy phép đồng thời có thể chạy trên máy ảo hoặc qua Citrix/Terminal Server.


Units

Standard Edition Total Price

Enterprise Edition Total Price

Save

5

$5,450

$6,425

38%

10

$9,100

$10,700

48%

15

$12,400

$14,525

53%

20

$15,425

$18,125

56%

25

$18,125

$21,350

59%

30

$20,850

$24,525

61%

40

$26,400

$31,075

63%

50

$31,875

$37,475

64%

60

$35,725

$42,000

66%

70

$39,600

$46,400

68%

80

$43,450

$50,850

69%

90

$47,325

$55,325

70%

100

$51,125

$59,800

71%

200

$72,975

$85,750

79%Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 83 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 97 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 176 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 121 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 109 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 74 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 83 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 83 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 90 lượt xem