Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Mã SP: OFF - 028
Edi-Texteditor
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Edi-Texteditor

Hãng sản xuất Polenter-Software Solutions Phiên bản : 2.8
Bản quyền Perpetual (Vĩnh viễn)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Văn phòng
Đối tượng tác động Email, bảng lương (pay-slip)

Mô tả

Edi là phần mềm ứng dụng trên máy tính để bàn dùng để trộn hoặc hợp nhất thư (tiếng Anh là Mail Merger) bao gồm một bảng tính và một trình xử lý văn bản trong một chương trình duy nhất. Với Edi, bạn có thể tạo thư khách hàng, báo cáo, hóa đơn và các thư hàng loạt được định dạng hoàn hảo. Edi có thể gửi thư được trộn (mail merger) dưới dạng tệp Pdf, Doc, Docx, Odt, Epub, Mht, Html và gửi thư khách hàng cá nhân dưới dạng email. Bạn có thể tạo các mẫu thư của riêng mình từ đầu, sử dụng lại các tài liệu MS Word hoặc OpenOffice hiện có của bạn hoặc tải xuống các mẫu được tạo sẵn từ cơ sở dữ liệu trực tuyến của Edi.

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Tại sao trộn thư trong Edi lại tốt hơn MS Office
 
 • Edi hỗ trợ các kịch bản nâng cao của tùy chỉnh thư hàng loạt. Bạn có thể đặt tên riêng cho tài liệu trộn thư cho từng khách hàng hoặc mã hóa (encrypt) từng tài liệu PDF bằng một mật khẩu (password) khác nhau hoặc chỉ đơn giản là địa chỉ thư hợp nhất người nhận với chủ đề chào hỏi hoặc email riêng lẻ.
 • Bạn có thể tạo các phép tính bảng tính phức tạp, sử dụng các công thức toán học hoặc thống kê, nhóm và định dạng dữ liệu của bạn theo cách bạn biết từ MS Excel. Bạn có thể dễ dàng hợp nhất dữ liệu với bố cục tài liệu và tạo các chữ cái nối tiếp được định dạng hoàn hảo trong vài phút.
 • Ngoài ra, Edi loại bỏ các nhược điểm đã biết của việc hợp nhất thư với MS Office. Bạn không cần lưu bảng tính MS Excel của mình dưới dạng tệp và mở lại chúng trong MS Word để trộn thư. Với Edi, bạn không phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng để hợp nhất thư nữa.
 
(Xem video giới thiệu trực tiếp: http://www.edi-texteditor.com/en/index.html)
 

II. Khi nào bạn cần Edi
 • Edi có thể tăng đáng kể năng suất của bạn trong các tình huống sau:
  • Tạo nhanh chóng một bức thư theo một mẫu có sẵn trên mạng.
  • Mail merge dưới dạng PDF được mã hóa, tuân thủ quy định GDPR
  • Mã hóa từng tài liệu PDF trong thư hàng loạt của bạn bằng mật khẩu khác nhau
  • Tùy chỉnh tên tài liệu cho từng khách hàng trong thư nối tiếp của bạn
  • Sử dụng các công thức có điều kiện (nếu A bằng 0 thì hiển thị B, nếu không hiển thị C).
  • Sử dụng các công thức tính toán phức tạp (tài chính, logic, thống kê, toán học) trong một tài liệu văn bản.
  • Tạo email cá nhân. Thông tin riêng với từng người nhận, chào hỏi từng khách hàng khác nhau.
 
 
II. Tính năng
 • Edi hiện có 2 phiên bản FREE và PRO, tính năng chi tiết của 2 phiên bản như sau:
  FREE PRO
Spreadsheet     
Calculate spreadsheet cells
Use financial, logical, text, math, date & time formulas
Group, sort and filter data
Insert tables, pictures, charts
Password protection for the whole workbook or single sheet
Unlimited history of opened documents, inclusive searching filter
Word Processor    
Edit and format text
Insert tables, pictures, bookmarks, hyperlinks and table of contents
Protect document with a password
Over 30 Skins, including Office 2007, 2013 and 2016
Mail Merge    
Create and reuse mail merge templates
Open existing mail merge templates from MS Word or OpenOffice
Download mail merge templates from the online database of Edi
Create serial letter as multiple PDF files with a single file per dataset/customer
Name PDF files individually for each customer
Send customized serial letters per email
Send serial letters as PDF file in email attachment (new!)
Send a copy of a serial letter to yourself for an evidence (e.g. CC, BCC) (new!)
Personalize greeting or email subject for each customer (known from MS Word as if/then/else field)
Send serial letter as a single Pdf, Doc, Docx, Odt, Epub, Mht, Rtf, Txt or Html file with a single page per dataset/customer  
Send serial letter as multiple Doc, Docx, Odt, Epub, Mht, Rtf, Txt or Html files with a single file per dataset/customer  
Mail merge into encrypted PDF (new!)  
Encrypt each PDF file with a different password per customer  
Mail merge encrypted PDF files as email attachments  
Use multiple sender identities (FROM) in an email serial letter (e.g. company A, company B, private)  
Use multiple email servers to elude SPAM limits of a single server  

 
 
III. Yêu cầu hệ thống
1. System requirements
 • Computer with 32- or 64-bit operating system:
  • Windows 10
  • Windows 8.x
  • Windows 7
  • Windows Vista
 
 • Edi yêu cầu .NET Framework 4.5.2, là một phần tiêu chuẩn của Windows 10. Trong các phiên bản Windows trước, .NET Framework có thể được cài đặt tự động bằng cài đặt Edi hoặc cài đặt thủ công dưới dạng Windows Update được đề xuất (Kiểm tra cập nhật).
 
2. Định dạng tài liệu được hỗ trợ
 • Word Processor
  • MS Word 2007 Document (*.docx)
  • MS Word 97 - 2003 Document (*.doc)
  • OpenOffice Open Document (*.odt)
  • Rich Text Format (*.rtf)
  • Word XML Document (*.xml)
  • Hypertext Markup Language (*.htm, *.html)
  • Electronic Publication (*.epub)
  • Web-Archive Single File (*.mht)
  • Text Document (*.txt)
  • Portable Document Format (*.pdf) /only output/
 
 • Spreadsheet
  • MS Excel 2007 (*.xlsx)
  • MS Excel 97 - 2003 (*.xls)
 
 
IV. Download
 
 
 
 
 
 

Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 153 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 102 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.010 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.092 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.437 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 563 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 970 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 531 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 2.831 lượt xem