Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DAT - 030
Visual Paradigm
Giá:1.000 đ Còn hàng
Số lượng:

Visual Paradigm

Hãng sản xuất Visual Paradigm Phiên bản:
Bản quyền Subcription hoặc Perpetual
Thời hạn bản quyền Hàng tháng/ năm hoặc vĩnh viễn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Mô hình hóa hoạt động kinh doanh

Mô tả

Visual Paradigm cho phép nhóm của bạn quản lý sự phức tạp của quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp để đối phó với thị trường, công nghệ và các yêu cầu quy định đang thay đổi nhanh chóng. Đây là giải pháp một cửa lý tưởng để lập kế hoạch kiến trúc doanh nghiệp (Enterprise Architecture Planning) và chuyển đổi kinh doanh, quản lý dự án và phát triển phần mềm linh hoạt, để công ty của bạn có thể kiểm soát và phản ứng với các thay đổi nhanh hơn, tốt hơn và thông minh hơn!
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Bộ công cụ phát triển số - Development Tool Suite - thúc đẩy dự án của bạn thành công
 
 • Bộ công cụ thiết kế, phân tích và quản lý thúc đẩy sự phát triển các dự án CNTT và chuyển đổi kỹ thuật số của bạn.
 
 
II. Tính năng

1. Visual Paradigm có một bộ công cụ linh hoạt và phong phú để quản lý dự án phát triển phần mềm

- PM Process Tool
 • PM process map và roadmap tools: Agile, Scrum, PMBOK, etc.
 
- Các công cụ quản lý các dự án Scrum quy mô (Scaled Scrum Process)
 • Các công cụ LeSS và Nexus tools để quản lý các dự án Scrum có quy mô lớn.
 
- Giúp cải thiện chất lượng (Quality Improvement)
 • Các công cụ vẽ biểu đồ (chart) và quản lý (management tool) giúp bạn cải thiện chất lượng sản phẩm.
 
- Agile Process Tool 
 • Canvas tổng thể trong một trang màn hình để quản lý các dự án Scrum.
 
- Lập bản đồ câu chuyện người dùng (User Story Mapping)
 • Công cụ xử lý tồn đọng (backlog tool) và chạy nước rút (sprint tool) nhanh chóng để quản lý tốt hơn các PBI.
 
- PM Diagrams và Charts
 • Hình dung lộ trình dự án (Roadmap) và cấu trúc nhóm (Team structure) với các biểu đồ khác nhau.
 
2. Visual Paradigm cung cấp các công cụ Enterprise Architecture Tools hỗ trợ kiến trúc doanh nghiệp và chuyển đổi kỹ thuật số.

- TOGAF ADM Tool 
 • Công cụ TOGAF ADM Tool độc đáo với các hạng mục công việc có thể thực hiện được.
 
- Mô hình hóa hoạt động của doanh nghiệp (Enterprise Modeling) 
 • Phát triển mô hình Enterprise Architecture bằng công cụ mô hình AchiMate.
 
- Cải thiện các quy trình, luồng công việc hiện có (Process Improvement)
 • Mô hình hóa các quy trình hiện tại (as-is) / tương lai (to-be) và sự khác nhau giữa chúng (gap). Kế hoạch cải tiến văn bản, tài liều, KPI, etc.
 
- DoDAF / NAF / MODAF 
 • Phát triển và quản lý các mô hình DoDAF / NAD / MODAF model thông qua chế độ xem dạng lưới - Grid view.
 
- Thiết kế các quy trình làm việc mới (Process Design)
 • Trực quan hóa các quy trình kinh doanh với BPMN và văn bản hóa các quy tắc kinh doanh.
 
- Tạo bản đồ hành trình của khách hàng (Customer Journey Map)
 • Thu thập và phân tích hành vi, suy nghĩ và cảm xúc của khách hàng.
 
3. Bộ công cụ DevOps Tool Suite toàn diện và hiện đại

- Code Engineering 
 • Tạo và dịch mã ngược (reverse code) với các mô hình, đối với ORM, REST, etc.
 
- Thiết kế giao diện (UX Design) 
 • Trực quan hóa luồng công việc và bố cục màn hình bằng wireframe, storyboard, và prototype tool.
 
- Công cụ mô hình hóa trực quan (Visual Modeling) 
 • Tạo các mô hình UML, BPMN, DFD, ERD, SysML và SoAML model.
 
- Database Engineering 
 • Tạo, vá và đảo ngược cơ sở dữ liệu database với ERD.
 
- Use Case Management 
 • Model document và quản lý mục tiêu dự án với các công cụ Use Case tools.
 
4. Hỗ trợ làm việc nhóm (Team Collaboration)

- Làm việc đồng thời và cộng tác trong cùng một dự án. Giúp bạn làm việc an toàn trên không gian làm việc đám mây. Có thể truy cập mọi lúc và mọi nơi.

 
5. Các tính năng khác
- Bạn sẽ tìm thấy cả các công cụ đơn giản và nâng cao cần thiết trong Visual Paradigm.

- Công cụ vẽ sơ đồ trực tuyến (Online Diagram Tool) 
 • Các công cụ vẽ sơ đồ trực tuyến: Flowchart, Venn, UML, DFD, ERD và hơn thế nữa.
 
- Công cụ dạng bảng tính (Spreadsheet Tool) 
 • Tạo hoặc bắt đầu từ một mẫu bảng tính trong kinh doanh hoặc dự án.
 
- Trình thiết kế biểu mẫu (Form Designer) 
 • Thu thập dữ liệu, nhận phản hồi và sắp xếp kết quả. Không cần kỹ năng lập trình.
 
- Công cụ lập bản đồ tư duy (Mind Mapping Tool)
 • Trình chỉnh sửa bản đồ tư duy dễ sử dụng giúp nắm bắt và sắp xếp các ý tưởng.
 
- Công cụ tạo báo cáo (Report Generation) 
 • Tạo báo cáo xuất sắc thông qua trình tạo kéo và thả Drag-and-Drop builder
 
- Xuất các dự án của bạn (Project Publisher)
 • Tạo nội dung web có tính điều hướng cao cho dự án của bạn.
 
Phân tích ký tự (Textual Analysis)
 • Báo cáo vấn đề tài liệu. Trích xuất các thuật ngữ (term) và từ khóa (keywords) tên miền.
 
- ETL Table
 • Trích xuất, biến đổi và tải mô hình với công cụ lưu trữ mô hình mạnh mẽ.
 
 
 
 
III. Yêu cầu hệ thống

- System Requirements
 • CPU: Dual core 2 GHz or better
 
 • RAM: 4.0 GB or more, 8.0 GB recommended.
 
 • HDD: at least 4 GB of free space (NOT include project space).
 
 • Microsoft Windows (XP/Vista/7/8/10),
 
 • Microsoft Windows Server (2000/2003/2008/2012/2016/2019)


- IDE Integration (Optional)
 • Eclipse 3.5 or above
 
 • Microsoft™ Visual Studio® 2013 / 2015 / 2017 / 2019
 
 • IntelliJ IDEA 11 or above
 
 • Android Studio 1.3 or above
 
 • NetBeans 6.7 or above

- Visual Paradigm is also available on Linux and Mac OS X
 

 
IV. Download
 
 
 
V. Các phiên bản hiện có

- Bản quyền phần mềm Visual Paradigm được cung cấp với 2 tùy chọn:
 • Perpetual: Vĩnh viễn theo phiên bản
 
 • Subcription: Thuê bao hàng tháng, năm

- Phần mềm Visual Paradigm có các phiên bản thương mại sau:
 • Enterprise
 
 • Professional
 
 • Standard
 
 • Modeler

- Tham khảo bảng so sánh tính năng các phiên bản cụ thể tại: https://www.visual-paradigm.com/editions/
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các sản phẩm cùng loại

Giá: 1.000 đ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 4.203 lượt xem

Giá: 1.000 đ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 5.417 lượt xem

Giá: 1.000 đ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 5.879 lượt xem

Giá: 1.000 đ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.145 lượt xem

Giá: 1.000 đ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.002 lượt xem

Giá: 1.000 đ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 5.130 lượt xem

Giá: 1.000 đ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.411 lượt xem

Giá: 1.000 đ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.340 lượt xem

Giá: 1.000 đ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.111 lượt xem

Giá: 1.000 đ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.127 lượt xem