Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: LIN - 018
SUSE Linux Enterprise High Availability Extension
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

SUSE Linux Enterprise High Availability Extension

Hãng sản xuất SUSE Phiên bản: 15
Bản quyền Subcription
Thời hạn bản quyền Hàng năm
Ngành nghề Quản trị mạng
Đối tượng tác động High Availability (HA)

Mô tả

Geo Clustering for SUSE Linux Enterprise High Availability Extension được thiết kế để quản lý các máy chủ cụm (gọi là Cluster Server) trong các trung tâm dữ liệu (Data Center) ở bất cứ đâu trên thế giới. Phân cụm khả dụng cao (High availability clustering) giúp giảm thiểu mất dữ liệu do sự gián đoạn hoặc sai hỏng bằng cách bảo vệ tài sản dữ liệu của bạn bằng cơ sở hạ tầng CNTT hiện tại của bạn.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Phân cụm sẵn sàng cao (High availability clustering) được sử dụng để tự động hóa ứng dụng và phục hồi dữ liệu. Bạn có thể sử dụng giải pháp phân cụm dựa trên chính sách linh hoạt của SUSE để triển khai các cụm Linux cluster có tính sẵn sàng cao và loại bỏ các điểm lỗi đơn. Máy chủ của bạn được theo dõi liên tục và khi xảy ra lỗi hoặc lỗi, khối lượng công việc được chuyển từ máy chủ này sang máy chủ khác hoặc ứng dụng được tự động khởi động lại trên một hệ thống làm việc đã biết. Điều này giúp bạn duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến.
 

II. Tính năng
1. Phân cụm linh hoạt, dựa trên chính sách và sao chép dữ liệu liên tục - tăng tính linh hoạt trong khi cải thiện tính khả dụng của dịch vụ và sử dụng tài nguyên bằng cách hỗ trợ phân cụm hỗn hợp của cả máy chủ Linux vật lý và ảo. Bảo vệ workload trên các trung tâm dữ liệu phân phối trên toàn cầu.
 • Corosync và OpenAIS là các thành phần cơ sở hạ tầng hệ thống phân cụm và phân tán. OpenAIS, triển khai được chứng nhận sáng kiến mã nguồn mở Service Availability Forum Application Interface Specification, được sử dụng cho lớp tin nhắn và thành viên phân cụm và là giao thức truyền thông dựa trên tiêu chuẩn hàng đầu cho phân cụm máy chủ và lưu trữ. Corosync Cluster Engine cung cấp tư cách thành viên, nhắn tin theo yêu cầu với các đảm bảo đồng bộ ảo, các nhóm giao tiếp quy trình khép kín và khung mở rộng.
 • Pacemaker là một trình quản lý tài nguyên cụm (cluster resource manager) có khả năng mở rộng cao với công cụ chính sách linh hoạt hỗ trợ các cụm n nút. Sử dụng Pacemaker, bạn có thể liên tục theo dõi sức khỏe của tài nguyên, quản lý các phụ thuộc và tự động dừng và bắt đầu các dịch vụ dựa trên các quy tắc và chính sách dễ cấu hình.
 • Chuyển đổi dự phòng dựa trên quy tắc (Rules-based failover) để chuyển tự động và thủ công một khối lượng công việc sang một cụm khác (cluster) bên ngoài khu vực bị ảnh hưởng. Khối lượng công việc (workload) quan trọng của bạn được chuyển ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng để tiếp tục chạy và bảo vệ khối lượng công việc trên các trung tâm dữ liệu phân phối toàn cầu.
 • Phân cụm hỗn hợp (Mixed clustering) cả máy chủ Linux vật lý và ảo để tăng tính linh hoạt đồng thời cải thiện khả năng sử dụng tài nguyên và tính sẵn có của dịch vụ.
 • HAProxy là một giải pháp rất nhanh và đáng tin cậy, cung cấp tính sẵn sàng cao, cân bằng tải và ủy quyền cho các ứng dụng dựa trên TCP và HTTP bằng cách truyền bá các yêu cầu trên nhiều máy chủ. Nó bổ sung cho bộ cân bằng tải máy chủ ảo Linux (Linux virtual server load balancer).
 • Cluster Join cho phép thiết lập cụm (Cluster) dễ dàng và mở rộng các cụm hiện có. Khi bạn xây dựng một nút (Node) hoặc cụm, bạn có thể thêm các nút mới mà không cần phải sao chép thủ công các cấu hình.
 • Thiết lập hàng rào dựa trên lưu trữ (Storage-based fencing) loại bỏ thất bại điểm đơn.
 • Các cụm khu vực metro (Metro area clusters) cung cấp chuyển đổi dự phòng trên các vị trí trung tâm dữ liệu cách nhau 30 km.
 • Templates và wizards để giúp nhanh chóng hoàn thành các tác vụ thiết lập cơ bản.
 • Cluster Bootstrap cung cấp một quy trình thiết lập dựa trên menu để triển khai nhanh chóng một cụm cơ sở.
 • Phân cụm theo địa lý (Geo clustering) cung cấp chuyển đổi dự phòng trên khoảng cách không giới hạn và bảo vệ chống lại các sự kiện gây rối trong khu vực.
 
2. Thiết lập, quản trị, quản lý và giám sát - tiết kiệm thời gian bằng cách dễ dàng quản lý các máy chủ Linux được phân cụm với giao diện hợp nhất mạnh mẽ để nhanh chóng và dễ dàng cài đặt, định cấu hình và quản lý các cụm, cộng với một công cụ đơn giản, thân thiện với người dùng để giám sát môi trường phân cụm (clustered environment).
 
 • Giao diện hợp nhất mạnh mẽ, HAWK (High Availability Web Konsole), tiết kiệm thời gian và dễ dàng quản lý và giám sát các máy chủ Linux được phân cụm (clustered Linux server) để nhanh chóng và dễ dàng cài đặt, định cấu hình và quản lý các cụm (cluster) - cộng với một công cụ đơn giản, thân thiện với người dùng để theo dõi môi trường phân cụm. HAWK có thể được sử dụng để quản lý các cụm Pacemaker HA cluster. Bảng điều khiển web (web console) hỗ trợ quản trị cụm đầy đủ, chẳng hạn như thêm tài nguyên, các ràng buộc và phụ thuộc. Bạn cũng có thể sử dụng nó để quản lý các nhóm tài nguyên, giúp cải thiện khả năng mở rộng trên các cụm lớn. Ngoài ra, bạn có thể truy cập danh sách điều khiển, ổ đĩa thử nghiệm và trình khám phá lịch sử đồ họa.
 • Danh sách kiểm soát truy cập (Access control lists) quản lý cụm phù hợp với các quy trình và chính sách của bạn. Bằng cách áp dụng các điều khiển dựa trên vai trò, bạn có thể đảm bảo chỉ nhân viên CNTT có thẩm quyền phù hợp mới có thể truy cập các công cụ quản lý cụm. Hạn chế truy cập không chỉ giúp duy trì bảo mật, nó còn cải thiện độ tin cậy của cụm bằng cách hạn chế các lỗi.
 • Shell toàn cụm (Cluster-wide shell) cải thiện hiệu quả của việc quản lý các nút cụm bằng cách cho phép thực thi các lệnh trên tất cả các nút bằng lệnh PSSH.
 • History explorer cho phép truy cập tương tác vào nhật ký cụm (cluster logs). Nó hiển thị và phân tích các hành động được thực hiện bởi SUSE Linux Enterprise High Availability Extension.
 • Ổ đĩa thử nghiệm cụm (Cluster test drive) cho phép người dùng mô phỏng tình huống chuyển đổi dự phòng trước khi thảm họa thực sự xảy ra, đảm bảo cấu hình và phân bổ tài nguyên trước khi sản xuất.
 • Các Resource agents cho các ứng dụng nguồn mở như Apache, IPv6, DRBD, KVM, Xen và Postgres; tác nhân tài nguyên cho các ứng dụng bên thứ ba phổ biến như IBM WebSphere, IBM DB2, VMWare và SAP.
 • Clustered Samba (CTDB) có thể được tạo sẵn rất cao và có thể mở rộng bằng cách sử dụng nhiều nút và có thể chuyển đổi dự phòng trong suốt thông qua khóa toàn cụm. Tài nguyên CTDB được tự động thêm và đồng bộ hóa vào Active Directory.
 
3. Sao chép dữ liệu liên tục trên các máy chủ cụm trong các trung tâm dữ liệu ở mọi nơi trên thế giới và giảm thiểu mất dữ liệu do trục trặc hoặc thất bại bằng cách bảo vệ tài sản dữ liệu của bạn bằng cơ sở hạ tầng CNTT hiện tại của bạn
 
 • Thiết bị khối sao chép phân tán DRBD (Distributed Replicated Block Device) là một công cụ quản lý ổ đĩa mạng nguồn mở hàng đầu, cho phép bạn xây dựng các phân vùng duy nhất từ nhiều đĩa ánh xạ lẫn nhau và làm cho dữ liệu có độ sẵn sàng cao. Bạn cũng có thể nhanh chóng khôi phục các dịch vụ được nhóm của mình thông qua các khả năng đồng bộ hóa dữ liệu nhanh của nó. DRBD phản ánh dữ liệu từ nút hoạt động của cụm khả dụng cao sang nút dự phòng. DRBD hỗ trợ cả phản chiếu đồng bộ và không đồng bộ. Trong trường hợp ngừng hoạt động, DRBD sẽ tự động đồng bộ hóa nút tạm thời không khả dụng thành phiên bản dữ liệu mới nhất mà không can thiệp vào dịch vụ đang chạy. Ngoài ra, DRBD bao gồm các thuật toán nén dữ liệu giúp giảm thời gian sao chép.
 • Phục hồi nút với “Relax and Recover” cho phép nhanh chóng trở lại trạng thái hoạt động đầy đủ sau khi lỗi nút (Node). Nó cho phép quản trị viên chụp ảnh toàn bộ hệ thống và khôi phục ảnh chụp nhanh này trên phần cứng khôi phục sau thảm họa.
 
4. Hệ thống tập tin nhận biết cụm ()Cluster-aware file system và quản lý khối lượng cho hiệu suất tối ưu.
 
 • OCFS2 (Oracle Cluster File System 2) là một ổ đĩa chia sẻ, hệ thống tệp cụm chung, tuân thủ POSIX, cho phép phân cụm một loạt các ứng dụng để có tính sẵn sàng cao. Sử dụng OCFS2, giờ đây bạn có thể phân cụm một phạm vi ứng dụng rộng hơn nhiều để có tính sẵn sàng cao hơn bằng cách sử dụng khóa POSIX nhận dạng cụm. Bạn cũng có thể thay đổi kích thước các cụm của bạn và thêm các nút mới một cách nhanh chóng. Các ứng dụng nhận biết cụm cũng sẽ có thể sử dụng I / O song song để có hiệu suất cao hơn.
 • Hệ thống tệp toàn cầu GFS2 (Global File System) là một hệ thống tệp chia sẻ ổ đĩa cho các cụm Linux cluster, cho phép tất cả các nút (Node) có quyền truy cập đồng thời trực tiếp vào cùng một bộ lưu trữ khối chung (block storage). Hỗ trợ đọc và ghi GFS2.
 • Trình quản lý Clustered Logical Volume Manager 2 (cLVM2) cung cấp một khung lưu trữ rộng rãi, đơn lẻ, thuận tiện hơn. Các phần mở rộng phân cụm cho bộ công cụ LVM2 tiêu chuẩn cho phép bạn sử dụng các lệnh LVM2 hiện có để quản lý lưu trữ được chia sẻ một cách an toàn và đơn giản.
 
5. Nhận thức về ảo hóa để quản lý các cụm ảo cũng như các cụm vật lý.
 • Hỗ trợ KVM và Xen - trình quản lý tài nguyên cụm (Cluster Resource Manager) có thể nhận biết, giám sát và quản lý các dịch vụ chạy trong các máy chủ ảo, cũng như các dịch vụ chạy trên các máy chủ vật lý. Các máy chủ ảo có thể được nhóm lại với nhau và các dịch vụ thậm chí có thể được phân cụm trong một máy chủ ảo. Hơn nữa, các máy chủ ảo có thể được phân cụm với các máy chủ vật lý và các máy chủ vật lý có thể được phân cụm với nhau, mở rộng tính sẵn sàng cao từ khối lượng công việc ảo sang vật lý. Khả năng đóng gói toàn bộ khối lượng công việc trong các khách ảo có nghĩa là bạn có thể dễ dàng sao chép và quản lý chúng bằng các công cụ và khả năng được cung cấp trong giải pháp, chẳng hạn như DRBD, OCFS2 và cLVM2. SUSE Linux Enterprise Hỗ trợ tiện ích mở rộng cao cho các môi trường ảo hóa mang đến cho bạn sự linh hoạt chưa từng có để cải thiện tính khả dụng của dịch vụ cũng như sử dụng tài nguyên.
 • Bao gồm hỗ trợ các phần mềm giám sát ảo hóa (tiếng Anh là Hypervisor) của bên thứ ba, nơi bạn có thể cung cấp các dịch vụ như VMware, vSphere hoặc Microsoft Hyper-V và quản lý chúng như thể chúng đang chạy trên máy chủ vật lý.
 

III. Yêu cầu hệ thống
1. Các khuyến nghị cho các mục đích sử dụng đặc biệt
 • RAM 512 MB đến 4 GB, ít nhất 256 MB cho mỗi CPU
 • Dung lượng ổ cứng 44 GB, 16 GB để chụp / quay lại HĐH
 • Network interface (ethernet, wireless or modem)
 • Dự phòng mạng
 • Cơ chế I/O fencing mechanism và có thể lưu trữ chia sẻ
 • Đối với máy chủ lưu trữ ảo Xen, ít nhất 512 MB RAM cho mỗi máy chủ lưu trữ ảo
 • Đối với máy chủ lưu trữ ảo KVM, giới hạn của KVM bằng với máy chủ SUSE Linux Enterprise Server
 • Đối với máy ảo Xen hoặc KVM, ít nhất thêm 256 MB RAM cho mỗi máy ảo
 • Đối với máy chủ in, bộ xử lý tương đối nhanh hơn hoặc bộ xử lý bổ sung để cải thiện in dựa trên máy chủ
 • Đối với máy chủ web, RAM bổ sung để cải thiện bộ nhớ đệm và bộ xử lý bổ sung để cải thiện hiệu suất ứng dụng web
 • Đối với máy chủ cơ sở dữ liệu, RAM bổ sung để cải thiện bộ nhớ đệm và sử dụng nhiều đĩa cho I / O song song
 • Đối với các máy chủ tệp, bộ nhớ và đĩa bổ sung hoặc hệ thống Mảng không cần thiết (RAID) dự phòng để cải thiện thông lượng I / O

2. Yêu cầu hệ thống máy chủ Linux Server tối thiểu
 • Cài đặt cục bộ: RAM 512 MB, khuyến nghị 512 MB Swap
 • Dung lượng đĩa trống 2 GB (khuyến nghị hơn, 8,5 GB cho tất cả các pattern)
 • 16 GB cho ảnh chụp nhanh / rollback của HĐH
 
 
IV. Download
 
 

V. Các phiên bản hiện có
 • SUSE LINUX ENTERPRISE HIGH AVAILABILITY EXTENSION 15
  • AMD64/Intel 64
  • For IBM z Systems
  • IBM Power
 
 • SUSE LINUX ENTERPRISE HIGH AVAILABILITY EXTENSION 12 SP4
  • AMD64/Intel 64
  • Geo Clustering x86 64
  • Geo Clustering for IBM z Systems
  • IBM z Systems
  • IBM Power
 
 • SUSE LINUX ENTERPRISE HIGH AVAILABILITY EXTENSION 12 SP3
  • AMD64/Intel 64
  • Geo Clustering x86 64
  • Geo Clustering for IBM z Systems
  • For IBM z Systems
  • IBM Power
 
 • SUSE LINUX ENTERPRISE HIGH AVAILABILITY EXTENSION 12 SP2
  • AMD64/Intel 64
  • Geo Clustering x86 64
  • For IBM z Systems
  • IBM Power
 
 • SUSE LINUX ENTERPRISE HIGH AVAILABILITY EXTENSION 12 SP1
  • AMD64/Intel 64
  • Geo Clustering x86 64
  • For IBM z Systems
 
 • SUSE LINUX ENTERPRISE HIGH AVAILABILITY EXTENSION 12
  • AMD64/Intel 64
  • x86
  • System z
 
 • SUSE LINUX ENTERPRISE HIGH AVAILABILITY EXTENSION 11 SP4
  • x86
  • AMD64/Intel 64
  • System z
  • IBM Power
  • Itanium
 
 • GEO CLUSTERING FOR SUSE LINUX ENTERPRISE HIGH AVAILABILITY EXTENSION 12
  • Geo Clustering
 
 • GEO CLUSTERING FOR SUSE LINUX ENTERPRISE HIGH AVAILABILITY EXTENSION 11 SP4
  • Geo Clustering