Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DAT - 025
Navicat Monitor
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Navicat Monitor

Hãng sản xuất PremiumSoft™ CyberTech Ltd Phiên bản: Latest Version
Bản quyền Subcription hoặc Perpetual (Tùy chọn)
Thời hạn bản quyền Vĩnh viễn hoặc Hàng năm (Tùy chọn)
Ngành nghề Quản trị cơ sở dữ liệu
Đối tượng tác động Database Server, máy chủ cơ sở dữ liệu

Mô tả

Navicat Monitor là một công cụ giám sát máy chủ từ xa an toàn, đơn giản và không cần tác nhân, được tích hợp nhiều tính năng mạnh mẽ để giúp việc giám sát của bạn hiệu quả nhất có thể. Các máy chủ được giám sát bao gồm MySQL, MariaDB, PostgreSQL và SQL Server
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

Phiên bản >>

Dùng thử >>

HDSD >>

Yêu cầu hệ thống >>

Xuất xứ >>

Mô tả: ​Navicat Monitor là một công cụ giám sát máy chủ từ xa an toàn, đơn giản và không cần tác nhân, được tích hợp nhiều tính năng mạnh mẽ để giúp việc giám sát của bạn hiệu quả nhất có thể. Các máy chủ được giám sát bao gồm MySQL, MariaDB, PostgreSQL và SQL Server


Tổng quan về phần mềm


Navicat Monitor là một công cụ giám sát máy chủ từ xa an toàn, đơn giản và không cần tác nhân, được tích hợp nhiều tính năng mạnh mẽ để giúp việc giám sát của bạn hiệu quả nhất có thể. Các máy chủ được giám sát bao gồm MySQL, MariaDB, PostgreSQL và SQL Server, đồng thời tương thích với các cơ sở dữ liệu đám mây như Amazon RDS, Amazon Aurora, Oracle Cloud, Google Cloud và Microsoft Azure.


Navicat Monitor là một phần mềm dựa trên máy chủ có thể được truy cập từ mọi nơi thông qua trình duyệt web. Với quyền truy cập web, bạn có thể dễ dàng và liên tục theo dõi các máy chủ của mình trên khắp thế giới, suốt ngày đêm.


Real-time Performance Monitoring - Giám sát hiệu suất thời gian thực

Navicat Monitor bao gồm một tập hợp phong phú các biểu đồ lịch sử và thời gian thực cho phép bạn đi sâu vào các chi tiết thống kê của máy chủ. Nó cung cấp cho bạn cái nhìn chi tiết về tải và hiệu suất của từng máy chủ liên quan đến tính khả dụng, mức sử dụng đĩa, I/O mạng, khóa bảng, v.v., cho phép bạn dễ dàng theo dõi độ lệch và lưu lượng giữa các máy chủ, cũng như kiểm tra các giải pháp khả thi và điều chỉnh cài đặt máy chủ của bạn.Agentless Architecture - Kiến trúc không có tác nhân

Navicat Monitor áp dụng kiến trúc không có tác nhân để giám sát MySQL, MariaDB, PostgreSQL và SQL Server của bạn, đồng thời thu thập số liệu theo định kỳ. Nó thu thập các số liệu quy trình như tải CPU, mức sử dụng RAM và nhiều tài nguyên khác qua SSH/SNMP. Navicat Monitor có thể được cài đặt trên bất kỳ máy tính cục bộ hoặc máy ảo nào và không yêu cầu bất kỳ cài đặt phần mềm nào trên các máy chủ được theo dõi.


Navicat Monitor yêu cầu một kho lưu trữ để lưu trữ các cảnh báo và số liệu để phân tích lịch sử. Cơ sở dữ liệu kho lưu trữ có thể là MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQL Server hoặc Amazon RDS instance hiện có.Tính năng chi tiết


Tính năng

Alert Customization (Tùy chỉnh cảnh báo)


Đặt ngưỡng cảnh báo tùy chỉnh để giám sát cơ sở hạ tầng của bạn. Nhận thông báo khi đạt đến các quy tắc ngưỡng mà bạn đã xác định. Ví dụ: khi mức sử dụng CPU vượt quá 90% trong hơn 30 phút.

Notifications (Thông báo)


Nhận thông báo qua email, SMS, SNMP hoặc Slack bất cứ khi nào có cảnh báo hoặc tình trạng nghiêm trọng xảy ra trong cơ sở hạ tầng của bạn. Sau khi được thông báo, bạn có thể nhanh chóng chẩn đoán và giải quyết các vấn đề về cơ sở dữ liệu của mình.

LDAP/AD Authentication (Xác thực LDAP/AD)


Tiết kiệm thời gian để thiết lập một phương thức bảo mật mới và khác bằng cách định cấu hình Navicat Monitor để xác thực với máy chủ LDAP hoặc Active Directory.

Roles Manager (Quản lý vai trò người dùng)


Thiết lập quyền và hạn chế truy cập của người dùng bằng cách chỉ định vai trò cho người dùng. Các vai trò có thể được ánh xạ tới bất kỳ người dùng nào như người dùng LDAP/AD bên ngoài hoặc người dùng cục bộ được tạo trong Navicat Monitor. Tùy chỉnh vai trò được xác định trước để phù hợp nhất với nhu cầu của bạn hoặc tạo vai trò mới với cài đặt đặc quyền tùy chỉnh để hạn chế quyền truy cập vào các trang đã chọn trong Navicat Monitor.

Migration (Di chuyển dữ liệu)


Xuất cài đặt giám sát Monitor settings của bạn nếu bạn muốn di chuyển máy chủ ứng dụng của mình từ máy tính này sang máy tính mới khác. Đầu ra của tập lệnh sao lưu sẽ là một tệp zip chứa tất cả các tệp cấu hình và cài đặt cần thiết để khôi phục.

Dark Mode (Chế độ tối)


Đặt chủ đề tối để bảo vệ mắt bạn khỏi màu trắng chói mắt truyền thống của máy tính. Không có hành vi nào thay đổi với giao diện của các trang khi bạn ở chế độ tối.


Instance Types - Phiên bản hỗ trợ


MySQL 5.1.73 trở lên


PostgreSQL 10 trở lên


MSSQL 2008 R2 SP1 trở lên


MariaDB 10.0 trở lên


Cloud Providers - Nhà cung cấp dịch vụ đám mây hỗ trợ


Amazon AWS


Oracle Cloud


Alibaba Cloud


Google Cloud


Microsoft Azure


Tencent Cloud


Percona Server


Huawei Cloud


System Requirements - Yêu cầu hệ thống


Windows

Microsoft Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Server 2008, Server 2012, Server 2016, Server 2019

macOS

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura

Linux

Red Hat Enterprise Linux 6.6 or later, CentOS 6.6 trở lên, Oracle Linux 6.6 trở lên, Fedora 20 trở lên, Debian 8.0 trở lên, SuSE Linux Enterprise 12 trở lên, Ubuntu 14.04 LTS trở lên, openSUSE 42.3, Amazon Linux 2

Docker

Docker 17 trở lên

Free BSD

FreeBSD 10.4 trở lên


Supported Browsers - Trình duyệt hỗ trợ


Firefox

(Phiên bản mới nhất)

Chrome

(Phiên bản mới nhất)

Microsoft Edge

Microsoft Edge 39 trở lên

Safari

Safari 9.1.3 trở lên


Feature Matrix - Ma trận tính năng

Real-time Interactive Overview - Tổng quan tương tác thời gian thực

View all registered MySQL/MariaDB/PostgreSQL/SQL Server instances and availability groups on one central web-based interface (Xem tất cả các máy chủ MySQL/MariaDB/PostgreSQL/SQL Server instance đã đăng ký và các nhóm khả dụng trên một giao diện dựa trên web trung tâm)

Monitor your entire estate from one web interface regardless of location or restrictions (Giám sát toàn bộ tài sản của bạn từ một giao diện web bất kể vị trí hoặc hạn chế)

Monitor the live MySQL/MariaDB/PostgreSQL/SQL Server metrics, CPU, memory and swap usage on host machines (Giám sát số liệu MySQL/ MariaDB/ PostgreSQL/ SQL Server trực tiếp, CPU, bộ nhớ và việc sử dụng trao đổi trên máy chủ)

Customize your dashboards and widgets for the best overview (Tùy chỉnh trang tổng quan và tiện ích của bạn để có cái nhìn tổng quan nhất)

Explore historical metrics in an hour (Khám phá các chỉ số lịch sử trong một giờ)

Instance Details - Thông tin chi tiết về máy chủ

Agentless remote monitoring (Giám sát từ xa không tác nhân)

Generate reports for server performance metrics (Tạo báo cáo cho số liệu hiệu suất máy chủ)

Export reports to PDF files (Xuất báo cáo sang tệp PDF)

Alerts - Cảnh báo

Come preconfigured with over 40 fully-customizable alert policies (Được cấu hình sẵn với hơn 40 chính sách cảnh báo có thể tùy chỉnh hoàn toàn)

See the frequency they are occurring and what, if anything, you need to do about the issue (Xem tần suất chúng xảy ra và bạn cần làm gì, nếu có, về vấn đề này)

See who responded to each alert in the past (Xem ai đã trả lời từng cảnh báo trong quá khứ)

Get helpful advice on how to improve server performances (Nhận lời khuyên hữu ích về cách cải thiện hiệu suất của máy chủ)

Use SMTP, SMS, SNMP Trap and Slack with customizable thresholds (Sử dụng SMTP, SMS, SNMP Trap và Slack với các ngưỡng tùy chỉnh)

Create custom metrics (Tạo số liệu tùy chỉnh)

Advanced filters (Bộ lọc nâng cao)

Query Analyzer - Trình phân tích truy vấn

With MySQL 5.6/MariaDB 10.0.11, Performance Schema is used for query analysis (Với MySQL 5.6/MariaDB 10.0.11, lược đồ hiệu suất Performance Schema được sử dụng để phân tích truy vấn)

Analyzing Slow Query Log and General Query Log (Phân tích Nhật ký truy vấn chậm và Nhật ký truy vấn chung)

Analyzing Long Running Queries (Phân tích truy vấn chạy chậm)

Analyzing related dynamic management views (Phân tích chế độ xem quản lý động liên quan)

Find out queries having the biggest impact on your system (Tìm ra các truy vấn có tác động lớn nhất đến hệ thống của bạn)

Rich UI to monitor InnoDB deadlock (Giao diện người dùng phong phú để theo dõi bế tắc của InnoDB)

Store a history to diagnose deadlock problems (Lưu trữ lịch sử để chẩn đoán các sự cố bế tắc)

SQL Profiler - Trình tạo hồ sơ SQL

Locate inefficient and slow queries (Xác định vị trí các truy vấn không hiệu quả và chậm)

Visual view, Charts view and Text-Based view for Execution Plan (Chế độ xem trực quan, Chế độ xem biểu đồ và Chế độ xem dựa trên văn bản cho Kế hoạch thực thi)

Create traces to collect data (Tạo dấu vết để thu thập dữ liệu)

Define criteria to filter the data collected (Xác định các tiêu chí để lọc dữ liệu được thu thập)

Set trace schedule (Đặt lịch theo dõi)

Replication Monitoring - Giám sát quá trình sao chép dữ liệu

Detect Replication automatically (Tự động phát hiện bản sao)

Displays your Replication Topologies and enable you to quickly see the status of each replication (Hiển thị cấu trúc liên kết bản sao Replication Topologies của bạn và cho phép bạn nhanh chóng xem trạng thái của từng bản sao)

Export topology maps in PDF format (Xuất bản đồ cấu trúc liên kết ở định dạng PDF)

Replication error history for replication troubleshooting (Lịch sử lỗi sao chép để xử lý sự cố sao chép)

Send alerts when any replication problems are detected (Gửi thông báo khi phát hiện bất kỳ sự cố sao chép nào)

Reports Scheduling - Lập lịch báo cáo

Create chart reports: Up Down Status, Replication Diagram, Performance Charts and Long Running Query Analysis (Tạo báo cáo dạng biểu đồ: Tình trạng Up Down, Sơ đồ sao chép nhân bản dữ liệu, Biểu đồ hiệu suất và Phân tích truy vấn chạy chậm)

Set schedule to send emails with reports in PDF format (Đặt lịch gửi email có báo cáo ở định dạng PDF)

Security Monitoring - Giám sát bảo mật

Control of access to your monitoring assets and features (Kiểm soát quyền truy cập vào các tài sản và tính năng giám sát của bạn)

Get alerts if there are accounts with no usernames and passwords (Nhận thông báo nếu có tài khoản không có tên người dùng và mật khẩu)

Improve MySQL/MariaDB/SQL Server security by sending you alerts (Cải thiện bảo mật MySQL/MariaDB/SQL Server bằng cách gửi thông báo cho bạn)

Detect MySQL/MariaDB/SQL Server hacking activities (Phát hiện các hoạt động hack MySQL/MariaDB/SQL Server)

User Management - Quản lý người dùng

Role-based access control (Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò)

User integration for OpenLDAP or Active Directory (Tích hợp người dùng OpenLDAP hoặc Active Directory)

Restrict login or role access by IP Address (Hạn chế đăng nhập hoặc truy cập vai trò theo Địa chỉ IP)

Configuration Export and Restore - Xuất và khôi phục cấu hình

Save the most recent configuration and restore whenever you like (Lưu cấu hình gần đây nhất và khôi phục bất cứ khi nào bạn muốn)

Migrate Navicat Monitor to new host (Di chuyển Navicat Monitor sang máy chủ mới)

Allow Repository Database migration (Cho phép di chuyển Repository Database)


Screenshot


Dashboard


Bảng điều khiển tương tác của chúng tôi liệt kê tất cả các phiên bản được giám sát và cho phép bạn dễ dàng xem các máy chủ instance của mình hiện đang hoạt động như thế nào. Nó cũng cung cấp cho bạn tổng quan về hiệu suất, tính khả dụng và tình trạng của từng máy chủ instance.

Biểu đồ trạng thái và hiệu suất


Thu thập số liệu của nhiều máy chủ instance trên cùng một biểu đồ để so sánh và phân tích dữ liệu với tốc độ đáng kinh ngạc. Bạn cũng có thể lưu biểu đồ của mình dưới dạng tài liệu PDF chất lượng cao chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Replication


Áp dụng sơ đồ để thể hiện trực quan các mối quan hệ sao chép “Replication relationships”. Bạn có thể theo dõi tình trạng tổng thể của cấu trúc liên kết sao chép nói chung, từng nút riêng lẻ và từng hệ thống con sao chép để đảm bảo dữ liệu trên các máy chủ được sao chép luôn cập nhật.

Số liệu tùy chỉnh


Viết truy vấn của riêng bạn để tạo biểu đồ tùy chỉnh để thu thập dữ liệu số liệu tùy ý. Bạn có thể dễ dàng xác định số liệu tùy chỉnh của mình và đặt cảnh báo để phân tích và giám sát máy chủ của mình.

Báo cáo theo lịch trình


Thiết lập báo cáo để chạy theo các khoảng thời gian cụ thể và lên lịch gửi báo cáo qua email cho nhiều người nhận ở định dạng PDF. Các báo cáo được gửi qua email của bạn sẽ tự động bao gồm dữ liệu phản hồi mới và mọi cập nhật mà máy chủ của bạn đã thay đổi.

Query Analyzer - Phân tích truy vấn


Theo dõi các truy vấn của bạn trong thời gian thực để nhanh chóng cải thiện hiệu suất và hiệu quả của máy chủ của bạn. Trình phân tích truy vấn Query Analyzer mạnh mẽ này hiển thị thông tin tóm tắt của tất cả các truy vấn đang thực thi và cho phép bạn dễ dàng phát hiện ra các truy vấn có vấn đề, chẳng hạn như xác định các truy vấn hàng đầu với số lượng thời gian thực hiện tích lũy, các truy vấn chậm với thời gian phản hồi không được chấp nhận và phát hiện các bế tắc khi hai hoặc nhiều truy vấn chặn vĩnh viễn từng truy vấn khác. Navicat Monitor tóm tắt các truy vấn một cách thông minh để bạn có thể xem có bao nhiêu và loại truy vấn nào đang gây rắc rối.

Long Running Queries - Thống kê các truy vấn có thời gian chạy dài


Theo dõi lịch sử hiệu suất của truy vấn theo thời gian và hiển thị tất cả các truy vấn có thời gian chờ lâu nhất. Phân tích và hiểu sự phát triển của từng truy vấn riêng lẻ. Bạn có thể khắc phục thêm truy vấn và tìm hiểu nguyên nhân gây ra mức tiêu thụ tài nguyên cao.

SQL Profiler - Trình tạo hồ sơ SQL


Cung cấp chi tiết thực thi truy vấn đồ họa để định vị các truy vấn chậm và không hiệu quả. Bạn có thể tạo dấu vết để thu thập dữ liệu về các truy vấn được thực hiện trên một phiên bản. Dữ liệu sau đó có thể được phân tích và sử dụng để khắc phục sự cố về hiệu suất.

Instances Management - Quản lý các máy chủ


Sắp xếp các máy chủ của bạn thành các nhóm để giúp người dùng dễ dàng tìm thấy chúng theo danh mục. Chỉ định người dùng cho các nhóm cụ thể với tư cách là thành viên và dễ dàng áp dụng các cài đặt cấu hình cảnh báo tương tự cho họ. Tất cả các thành viên sẽ được thông báo khi có cảnh báo.

Alerts - cảnh báo


Navicat Monitor cung cấp phân tích nguyên nhân gốc rễ nâng cao cho phép bạn xem chi tiết và tìm thêm thông tin chuyên sâu khi phát hiện sự cố - chỉ số máy chủ, thống kê hiệu suất, mức sử dụng phần cứng và dữ liệu lịch sử. Bạn cũng có thể theo dõi các cảnh báo của mình trong Chi tiết cảnh báo, cung cấp tổng quan về các cảnh báo đã chọn bao gồm tóm tắt, dòng thời gian, biểu đồ số liệu, v.v. Với tính năng Cảnh báo tích hợp, bạn có thể nhận được thông báo trước khi phát sinh các sự cố lớn hơn để đảm bảo cơ sở dữ liệu của bạn luôn sẵn sàng và hoạt động theo cách tối ưu.


Giá bán và chính sách cấp bản quyền

(Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.)


Standard (Các đối tượng là doanh nghiệp thương mại)

Monthly

Subscription


USD 32.99

for a token per month

Yearly

Subscription


USD 329.99

for a token per month

Perpetual

License


USD 499.00

for a token per license

 • Linh hoạt trong thanh toán
 • Chi phí thấp để bắt đầu
 • Luôn nhận được các ứng dụng mới nhất
 • Sự lựa chọn tốt nhất cho dự án ngắn hạn
 • Tận hưởng các ứng dụng mới nhất mà không phải trả thêm phí
 • Ưng dụng không bao giờ hết hạn
 • Chi phí ít hơn theo thời gian
 • Tận hưởng giảm giá khối lượng

Non-Commercial (Các đối tượng là tổ chức phi thương mại)

Monthly

Subscription


USD 12.99

for a token per month

Yearly

Subscription


USD 129.99

for a token per month

Perpetual

License


USD 199.00

for a token per license

 • Linh hoạt trong thanh toán
 • Chi phí thấp để bắt đầu
 • Luôn nhận được các ứng dụng mới nhất
 • Sự lựa chọn tốt nhất cho dự án ngắn hạn
 • Tận hưởng các ứng dụng mới nhất mà không phải trả thêm phí
 • Ứng dụng không bao giờ hết hạn
 • Chi phí ít hơn theo thời gian
 • Tận hưởng giảm giá khối lượng


Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 82 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 69 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 73 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 61 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 69 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 61 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 73 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 60 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 61 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 78 lượt xem