Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DAT - 026
Navicat Data Modeler
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Navicat Data Modeler

Hãng sản xuất PremiumSoft™ CyberTech Ltd Phiên bản: Latest Version
Bản quyền Subcription hoặc Perpetual (Tùy chọn)
Thời hạn bản quyền Vĩnh viễn hoặc Hàng năm (Tùy chọn)
Ngành nghề Quản trị cơ sở dữ liệu
Đối tượng tác động Database

Mô tả

Navicat Data Modeler là một công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí giúp bạn xây dựng các mô hình dữ liệu vật lý, logic và khái niệm chất lượng cao. Nó hỗ trợ các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau, bao gồm MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, PostgreSQL và SQLite.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

Phiên bản >>

Dùng thử >>

HDSD >>

Yêu cầu hệ thống >>

Xuất xứ >>

Mô tả: ​Navicat Data Modeler là một công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí giúp bạn xây dựng các mô hình dữ liệu vật lý, logic và khái niệm chất lượng cao. Nó hỗ trợ các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau, bao gồm MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, PostgreSQL và SQLite.


Tổng quan về phần mềm


Navicat Data Modeler là một công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí giúp bạn xây dựng các mô hình dữ liệu vật lý, logic và khái niệm chất lượng cao. Nó cho phép bạn thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu một cách trực quan, thực hiện các quy trình kỹ thuật đảo ngược/chuyển tiếp, nhập mô hình từ nguồn dữ liệu ODBC, tạo SQL/DDL phức tạp, in mô hình thành tệp, v.v.


Đơn giản hóa nhiệm vụ tạo các mô hình quan hệ thực thể phức tạp và tạo tập lệnh SQL chỉ bằng một cú nhấp chuột đơn giản. Navicat Data Modeler hỗ trợ các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau, bao gồm MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, PostgreSQL và SQLite.


Tính năng chi tiết


Database Objects - Trình thiết kế các đối tượng cơ sở dữ liệu

Tạo, sửa đổi và thiết kế các mô hình của bạn bằng trình thiết kế đối tượng Database Objects chuyên nghiệp, có sẵn cho các chế độ xem dạng bảng Tables và dạng đồ họa Views. Không cần phải viết SQL phức tạp để tạo và chỉnh sửa các đối tượng, bạn sẽ biết chính xác mình đang làm gì. Ngoài ra, Navicat Data Modeler hỗ trợ ba ký hiệu tiêu chuẩn: Crow's Foot, IDEF1x và UML. Bằng cách sử dụng các công cụ vẽ giàu tính năng, đơn giản và thân thiện với người dùng của chúng tôi, bạn có thể phát triển một mô hình dữ liệu hoàn chỉnh chỉ với một vài cú nhấp chuột.Model Types - Các loại mô hình dữ liệu

Navicat Data Modeler cho phép bạn xây dựng các mô hình dữ liệu vật lý, logic và khái niệm chất lượng cao cho nhiều đối tượng khác nhau. Sử dụng tính năng Chuyển đổi mô hình, bạn có thể chuyển đổi mô hình cấp doanh nghiệp khái niệm thành mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ logic và sau đó thành triển khai cơ sở dữ liệu vật lý. Từ phác thảo một bức tranh toàn cảnh về thiết kế hệ thống của bạn để xem các mối quan hệ và làm việc với các thuộc tính và cột từ các thực thể, bảng và dạng xem được liên kết. Bạn có thể dễ dàng triển khai các thay đổi chính xác đối với cấu trúc cơ sở dữ liệu và xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu có tổ chức và hiệu quả hơn.Reverse Engineering - Kỹ thuật đảo ngược

Kỹ thuật đảo ngược là một trong những tính năng chính của Navicat Data Modeler. Tải cấu trúc cơ sở dữ liệu hiện có và tạo sơ đồ ER mới. Trực quan hóa các mô hình cơ sở dữ liệu để bạn có thể thấy các phần tử như thuộc tính “attributes”, mối quan hệ “relationships”, chỉ mục “indexes”, tính duy nhất “uniques”, nhận xét “comments” và các đối tượng khác liên quan với nhau như thế nào mà không hiển thị dữ liệu thực tế. Navicat Data Modeler hỗ trợ các cơ sở dữ liệu khác nhau: Direct connection, ODBC, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, PostgreSQL và SQLite.Comparison and Synchronization - So sánh và đồng bộ hóa

Chức năng đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu Synchronize to Database sẽ cung cấp cho bạn một bức tranh đầy đủ về tất cả các khác biệt của cơ sở dữ liệu. Sau khi cơ sở dữ liệu của bạn được so sánh, bạn có thể xem sự khác biệt và tạo tập lệnh đồng bộ hóa để cập nhật cơ sở dữ liệu đích sao cho giống với mô hình của bạn. Cài đặt linh hoạt cho phép bạn thiết lập khóa tùy chỉnh để so sánh và đồng bộ hóa.SQL Code Generation - Tạo mã SQL

Navicat Data Modeler không chỉ là một công cụ để tạo sơ đồ ER và thiết kế cơ sở dữ liệu của bạn. Tính năng Export SQL của nó cũng cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát tập lệnh SQL cuối cùng và cho phép bạn tạo các phần riêng lẻ của mô hình, quy tắc toàn vẹn tham chiếu, nhận xét, bộ ký tự, v.v., có khả năng giúp bạn tiết kiệm hàng trăm giờ làm việc.Standard Designing Tools - Công cụ thiết kế tiêu chuẩn

Thêm đỉnh, lớp, hình ảnh, hình dạng và ghi chú/nhãn, căn chỉnh/phân phối đối tượng, khả năng hoàn tác/làm lại không giới hạn, bố cục tự động, tìm kiếm


Select

Move

Table

View

Foreign

Key

Label

Note

Image

Shape

Layer

Auto

Layout


Navicat Collaboration - Công cụ làm việc cộng tác nhóm

Navicat Data Modeler được tích hợp đầy đủ với giải pháp đám mây của chúng tôi. Đồng bộ hóa các tệp mô hình và nhóm ảo của bạn với đám mây để truy cập theo thời gian thực mọi lúc, mọi nơi. Với Navicat Collaboration, bạn có thể tận dụng từng phút trong ngày để tối đa hóa năng suất của mình.System Requirements - Yêu cầu hệ thống


Windows

Microsoft Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Server 2008, Server 2012, Server 2016, Server 2019

macOS

macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura

Linux

Debian 9, Debian 10, Debian 11, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04, Ubuntu 22.04, Fedora 33, Fedora 34, Fedora 35, Linux Mint 19, Linux Mint 20, Linux Mint 21, Deepin 20


Giá bán và chính sách cấp bản quyền

(Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.)


Bảng so sánh tính năng các phiên bản

 

Essentials

Enterprise

Model/GUI Workspace (Mô hình/ Giao diện không gian làm việc)

Model Conversion - Conceptual, Logical and Physical (Chuyển đổi mô hình - Khái niệm, logic và vật lý)

Build model with multiple schemas (Xây dựng mô hình với nhiều lược đồ)

Multiple diagram editing (Chỉnh sửa nhiều sơ đồ)

Dark mode (Chế độ tối)

Full screen mode (Chế độ toàn màn hình)

Diagram Editor (Trình chỉnh sửa sơ đồ)

Crow's Foot, IDEF1x and UML notations (Ký hiệu tiêu chuẩn Crow's Foot, IDEF1x và UML)

Create/edit/drop database objects and relations (Tạo/chỉnh sửa/thả các đối tượng và quan hệ cơ sở dữ liệu)

Auto layout (Bố cục tự động)

 

Zoom in/Zoom out (Phóng to/ Thu nhỏ)

Aligning and distributing database objects (Căn chỉnh và phân phối các đối tượng cơ sở dữ liệu)

Add vertices, layers, images, notes, labels and shapes (Thêm đỉnh, lớp, hình ảnh, ghi chú, nhãn và hình dạng)

Navicat Collaboration (Công cụ cộng tác làm việc nhóm)

Collaboration: create projects, add members (Cộng tác: tạo dự án, thêm thành viên)

Synchronize connections and virtual groups (Đồng bộ kết nối và nhóm ảo)

 

Synchronize models (Đồng bộ hóa mô hình)

Reverse/Forward Engineering (Kỹ thuật đảo ngược/chuyển tiếp)

Secure connection: SSH/HTTP/SSL (Kết nối an toàn: SSH/HTTP/SSL)

 

PAM and GSSAPI authentication (Xác thực PAM và GSSAPI)

 

Import from local/remote MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL, and SQLite (Nhập từ MySQL cục bộ/từ xa, MariaDB, Oracle, PostgreSQL và SQLite)

 

mport from local/remote SQL Server (Nhập từ SQL Server cục bộ/từ xa)

 

Import from cloud database: Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon Redshift, Microsoft Azure, Oracle Cloud, Google Cloud, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud (Nhập từ cơ sở dữ liệu đám mây: Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon Redshift, Microsoft Azure, Oracle Cloud, Google Cloud, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud)

 

Import tables from ODBC (Nhập bảng từ ODBC)

 

Import connections from Navicat family (Nhập kết nối từ Navicat family)

 

Comparing and synchronizing database/model (So sánh và đồng bộ cơ sở dữ liệu/mô hình)

 

Generating complex SQL/DDL (Tạo SQL/DDL phức tạp)

 

Other Useful Features (Các tính năng hữu ích khác)

Search filter (Bộ lọc tìm kiếm)

Print database diagrams to PDF and graphic files (In sơ đồ cơ sở dữ liệu sang tệp PDF và đồ họa)


Enterprise (Các đối tượng là doanh nghiệp)

Monthly

Subscription


USD 22.99

per month

Yearly

Subscription


USD 229.99

per year

Perpetual

License


USD 459.00

per license

 • Linh hoạt trong thanh toán
 • Chi phí thấp để bắt đầu
 • Luôn nhận được các ứng dụng mới nhất
 • Sự lựa chọn tốt nhất cho dự án ngắn hạn
 • Tận hưởng các ứng dụng mới nhất mà không phải trả thêm phí
 • Ứng dụng không bao giờ hết hạn
 • Chi phí ít hơn theo thời gian
 • Tận hưởng giảm giá khối lượng

Non-Commercial (Các đối tượng là tổ chức phi thương mại)

Monthly

Subscription


USD 12.99

per month

Yearly

Subscription


USD 129.99

per year

Perpetual

License


USD 249.00

per license

 • Linh hoạt trong thanh toán
 • Chi phí thấp để bắt đầu
 • Luôn nhận được các ứng dụng mới nhất
 • Sự lựa chọn tốt nhất cho dự án ngắn hạn
 • Tận hưởng các ứng dụng mới nhất mà không phải trả thêm phí
 • Ứng dụng không bao giờ hết hạn
 • Chi phí ít hơn theo thời gian
 • Tận hưởng giảm giá khối lượng


Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 145 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 124 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 128 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 111 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 122 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 111 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 155 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 114 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 111 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 129 lượt xem