Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: REV - 003
IDA pro
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

IDA pro

Hãng sản xuất Hex-Rays SA Phiên bản: V7.4
Bản quyền Perpetual (theo phiên bản)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Mã máy, mã nguồn (source code)

Mô tả

IDA là phần mềm dịch dịch mã ngược (disassembler) và gỡ lỗi (debugger) giàu tính năng, hỗ trợ nhiều họ vi xử lý (multi-processor), nhiều nền tảng khác nhau (cross-platform), đây là một công cụ tạo mã nguồn ngôn ngữ Assembly (assembly language source code) từ mã thực thi của máy (machine-executable code) . IDA là trình phân tách thông minh và đầy đủ tính năng nhất thế giới, được sử dụng bởi các chuyên gia bảo mật phần mềm trên toàn thế giới. Được viết hoàn toàn bằng C ++, IDA chạy trên ba hệ điều hành chính: Microsoft Windows, Mac OS X và Linux.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • IDA Pro là một trong những công cụ kỹ thuật dịch mã ngược tốt nhất. Nó là một trình dịch mã ngược có khả năng tương tác (interactive disassembler), được sử dụng rộng rãi để dịch ngược phần mềm từ mã nhị phân, ngôn ngữ máy. Nó có ngôn ngữ lập trình dạng câu lệnh IDC (IDC - In-built command language) được tích hợp, hỗ trợ một số định dạng tệp thực thi cho nhiều bộ vi xử lý (processor) và hệ điều hành (operation system). Ngoài ra, nó có một số lượng lớn các plugin cho phép mở rộng chức năng dịch ngược mã nguồn hơn nữa.
 • Ưu điểm chính của công cụ này là cho phép bạn thay đổi tương tác bất kỳ yếu tố nào của dữ liệu được hiển thị:
  • Đặt tên cho các hàm (functions), biến (variables), cấu trúc dữ liệu (data structures), v.v.
  • Thay đổi cách biểu diễn dữ liệu (dưới dạng số - numbers, dưới dạng chuỗi trong một bảng mã khác nhau – strings, dưới dạng cấu trúc dữ liệu – data structures)
  • Xây dựng sơ đồ và mối liên hệ của dòng lệnh (code) để đơn giản hóa sự hiểu biết về mã nguồn được dịch ngược.
  • Sử dụng thông tin loại về đối số hàm (arguments) và định nghĩa cấu trúc từ C ++, để các đối số (arguments) và biến (variables) được tự động đặt tên.
  • Tự động nhận dạng và đặt tên cho các hàm thư viện chuẩn (standard library functions) trong mã nguồn được biên dịch
  • và nhiều hơn nữa..
 • IDA có một số plugin hỗ trợ đáng được sử dụng cùng để hỗ trợ quá trình dịch ngược gồm:
  • Hex Rays Decompiler
   • Đây là một plugin bổ sung trình biên dịch chương trình dịch mã nhị phân cho ngôn ngữ lập trình C decompiler vào IDA. Trình dịch ngược này tạo ra mã nguồn (code) dưới dạng ngôn ngữ lập trình C khá chính xác có thể so sánh với mã nguồn được tạo bởi kỹ sư đảo ngược của con người. Nó thực sự có vấn đề với mã trình biên dịch mã phức tạp, trong đó mã gốc được sửa đổi cụ thể bằng cách thêm phần lắp ráp nội tuyến hoặc một số tối ưu hóa thủ công được đưa ra. Nhưng trong trường hợp phổ biến, nó dịch ngược mã được tạo bởi các trình biên dịch C ++ khác nhau, tốt, bất kể kiến trúc.
  • Lighthouse
   • Plugin bổ sung khả năng đánh dấu lộ trình thực thi (execution path) trong trình dịch ngược mã nguồn (disassembler). Điều này cho phép nhà nghiên cứu hiểu phần nào của mã đang tham gia vào quá trình thực thi và nếu chúng có liên quan đến một số thuật toán hoặc tính năng. Về cơ bản, plugin này tải các báo cáo của các công cụ Code Coverage Tools vào cơ sở dữ liệu IDA và đánh dấu các đoạn mã, được thực thi với một màu cụ thể, tùy thuộc vào số lần thực thi. Vì vậy, trong khi duyệt phần mã nguồn được phá giải, nó trở nên rõ ràng phần nào của mã đáng chú ý
  • ClassInformer
   • Plugin này được sử dụng trên các tệp nhị phân được xây dựng bởi Visual Studio và tìm kiếm thông tin RTTI, được lưu trữ trong phần dữ liệu của tệp thực thi. Thông tin RTTI cho phép plugin tìm tên lớp và phương thức ảo của các lớp C ++ class và đặt tên cho người dùng. Ngoài ra nó trình bày danh sách các lớp (class) tìm thấy.
  • BinDiff by zynamix
   • Đây là một công cụ, sử dụng IDA engine để so sánh các mã nhị phân, không phải là một luồng byte, mà là một mã biên dịch nhi phân (assembler code). Vì vậy, nó có thể xác định chính xác các thay đổi mã nguồn (code) của hai phiên bản của cùng một chương trình cho đến các thay đổi trong một chức năng cụ thể dưới dạng danh sách các hướng dẫn đã được thêm (add), xóa (delete) hoặc thay thế (replace). Những thay đổi cũng có thể được biểu diễn dưới dạng lưu đồ dòng lệnh (code flow graph).
  • IDA-Function-Tagger
   • Plugin phân tích các hàm đã nhập (imported functions) và các hàm khác, gọi chúng và sau đó nhóm chúng theo thẻ (by tag) theo các loại: liên quan đến mã hóa (cryptography-related), liên quan đến đăng ký (registry-related), liên quan đến mạng (network-related), v.v. Việc nhóm này đơn giản hóa việc tìm phần mã chịu trách nhiệm cho các hoạt động cụ thể.
  • ida-x86emu
   • Đây là một plugin cho phép mô phỏng việc thực thi mã đã dịch ngược (disassembled code) mà không cần chạy ứng dụng trong trình gỡ lỗi (debugger). Vì vậy, nó cho phép mô phỏng kết quả của bất kỳ đoạn mã nào mà không sợ phải sửa đổi một cái gì đó trong hệ thống. Người dùng chỉ định các giá trị bắt đầu của các thanh ghi CPU và sau đó có thể thực hiện từng bước.
 
 
 
II. Tính năng
1. Không có phần mềm dịch mã ngược (disassembler) nào có thể cung cấp 2 chức năng: FLIRT và PIT.
 • FLIRT: Công nghệ nhận diện và xác định thư viện nhanh (Fast Library Identification and Recognition Technology) của Hex-rays xác định các lệnh gọi hàm tiêu chuẩn cho nhiều trình biên dịch, giúp bạn dễ hiểu mã đã được dịch ngược (disassembled) nhanh hơn.
 • Tham khảo chi tiết công nghệ FLIRT: https://www.hex-rays.com/products/ida/tech/flirt/in_depth.shtml
 
 
 
 • PIT: Tính năng nhận dạng và theo dõi tham số (Parameter Identification and Tracking) theo dõi các tham số ngăn xếp (stack) khi chúng được sử dụng, cho phép phân tích mã nhanh hơn. PIT có khả năng truy ngược các tham số (parameter) được sử dụng.
 
 
 
2. Khả năng mở rộng (Extensibility)
 • IDA là phần mềm có thể lập trình thông qua các ngôn ngữ lập trình giống như C - tính linh hoạt này cho phép bạn cải thiện IDA theo yêu cầu của bạn
 
 • IDA cung cấp trình gỡ lỗi PE debugger – Một Plugin Architecture mở, một lần nữa cho phép bạn sử dụng phần mềm của bên thứ ba để tăng sức mạnh của IDA để đáp ứng yêu cầu của bạn. Mã nguồn (Source code) của một số plugin được bao gồm trong SDK. Các plugin khác có thể được tìm thấy trên mạng, ví dụ từ blog của Hex-ráy. Những mã nguồn khác có thể được tìm thấy trên Github.
  • Stealth: tính năng tàng hình (Stealth) để chống lại các thủ thuật chống gỡ lỗi (anti-debugging tricks)
  • Findcrypt: xác định một số khối mã hóa (Block Ciphers) được sử dụng thường xuyên.
  • Highlighter: Làm nổi bật các mã (code) đã được gỡ hoặc dịch ngược từng bước trong một phiên gỡ lỗi (debugging session).
  • Unispector: trích xuất chuỗi unicode từ cơ sở dữ liệu IDA.

 
3. Tính linh hoạt (Versatility)
 • IDA tải (load) và dịch ngược (disassemble) hầu như mọi định dạng tệp.Danh sách dưới đây chứa một số định dạng tệp đượchỗ trợ, nhưng không phải tất cả, các loại tệp được xử lý bởi IDA Pro.
  • MS DOS
  • EXE File
  • MS DOS COM File
  • MS DOS Driver
  • New Executable (NE)
  • Linear Executable (LX)
  • Linear Executable (LE)
  • Portable Executable (PE) (x86, x64, ARM, etc)
  • Windows CE PE (ARM, SH-3, SH-4, MIPS)
  • Mach-O for OS X and iOS (x86, x64, ARM and PPC)
  • Dalvik Executable (DEX)
  • EPOC (Symbian OS executable)
  • Windows Crash Dump (DMP)
  • XBOX Executable (XBE)
  • Intel Hex Object File
  • MOS Technology Hex Object File
  • Netware Loadable Module (NLM)
  • Common Object File Format (COFF)
  • Binary File
  • Object Module Format (OMF)
  • OMF library
  • S-record format
  • ZIP archive
  • JAR archive
  • Executable and Linkable Format (ELF)
  • Watcom DOS32 Extender (W32RUN)
  • Linux a.out (AOUT)
  • PalmPilot program file
  • AIX ar library (AIAFF)
  • PEF (Mac OS or Be OS executable)
  • QNX 16 and 32-bits
  • Nintendo (N64)
  • SNES ROM file (SMC)
  • Motorola DSP56000 .LOD
  • Sony Playstation PSX executable files,
  • object (psyq) files
  • library (psyq) files
 

 
4. Các tính năng khác 
 • Khả năn tương tác toàn diện (Fully Interactive)
  • Bạn làm việc với trình dịch mã ngược và quên đi nhiều đường liên hệ tẻ nhạt, cho phép phân tích mã nhanh hơn và trực quan hơn
 
 • Xử lý nhiều họ vi xử lý (Multiple processor handling)
  • Cùng giao diện và tính năng cho hàng tá họ vi xử lý để tăng tốc quá trình phân tích, thay vì phải hiểu các tính năng mới cho các bộ xử lý khác nhau
 

 
 • Hoàn toàn tùy biến công việc và cung cấp một môi trường thống nhất trên tất cả các nền tảng
 
 • Các cấu trúc bậc cao như Unions, Structures, và Variable Sized Structures có kích thước thay đổi và cấu trúc bậc thấp như Bitfield.
 
 • Các biến Stack Variable theo dõi các biến cục bộ của bạn, để bạn có thể phân tích mã nhanh hơn.
 
 • Vẽ đồ thị: cung cấp một cái nhìn tổng quan về cấu trúc mã trong nháy mắt. 
 
 • Thanh công cụ điều hướng chương trình - Program Navigator Toolbar
 
 
 • Tính năng Interactive Register Renaming làm cho bộ xử lý RISC dễ dàng.
 
 • Tự động nhận xét (Auto-commenting):
  • Tự động nhận xét là một tính năng tiện lợi mà bạn mong đợi từ bất kỳ trình gỡ lỗi nào. IDA có khả năng tự động bình luận. Đây là một ví dụ cổ điển (xin lưu ý rằng ví dụ dưới đây xuất phát từ phiên bản IDA lỗi thời và sự hỗ trợ đó đã được cải thiện rất nhiều kể từ đó.)
 
III. Screen shot
 
1. IDA Pro User Interface - Main windows

2. IDA Pro User Interface - View - B


3. IDA Pro User Interface - View - A


4. IDA Pro User Interface - Stack of Main

5. IDA Pro User Interface - String Window

6. IDA Pro User Interface - Search

7. IDA Pro User Interface - Wingraph32

8. IDA Pro User Interface - Library Function

9. IDA Pro User Interface - Full screen


 
 
 
IV. Download
 
 
 
 
V. Các phiên bản hiện có
 • Phần mềm IDA hiện có 2 phiên bản thương mại:
  • IDA Starter:
   • Hỗ trợ hơn 20 họ vi xử lý, bao gồm họ vi xử lý x86 và ARM phổ biến.
   • IDA Starter không hỗ trợ các tệp 64 bit.
  • IDA Professional:
   • Hỗ trợ hơn 50 họ bộ xử lý và hỗ trợ cho cả các tệp 64 bit (bao gồm Intel x86-64 code).
 
 • Cả hai phiên bản đều có sẵn cho các hệ điều hành Windows 64 bit, Linux và Mac OS X.
 • LƯU Ý: IDA không chạy trên Windows XP nữa và các hệ thống 32 bit nói chung, nhưng vẫn có thể gỡ lỗi từ xa trên WinXP.
 • Hỗ trợ cho trình gỡ lỗi WinDbg debugger chỉ có trong phiên bản Windows.
 • Để mua phiên bản phần mềm IDA pro đúng theo yêu cầu của bạn, cần xác định các thông tin sau:
  • Hệ điều hành (OS): chọn một trong các tùy chọn Windows, Linux, Mac
  • Loại license (License type): chọn một trong các tùy chọn Named, Computer, Floating.
  • Phiên bản (Edition): chọn một trong 2 phiên bản Starter (Home), Professional.
  • Tình trạng (Status): mua mới (new license) hay nâng cấp (Renewal).

 
VI. Chế độ cấp bản quyền
 • IDA license có 3 loại:
  • Named license
   • Giấy phép được gắn với một người dùng cuối cụ thể và mỗi license có thể được sử dụng trên một máy tính xách tay và hai máy tính để bàn của người dùng được cấp giấy phép.
  • Computer license
   • Giấy phép được gắn với một máy tính cụ thể và có thể được sử dụng bởi những người dùng cuối (user) khác nhau trên máy tính đó, tại một thời điểm chỉ cho phép một người dùng hoạt động. Loại giấy phép này phù hợp cho khách hàng là các doanh nghiệp vì nó cho phép quản trị viên phân bổ lại giấy phép dễ dàng.
  • Floating licenses (network licenses)
   • Giấy phép có thể được cài đặt trên một số lượng máy tính không giới hạn (trong một tổ chức) nhưng chỉ cho phép một số lượng hạn chế (không vượt quá số lượng giấy phép đã mua) các bản sao chạy đồng thời.
 • Ngoài ra, còn có giấy phép miễn phí dành cho các đối tượng giáo dục là Educational License, giấy phép này cấp cho các trường đại học có nhu cầu theo yêu cầu chính thức.
 
 • Những gì bạn sẽ nhận được khi mua giấy phép bản quyền IDA (License):
  • Bạn sẽ nhận được bản dựng IDA, bộ xử lý và plugin công khai mới nhất bao gồm mã nguồn (source code) của hơn 30 processor modules và hơn 20 loaders. Bạn cũng sẽ nhận được một năm cập nhật miễn phí có thể tải xuống và hỗ trợ kỹ thuật email. Bạn sẽ có quyền truy cập vào các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của trang web của Hex-rays.
  • Xin lưu ý rằng việc giao hàng điện tử chỉ có sẵn cho các địa chỉ e-mail chuyên nghiệp có thể kiểm chứng.
  • Việc giao hàng điện tử đến từ sales@hex-rays.com và, rõ ràng, có chứa một liên kết đến trình cài đặt có thể tải xuống. Bộ lọc thư rác có thể kích hoạt mù quáng trên các liên kết nhúng. Vui lòng đảm bảo bạn cho phép liên kết danh sách địa chỉ của Hex-rays: sales@hex-rays.com và support@hex-rays.com.
  • Lưu ý về chuyển tiếp thư: Hex-rays thực hiện bảo vệ DMARC, vì vậy bạn không nên chuyển tiếp email thay mặt Hex-rays mà không sửa trường "From:".
 
 

Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.739 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.864 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 2.649 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 2.965 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 5.462 lượt xem