Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DAT - 015
ERwin Data Modeler
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

ERwin Data Modeler

Hãng sản xuất Erwin inc. Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Phân tích dữ liệu
Đối tượng tác động Dữ liệu

Mô tả

ERwin Data Modeler là phần mềm giúp bạn mở khóa giá trị dữ liệu doanh nghiệp của bạn. Tiêu chuẩn vàng trong mô hình hóa dữ liệu, ERwin Data Modeler phát hiện, thiết kế, trực quan hóa, chuẩn hóa và triển khai các tài sản dữ liệu chất lượng cao thông qua giao diện đồ họa trực quan. Với mô hình dữ liệu làm lộ trình cho cơ sở hạ tầng dữ liệu của bạn, bạn sẽ có chế độ xem tập trung tất cả dữ liệu và nguồn của mình, dựa trên kho lưu trữ chung. Bắt đầu sử dụng dữ liệu của bạn như một tài sản chiến lược với ERwin Data Modeler.

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Mô hình hóa mọi dữ liệu từ mọi nơi (Model Any Data From Anywhere)
  • Quản lý mọi loại dữ liệu có cấu trúc hoặc không cấu trúc bất kể nó nằm ở đâu - từ bất kỳ loại cơ sở dữ liệu quan hệ nào đến kho dữ liệu hoặc trong Cloud.
 
 • Quản lý tập trung mô hình và hợp tác (Centralize Model Management & Collaboration)
  • Cung cấp cho các bên liên quan một cái nhìn tổng hợp về các mô hình khái niệm, logic và vật lý, để cả người dùng kinh doanh và kỹ thuật có thể cộng tác trên toàn doanh nghiệp của bạn.
 
 • Sử dụng các tiêu chuẩn để tăng chất lượng dữ liệu (Use Standards to Drive Data Quality)
  • Bằng cách sử dụng các mô hình dữ liệu để xác định và triển khai các tiêu chuẩn dữ liệu doanh nghiệp của bạn, bạn sẽ nhận ra tính nhất quán cao hơn và chất lượng cao hơn trong quản lý dữ liệu.
 
 • Khả năng tương tác cơ sở hạ tầng CNTT & Kinh doanh (Business & IT infrastructure interoperability)
  • Tích hợp với danh mục dữ liệu erwin, biết đọc dữ liệu và phần mềm mô hình hóa doanh nghiệp khác tạo ra một dữ liệu nền tảng quản trị tạo điều kiện cho CNTT chiến lược và hợp tác kinh doanh trong việc thúc đẩy hành động nhận thức, đổi mới nhanh, quản lý rủi ro và kinh doanh biến đổi.
 
II. Tính năng
 • Trực quan hóa các cấu trúc dữ liệu phức tạp
  • Tự động tạo các mô hình dữ liệu, cung cấp một màn hình đồ họa đơn giản để trực quan hóa một loạt các nguồn dữ liệu doanh nghiệp thông qua một giao diện duy nhất.
 
 • Tạo thiết kế cơ sở dữ liệu
  • Tạo các thiết kế cơ sở dữ liệu trực tiếp từ các mô hình trực quan, tăng hiệu quả và giảm lỗi.
 
 • Định nghĩa các chuẩn dữ liệu
  • Tăng chất lượng và hiệu quả với các tiêu chuẩn có thể tái sử dụng, bao gồm các mẫu mô hình (model templates,), miền (domains), macro tự động hóa, tiêu chuẩn đặt tên (naming standards) và tiêu chuẩn kiểu dữ liệu (datatype standards).
 
 • Báo cáo & xuất mô hình
  • Giao diện dạng point-and-click trực quan của trình thiết kế báo cáo Report Designer tạo ra các báo cáo PDF, HTML và văn bản cho cả 2 dạng sơ đồ (diagrams) và siêu dữ liệu (metadata).
 
 • So sánh mô hình & cơ sở dữ liệu
  • Cơ sở so sánh hoàn chỉnh tự động đồng bộ hóa hai chiều các mô hình (model), tập lệnh (scripts) và cơ sở dữ liệu (database); so sánh mỗi một hạng mục với hạng mục khác; hiển thị bất kỳ sự khác biệt nào và cho phép cập nhật có chọn lọc, tạo tập lệnh ALTER khi cần thiết.
 
 • Kho lưu trữ quản lý mô hình tập trung (model management repository)
  • Lưu trữ và cung cấp các mô hình dữ liệu và mẫu tiêu chuẩn trong kho lưu trữ được chia sẻ để cho phép truy cập được quản lý, cộng tác và phân tích mô hình chéo, quản lý các quy trình và quy trình mô hình hóa dữ liệu.
 
 • Mô hình hợp tác với giải quyết xung đột trong mô hình
  • Các thành viên trong nhóm có thể làm việc cùng nhau hiệu quả hơn thông qua truy cập mô hình đồng thời với khóa mô hình tùy chọn, giải quyết xung đột nhiều người dùng và hợp nhất mô hình độc lập.
 
 • Thay đổi khả năng quản lý và kiểm tra tuân thủ
  • Kiểm soát và theo dõi các thay đổi là rất quan trọng để duy trì chất lượng, tính nhất quán và tuân thủ. Các tính năng cụ thể bao gồm: phân tích tác động thay đổi (change impact analysis), quản lý phiên bản (version management) và khả năng undo/ redo trong suốt vòng đời của một mô hình.
 
 • Phân quyền và bảo mật các mô hình đối với người dùng
  • Kiểm soát tài sản mô hình có thể được quản lý thông qua hồ sơ người dùng và cài đặt bảo mật, bao gồm xác thực qua LDAP.
 
 • Quản trị mô hình & kho lưu trữ dựa trên web
  • Bảng điều khiển dựa trên web trực quan cho phép quản trị viên quản lý các biểu tượng, mô hình, người dùng, hồ sơ, quyền, khóa phiên, kết nối và hơn thế nữa.
 
 • Trích xuất dữ liệu từ ERP, CRM và các ứng dụng doanh nghiệp khác
  • Bạn có thể chuyển đổi dữ liệu từ ERP, CRM và các ứng dụng doanh nghiệp khác để lập mô hình và phân tích chính xác với tùy chọn erwin DM. Công cụ này cũng có thể hợp nhất các hệ thống trùng lặp, giảm chi phí giấy phép do hoạt động M & A hoặc giảm chi phí chung.
 
 
III. Yêu cầu hệ thống
 • Operating systems:
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
  • Microsoft Windows 7 SP1
  • Microsoft Windows 8.1
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows Server 2012, R2
  • Microsoft Windows Server 2016
 
 • Các yêu cầu sau phải được đáp ứng hoặc vượt quá để ERwin Data Modeler cài đặt và chạy chính xác
  • Microsoft-based workstation, Intel Dual Core processor or equivalent
  • 5 GB available hard drive space
  • 4 GB RAM minimum; more is recommended for larger models
  • DVD-readable device (only if installing from DVD media)
 
 • Lưu ý: Độ phân giải màn hình tối thiểu được hỗ trợ là 1024 x 768. Nếu độ phân giải màn hình của bạn thấp hơn mức tối thiểu được hỗ trợ, một số phần của màn hình sẽ không hiển thị.


IV. Download
 
 
V. Các phiên bản hiện có
 • Phần mềm ERwin Data Modeler hiện có 2 phiên bản Standard và Workgroup. Tính năng của 2 phiên bản cụ thể như sau: 
  Standard Workgroup
Integrated Conceptual, Logical, Physical and Dimensional Data Modeling x x
Visualization of complex data structures x x
Reverse engineering of existing databases/DDL scripts x x
Schema generation to database/DDL script x x
Support for a wide range of database platforms x x
Complete Compare of models and/or databases x x
Metadata import/export to/from a wide range of tools (BI, MDM, modeling, Apache Hadoop, NoSQL, etc.) x x
Complete Naming and Data-type standards support/definition x x
Comprehensive Model and Metadata Reporting and Publication x x
Repository-based model storage and metadata sharing capability   x
Multi-user collaboration and conflict resolution   x
Change management and version control   x
User permission and security management controls   x
Modern web-based repository administration   x
 
 
 
 
 
 

Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 15 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 18 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 32 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 15 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 17 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 16 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 17 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 14 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 17 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 33 lượt xem