Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Tin tức & sự kiện

Chính sách giá và mô hình cấp bản quyền của Minitab 20

Cỡ chữ
Như nhiều bạn đã biết Minitab đã chính thức ra mắt Minitab 20 kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2020.  
 
Minitab 20 có các tính năng mới và khả năng đồ họa nâng cao nhưng quan trọng nhất, Minitab 20 hiện có cả hai nền tảng Máy tính để bàn (Desktop) và Đám mây (Cloud), cho phép bất kỳ khách hàng nào truy cập vào Phần mềm thống kê Minitab bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu.
Vui lòng xem mới nhất tại đây: https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/whats-new/


**** Dưới đây là tóm lược về thay đổi chính sách giá và mô hình cấp bản quyền của Minitab 20. ****
 

Chú ý:
 
Chính sách giá mới
 
Chính sách giá mới cho Minitab 20 có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 10, nhưng xin lưu ý rằng các báo giá và / hoặc đề nghị mua hàng trong năm 2020 hiện có sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến ngày 23 tháng 12 năm 2020.
 
Vui lòng lưu ý ngày hết hạn báo giá để kết thúc giao dịch của bạn trong Q4.
 
Đối với các nhà phân phối phần mềm Minitab, nếu bạn có các cơ hội hiện có, nhưng bạn chưa đăng ký báo giá trên hệ thống Minitab, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi có thể xem xét cách sử dụng thay đổi mô hình giá này để thúc đẩy việc đóng cơ hội vào Quý 4/2020 này. Sử dụng những thay đổi về giá và mô hình này để tương tác với khách hàng tiềm năng của bạn và những khách hàng mà họ sẽ tiết kiệm được nếu mua trước ngày 23/12.
 
 
 
Đối với các khách hàng mới
 
Đối với tất cả khách hàng mới (sau ngày 23/12/2020), TẤT CẢ các sản phẩm Minitab hiện sẽ được cấp bản quyền theo tên người dùng “Named User”.
 
Mỗi tên người dùng “Named User” được định nghĩa là một đăng ký chỗ ngồi “Seat Subscription” được chỉ định cho một người dùng phần mềm
 
Khách hàng được phép chỉ định lại người dùng nếu cần.
 
Khách hàng mới khi đăng ký theo chính sách cấp bản quyền cuar Minitab 20 sẽ tự động nhận được đầy đủ chức năng của cả máy tính để bàn (Desktop) và đám mây (Cloud).
 
Khách hàng có thể chọn không sử dụng chức năng đám mây (Cloud), nhưng nó không được bán nếu không có.
 
Giảm giá cho các khách hàng mua số lượng lớn được áp dụng.
 
 
 
KHÔNG CÓ TÙY CHỌN PHIÊN BẢN VĨNH VIỄN
 
Không còn hình thức cấp phép vĩnh viễn SUL hoặc PSL kể từ ngày 23/12/ 2020. Chỉ có hình thức cấp phép người dùng được đặt tên “Named user subscription license” sau thời điểm này.
 
Hãy đảm bảo điều này được thông báo với tất cả khách hàng và cơ sở khách hàng tiềm năng của bạn nhằm nỗ lực thông báo cho họ về những thay đổi đối với giấy phép vĩnh viễn và cơ hội cuối cùng để họ mua được giấy phép trong Q4 này !!!!
 
 
Các khách hàng là đối tượng giáo dục (Academic)
 
Minitab 20 sẽ không có phiên bản dành cho máy tính Mac và phiên bản chạy trực tiếp trên trình duyệt web là Cloud cũng không có bộ tính năng đầy đủ của máy tính để bàn (Desktop), cụ thể là tính năng chỉnh sửa đồ thị. Vì một số hạn chế này và vì Version 2 của Cloud nên có khả năng chỉnh sửa đồ thị, chúng tôi đã quyết định chỉ cung cấp cho các khách hàng là đối tượng giáo dục phiên bản Minitab 19 ở thời điểm hiện tại.
 
 
Đối với các khách hàng cần đổi giấy phép mới (Renewals)
 
Thông báo đổi giấy phép mới trong vòng 90 ngày cho các yêu cầu trực tiếp hoặc qua các Đối tác/ Nhà phân phối phần mềm Minitab sẽ được thực hiện ngay. Chúng tôi sẽ có một đợt tăng giá trong năm 2021 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020 đối với việc đổi giấy phép mới.  Báo giá cho khách hàng trước thời hạn sẽ không phải là lý do hợp lệ để duy trì giá cũ trong các lần gia hạn sau ngày 1 tháng 2 năm 2020.
 
 
Vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phiên bản, chế độ cấp phép và giá mới mà chúng tôi sẵn sàng vui lòng xem xét cùng với bạn. Hãy xem đây là một lời nhắc cho bạn về thời điểm còn hiệu lực của các đơn đặt hàng và báo giá kể từ ngày 23/12/2020 và cơ hội ký hợp đồng với khách hàng trước khi kết thúc năm 2020 và ra mắt mô hình cấp phép mới từ tháng 1 năm 2021.
 
Hãy cùng nhau chiến thắng!
 
 
Trân trọng,