Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: REV - 006
Cerbero Suite
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Cerbero Suite

Hãng sản xuất Cerbero Suite Phiên bản:
Bản quyền Vĩnh viễn theo phiên bản
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Pháp y số
Đối tượng tác động Mã nhị phân

Mô tả

Cerbero Suite là công cụ hiện đại để phân tích tệp và phân tích phần mềm độc hại hỗ trợ nhiều loại tài liệu như PDF và tài liệu Microsoft Office. Các định dạng này thường được sử dụng làm vectơ cho phần mềm độc hại Malware.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

 

I. Tính năng

 
Kiểm tra tệp là nhiệm vụ chính của mọi chuyên gia cấp thấp, có thể là để đảo ngược, phân loại phần mềm độc hại, pháp y hoặc phát triển phần mềm. Giao diện phân tích của chúng tôi cho phép bạn kiểm tra cấu trúc, mã và nhiều thứ khác của hàng chục định dạng tệp.
 
(Video link: https://cerbero.io/wp-content/uploads/videos/analysis.mp4)
 
Binaries có thể được phân tích bằng cách sử dụng công cụ Carbon disassembler của chúng tôi được tích hợp với Sleigh decompiler tuyệt vời. Không cần cài đặt Ghidra.
 
(Video link: https://cerbero.io/wp-content/uploads/videos/carbon.mp4)
 
Cerbero Suite hỗ trợ nhiều loại tài liệu như PDF và tài liệu Microsoft Office. Các định dạng này thường được sử dụng làm vectơ cho phần mềm độc hại. Với Cerbero Suite, bạn có thể tháo rời shellcode, gỡ lỗi JavaScript và mô phỏng các công thức Excel.
 
(Video link: https://cerbero.io/wp-content/uploads/videos/pdf.mp4)
 
Một trình soạn thảo hex editor là điều cần thiết trong bộ công cụ của mọi chuyên gia cấp thấp. Trình chỉnh sửa hex editor của chúng tôi có các tính năng nâng cao và cho phép bạn xác định các yếu tố Layout Elements như Structure và Interval.
 
(Video link: https://cerbero.io/wp-content/uploads/videos/hex.mp4)
 
Bạn có thể thực hiện phân tích bộ nhớ Windows trên hình ảnh bộ nhớ vật lý (Physical Memory Image), Tệp ngủ đông “Hibernation file”Kết xuất sự cố “Crash Dump”. Các phiên bản Windows được hỗ trợ trải dài từ Windows XP đến Windows 10.
 
(Video link: https://cerbero.io/wp-content/uploads/videos/winmem.mp4)
 
Việc phân tích kết xuất sự cố “Crash dumps” của Windows có thể rất tẻ nhạt. Cerbero Suite cho phép bạn dễ dàng kiểm tra mọi khía cạnh của cả kernel mini-dumps. Nó không dựa trên WinDBG và do đó hoạt động trên mọi nền tảng được hỗ trợ (Windows, MacOS, Linux).
 
(Video link: https://cerbero.io/wp-content/uploads/videos/kerneldumps.mp4)
 
Nếu bạn không thích Giao diện người dùng Java UI của Ghidra, bạn có thể thích sử dụng giao diện người dùng gốc của chúng tôi cho Ghidra. Bạn chỉ cần cài đặt một plugin trong Ghidra để bắt đầu sử dụng nó!
 
(Video link: https://cerbero.io/wp-content/uploads/videos/ghidra.mp4)
 
Các hành động và bộ lọc có sẵn trong các công cụ của chúng tôi cho phép bạn thực hiện các hoạt động phổ biến nhất trên dữ liệu, chẳng hạn như conversion, transformation, compression, encryption, hashing và nhiều hơn nữa.
 
(Video link: https://cerbero.io/wp-content/uploads/videos/filters.mp4)
 
Sử dụng Python 3 SDK của chúng tôi, bạn có thể viết bất kỳ loại tiện ích mở rộng nào có thể tưởng tượng được, thậm chí toàn bộ công cụ, vì bạn có quyền truy cập không chỉ vào chức năng cốt lõi mà còn cả giao diện người dùng.
 
(Video link: https://cerbero.io/wp-content/uploads/videos/sdk.mp4)
 
Bộ phần mềm của chúng tôi chạy trên Windows, macOS và Linux. Chúng tôi cũng nỗ lực hỗ trợ các hệ thống cũ hơn như Windows XP để đa công cụ của chúng tôi luôn sẵn sàng cho các chuyên gia bất cứ khi nào họ cần, ở bất cứ đâu họ cần.


 
 

II. Download

 
 
 
 
 
 
 

III. Chế độ cấp phép

Phần mềm Cerbero Suite có 2 phiên bản khác nhau là Standard edition  và Advance edition.
  • Advanced edition của Cerbero Suite có tất cả các tính năng của phiên bản Standard edition và nó bao gồm các tính năng bổ sung được thiết kế cho các chuyên gia trong lĩnh vực bảo mật và pháp y số. Trong số các định dạng tệp bổ sung khác nhau, nó có tính năng Carbon Interactive Disassembler với trình dịch ngược Sleigh decompiler được tích hợp và giao diện người dùng gốc Ghidra.
 
Home/Academic vs Commercial Licenses
  • Giấy phép Home/Academic License có thể được sử dụng bởi những người có sở thích và sinh viên, chúng không áp dụng cho mục đích thương mại. Nếu bạn muốn sử dụng Cerbero Suite tại nơi làm việc, bạn cần phải mua giấy phép Commercial License. Ngoài ra, một số bản cập nhật và tính năng thử nghiệm nhất định có thể được cung cấp trước cho người có giấy phép Commercial License.
 
Dưới đây la bảng so sánh tính năng các phiên bản
 
Features Home/ Academic Commercial
Standard Advance Standard Advance
Cross-Platform License
PE, MachO & ELF Analysis
Java, Dalvik, .NET & Flash Analysis
PDF Analysis
Office Document Analysis
Archive & Database Analysis
Image Analysis
Font Analysis
Managed Code Disassemblers
JavaScript Debugger
C++ Types
Python 3 SDK
Projects
Actions & Filters    
Carbon Disassembler (x86, x64, ARM32, ARM64)    
Sleigh Decompiler (x86, x64, ARM32, ARM64)    
Silicon Excel Emulator    
Windows Crash Dump Analysis    
Windows Memory Analysis    
Native UI for Ghidra    
Additional Formats for Forensics    
Commercial Use    
 
 
 
Tham khảo chi tiết: https://cerbero.io/products/
 
 
 
 

Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 2.665 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.224 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 12.389 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.684 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 6.224 lượt xem