Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DAT - 0032
Astah Professional
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Astah Professional

Hãng sản xuất ChangeVision, Inc Phiên bản: Latest Version
Bản quyền Subcription hoặc Perpetual (Tùy chọn)
Thời hạn bản quyền Vĩnh viễn hoặc Hàng năm (Tùy chọn)
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Mô hình của phần mềm

Mô tả

​Các công cụ lập mô hình của Astah cho phép bạn hình dung bản chất của các ý tưởng và thiết kế phần mềm của mình. Xây dựng sơ đồ một cách nhanh chóng và dễ dàng để tạo ra sự hiểu biết rõ ràng giữa các nhóm. Xây dựng sơ đồ UML, ER diagrams, Data Flow Diagrams, Flowcharts, mind maps, v.v. trong phần mềm lập mô hình mạnh mẽ nhất dành cho mọi người, từ sinh viên đến nhóm doanh nghiệp.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

Phiên bản >>

Dùng thử >>

HDSD >>

Yêu cầu hệ thống >>

Xuất xứ >>

Mô tả: ​Các công cụ lập mô hình của Astah cho phép bạn hình dung bản chất của các ý tưởng và thiết kế phần mềm của mình. Xây dựng sơ đồ một cách nhanh chóng và dễ dàng để tạo ra sự hiểu biết rõ ràng giữa các nhóm. Xây dựng sơ đồ UML, ER diagrams, Data Flow Diagrams, Flowcharts, mind maps, v.v. trong phần mềm lập mô hình mạnh mẽ nhất dành cho mọi người, từ sinh viên đến nhóm doanh nghiệp.


Tổng quan về phần mềm


Software Design Tool

– Astah Professional –

Làm cho thiết kế phần mềm hiệu quả hơn, phong phú và thú vị hơn

Tạo UML, ER Diagram, Flowchart và Data Flow Diagram, đồng thời phát triển sự hiểu biết rõ ràng về thiết kế phần mềm cho chính bạn và nhóm của bạn. Bạn có thể dễ dàng vẽ nhiều loại sơ đồ để trực quan hóa các hệ thống phức tạp và giữ cho chúng nhất quán.

API và các plug-in miễn phí cũng có sẵn để Astah điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn!


Tạo sơ đồ UML Diagrams nhanh chóng


Vẽ sơ đồ UML Diagrams rõ ràng một cách dễ dàng.

Bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ dễ dàng và nhanh chóng mà bạn có thể vẽ các sơ đồ UML rõ ràng với Astah bao gồm:

 • Class Diagram (Sơ đồ lớp)
 • Component Diagram (Sơ đồ các thành phần)
 • Activity Diagram (Sơ đồ hoạt động)
 • Communication Diagram (Sơ đồ kết nối)
 • Statemachine Diagram (Sơ đồ trạng thái thiết bị)
 • Composite Structure Diagram (Sơ đồ cấu trúc hỗn hợp)
 • UseCase Diagram (Sơ đồ các trường hợp sử dụng)
 • Deployment Diagram (Sơ đồ triển khai)
 • Sequence Diagram (Sơ đồ trình tự)


Sơ đồ ER Diagrams cho quá trình mô hình hóa dữ liệu


Bạn có thể tạo ERD (sơ đồ mối quan hệ các thực thể “Entity-relationship diagrams”) từ đầu hoặc tự động tạo sơ đồ ER  Diagram bằng cách nhập bảng từ cơ sở dữ liệu hiện có.

 • SQL Export (Xuất SQL)
 • Logical and Physical Models (Các mô hình vật lý và lô-gic)
 • Import ER domains via Excel (Nhập ER domains qua Excel)
 • Reverse Engineering (Kỹ thuật đảo ngược mã)
 • Import ER models via Excel (Nhập các mô hình ER qua Excel)
 • Access models via Script (Truy cập các mô hình thông qua tập lệnh)
 • Crow’s Foot & IDEF1X
 • Export ER models to Excel (Xuất các mô hình ER sang Excel)
 • Highlight relationships (Làm nổi bật các quan hệ)
 • Export to JPEG, PNG & SVG (Xuất sơ đồ sang các định dạng đồ họa JPEG, PNG & SVG)
   


Dễ học, dễ sử dụng


Làm việc nhanh chóng và hiệu quả với các chức năng hỗ trợ.

Chúng tôi đã kết hợp phản hồi của người dùng trong hơn 10 năm. Kết quả là một chương trình phần mềm mạnh mẽ, cực kỳ dễ sử dụng. Astah Pro cung cấp nhiều chức năng “hỗ trợ” để giúp công việc của bạn nhanh hơn, bao gồm:

 • Auto-create class diagrams (Tự động tạo sơ đồ lớp)
 • Traceability map (Bản đồ truy xuất nguồn gốc)
 • Merge project files (Hợp nhất các tập tin dự án)
 • Alignment guides (Hướng dẫn căn chỉnh)
 • Gap expander/remover (Bản đồ truy xuất nguồn gốc)
 • Search and replace (Tìm kiếm và thay thế)
 • Copy to MS Office documents (Sao chép vào tài liệu MS Office)
 • Gap expander/remover (Mở rộng / loại bỏ khoảng cách)
 • Show related classes/models (Hiển thị các lớp/mô hình liên quan)
 • Auto-layout (bố cục tự động)
 • Compare projects (So sánh các dự án)
 • State transition path & table (Đường dẫn và bảng chuyển đổi trạng thái)
 • Customize shortcut keys (Tùy chỉnh phím tắt)
 • Map view (Chế độ xem bản đồ)
 • User-defined tagged value (Giá trị được gắn thẻ do người dùng xác định)


Hỗ trợ nhiều loại sơ đồ khác


Astah cho phép bạn tạo nhiều loại sơ đồ hơn bao gồm:

 • Data Flow Diagram (Sơ đồ luồng dữ liệu)
 • Requirement Diagram (Sơ đồ yêu cầu)
 • Mind Map (Sơ đồ tư duy)
 • Flowchart (Lưu đồ)
 • Requirement Table (Bảng yêu cầu)
 • CRUD 

Ưu điểm lớn của việc sử dụng công cụ đa sơ đồ như Astah Professional là chuyển đổi mô hình và các mối quan hệ.

Ví dụ: bạn có thể tạo sơ đồ tư duy khi nghe yêu cầu của người dùng trong cuộc họp, sau đó chuyển đổi sơ đồ tư duy sang các thành phần mô hình UML như Actors, UseCase bằng cách kéo và thả để tạo sơ đồ UML.


Ngoài ra, việc thêm các siêu liên kết vào các mô hình liên quan trên các sơ đồ có thể được thực hiện dễ dàng và hữu ích để làm rõ khả năng truy xuất nguồn gốc.


Giao tiếp với độ chính xác


Tùy chỉnh bố cục và các yếu tố thiết kế của bạn.


Astah Professional cung cấp các “biểu thức” giúp bạn tùy chỉnh bố cục và thiết kế của mình. Điều này làm cho môi trường làm việc của bạn trở nên thân thiện hơn và cải thiện sự rõ ràng trong giao tiếp.


Các biểu thức bao gồm mô tả trường hợp sử dụng, tên bí danh cho mô hình, cài đặt phông chữ, biểu tượng có thể tùy chỉnh, biểu tượng nhỏ, bút tô sáng/bút đánh dấu và công cụ viết miễn phí.


Xuất và nhập ở nhiều định dạng khác nhau.


Xuất sơ đồ bạn tạo trong Astah Pro sang nhiều định dạng khác nhau, bao gồm tệp hình ảnh (jpg, png, emf và svg), RTF documents, HTML, Entity Definition Report và XMI.


Bạn cũng có thể sao chép và dán vào tài liệu Microsoft Office và in với cài đặt tùy chỉnh.


 


Mở rộng và tùy chỉnh với API


Thư viện plug-in & tích hợp lớn

Bạn có thể tùy chỉnh Astah Professional với thư viện plugin và tích hợp rộng lớn.

Các plug-in có sẵn để tạo mã code, kỹ thuật đảo ngược, xuất, nhập, chuyển đổi trạng thái, khả năng sử dụng, v.v.


Trình chỉnh sửa tập lệnh Script Editor tích hợp sẵn trong ứng dụng

API Astah cho phép bạn lấy thông tin mô hình Astah, tạo và sửa đổi sơ đồ và mô hình cũng như sử dụng chúng trong phần mềm ứng dụng.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập trực tiếp vào các mô hình bằng cách sử dụng tập lệnh thông qua ứng dụng có trong Script Editor. 


Generate or Reverse Engineer Code (Tạo hoặc đảo ngược mã)


Đưa khái niệm của bạn vào cuộc sống bằng các công cụ tạo mã của chúng tôi hoặc làm việc ngược và thiết kế ngược dự án của bạn để tạo mô hình. Astah hỗ trợ kỹ thuật đảo ngược Java, C# và C++. Tạo PHP, SQL và các ngôn ngữ khác.

Collaborate with Team Members (Cộng tác trong nhóm)


Làm việc với tất cả các loại nhóm, từ nội bộ, từ xa, đến nước ngoài! Các công cụ của chúng tôi cho phép bạn khóa tệp, hợp nhất tệp, so sánh sơ đồ và mô hình, làm việc bằng nhiều ngôn ngữ và nhập các dự án khác dưới dạng chỉ đọc để tham khảo.

Clean and Attractive Diagrams (Sơ đồ rõ ràng và hấp dẫn)


Bất kỳ công cụ vẽ nào cũng có thể tạo sơ đồ đẹp mắt. Astah giữ cho mô hình thiết kế của bạn trực quan đẹp mắt và chính xác. Sơ đồ của chúng tôi rất dễ đọc và dễ hiểu với giao diện rõ ràng và hiện đại, dễ nhìn!


Tính năng chi tiết


So sánh các phiên bản của Astah


 

TYPES OF DIAGRAMS (Các loại sơ đồ)

Class, Object, Communication, Component Deployment and Composite Structure Diagram

 

Use Case, Sequence, Activity, Statemachine and Package Diagram

Block Definition Diagram, Internal Block Diagram and Parametric Diagram

   

Requirement Diagram / Requirement Table

 

Mind Map

ER Diagram

   

Flowchart

   

CRUD

   

Data Flow Diagram

   

Traceability Map

   

Eriksson-Penker Process Diagram

   

CODE GENERATION/REVERSE ENGINEERING (Tạo mã/ Kỹ thuật đảo ngược)

Java Generation

C# Generation

C++ Generation

PHP Generation

 

Generation of Other Languages 

SQL Export

   

Java Reverse Engineering

 

C# Reverse Engineering

 

C++ Reverse Engineering

 

TEAM COLLABORATION (Hợp tác nhóm)

File Locking (mutual exclusion)

Merge Project Files

Compare diagrams/models

 

Reference Model Management (Import other projects as read-only)

   

LAYOUT AND DESIGN ELEMENTS (Bố cục và thiết kế các yếu tố)

Use Case Description

Font Setting

Alias

   

Customize Stereotype Icons

   

Mini Icon

Highlight Marker Pens

Free-Writing

LAYOUT AND DESIGN ELEMENTS (Bố cục và thiết kế các yếu tố)

Print

Print Setting / Print Preview

Image Export (JPEG, PNG, EMF, SVG)

ROS (Robot Operating System)

   

RTF Document Export

 

HTML CSV Export

 

Entity Definition Report

   

XML Import

   

UML 2.4.1 XML Export

 

CMOF 2.4.1 XML Export

 

Database Reverse Engineering

   

Giá bán và chính sách cấp bản quyền

(Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.)