Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn

Netop Vision Pro - Hướng dẫn gửi và thu tập tin (file) từ máy tính học sinh

Cỡ chữ
Trong giờ học, bạn có thể muốn gửi bài tập hoặc các loại tệp khác cho học sinh và để thu thập các bài tập hoàn thành từ học sinh. Bạn cũng có thể chọn thu thập tệp từ học sinh sau một khoảng thời gian xác định, ví dụ sau bài kiểm tra học sinh nào được phép dành không quá 90 phút. Cách thực hiện như sau:
 
Bước 1: Cấu hình thư mục nhận và thu tập tin
Khi bạn gửi một tập tin, bạn điều hướng hay di chuyển máy tính của bạn đến thư mục chứa tập tin cần gửi. Khi một tập tin được gửi tới các máy tính của học sinh, nó được đặt trong một thư mục mà Vision tạo ra. Thự mục mặc định vị trí cho các tệp mà bạn gửi đến máy tính của học sinh là: C: \ Users \ Public \ Documents \ Chat.
 
Nếu bạn muốn thay đổi thư mục đích, bấm Options trên menu View, đi đến Tab Work files folder definition và bấm vào nút Users. Cách thực hiện như sau:

 

Màn hình Chat hiện ra, nhấp vào menu "View", chọn "Options"

 
Màn hình Properties xuất hiện như sau:

 
Màn hình “Individual work files folder definition” xuất hiện. Nhấp chuột phải vào tên học viên để hiện menu “Set work files path” như hình minh họa bên dưới

 
Trong hộp thoại mới xuất hiện, thực hiện thay đổi đường dẫn theo ý muốn của bạn và nhấp nút “Set”
 
 
Khi bạn thu tệp từ máy tính của học sinh, các tệp được đặt ở vị trí mặc định trên máy tính của bạn: C: \ Users \ <tên người dùng> \ Documents \ Chat \ <tên của học sinh máy tính>, ví dụ C: \ Users \ JohnDoe \ Documents \ Chat \ Computer_05. Nếu bạn muốn để thay đổi thư mục đích trên máy tính của riêng bạn, nhấp Options trên menu View, đi tới tab General và di chuyển tìm đường dẫn mới trong mục Work files path. (Quá trình thực hiện tương tự như hướng dẫn bên trên)

 
Bước 2: Thực hiện gửi tập tin cho học sinh
1. Trên tab View, trong nhóm Show, bấm Chat.
 
2. Trong cửa sổ Chat, trên menu Chat, bấm Send message.
 
3. Nhập tin nhắn để đi kèm với tệp bạn muốn gửi và nhấp vào nút “Brower” để định vị tập tin cần đính kèm. 

 
4. Chọn người dùng để nhận tin nhắn và tệp đính kèm và nhấp vào nút gửi “Send”.
 
Các tập tin được phân phối cho các học sinh được lựa chọn và được đặt trong thư mục mặc định.
Mẹo: Nếu bạn cần gửi nhiều tập tin đồng thời cho học sinh, có thể dùng các phần mềm như Winrar, WinZip…nén các tập tin này lại thành một tập tin duy nhất và gửi thì sẽ nhanh hơn.
 
 
Bước 3 (Tùy chọn 1): Thu tập tin từ máy tính của học sinh (Không giới hạn thời gian)
1. Trên tab View, trong nhóm Show, bấm Chat.

 
2. Trong cửa sổ Chat, trên menu Edit, bấm Collect.

 
Trong hộp thoại Collect files, ban đầu bạn phải chọn có muốn xóa tệp sau khi thu thập hay không và sau đó việc chuyển tệp từ máy tính của sinh viên sang máy tính của bạn sẽ tự động xảy ra. 
Nếu muốn xóa tệp gốc sau khi thu tập tin, hãy nhấp vào nút “Yes”, ngược lại hãy chọn “No
 
 
Các tập tin thu thập được lưu trong thư mục mặc định (C: \ Users \ <tên người dùng> \ Documents \ Chat \ <tên của học sinh máy tính>) hoặc do bạn cấu hình ở bước 1.
 
Lưu ý quan trọng: Thư mục bạn thu thập từ trên máy tính của sinh viên được tạo khi bạn gửi tệp lần đầu tiên. Điều này có nghĩa là bạn chỉ gửi một lần tệp (chỉ một lần) cho thư mục được tạo.
 
 
Bước 3 (Tùy chọn 2): Thu tập tin từ máy tính của học sinh (Có giới hạn thời gian)
1. Trên tab View, trong nhóm Show, bấm Chat.

 
2. Trong cửa sổ Chat, trên menu Edit, nhấp vào nút “Timed Collection” trên thanh công cụ.
 
3. Trong cửa sổ Collection time, chọn sinh viên có tệp bạn muốn thu lại tập tin sau một khoảng thời gian cụ thể.

 
 
4. Nhấp vào nút “Set time” để đặt thời gian (giờ, phút, giây) học sinh phải làm việc với các tệp của mình trước khi chúng được thu thập tự động.
 
Các học sinh sẽ nhìn thấy một bộ đếm trên màn hình của họ cho họ biết thời gian còn lại trước khi các tập tin được thu thập.
 
 
Như vậy, trên đây mình đã hướng dẫn các bạn gửi/ nhận tập tin đến/ từ học sinh. Đây là tác vụ thường xuyên sử dụng và rất quan trọng. 

 
Chúc các bạn sử dụng phần mềm Netop Vision Pro hiệu quả!