Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn

Hướng dẫn triển khai từ xa phần mềm Netop Vision Pro

Cỡ chữ
Nếu bạn có một hệ thống hỗ trợ triển khai từ xa cho các máy tính Windows, bạn có thể sử dụng nó để cài đặt Vision qua các gói MSI (MicroSoft Installer). Các hệ thống triển khai từ xa phổ biến gồm Microsoft SMS/Group Policies, Novell ZENworks, Altiris Notification Server…

Vision có thể tạo ra các gói MSI tùy biến có chứa tất cả các tùy chọn và thông tin về giấy phép sử dụng (license information), loại bỏ sự cần thiết của các thiết bị chuyển mạch phức tạp.
 
Lưu ý: Khi cài đặt Vision trên máy tính chạy các phiên bản Vision cũ, phải gỡ bỏ các phiên bản cũ trước khi tiến hành cài đặt.
Khi cập nhật nâng cấp toàn bộ phòng học lên phiên bản Vision cao hơn, sử dụng các chức năng triển khai từ mô-đun Vision dành cho giảng viên gỡ bỏ toàn bộ các mô-đung dành cho sinh viên sau đó tự gỡ gỡ bỏ mô-đun dành cho giảng viên rồi mới tiến hành cài mô-đun của giảng viên trước và sử dụng tính năng triển khai để cài đặt mô-đun dành cho các học viên trên máy tính của họ.
 
1. Tạo gói cài đặt MSI Vision
Step 1: Chạy chương trình cài đặt Vision.
 • Mở thư mục nơi bạn đã lưu chương trình, và sau đó nhấp đúp vào chương trình « Vision setup ».
Step 2: Nhấn nút "Next" để bắt đầu cài đặt.
 
Step 3: Đọc và nhấp chọn nút “accept the licensing agreement”, sau đó nhấn "Next".
 
Step 4: Nhập thông tin người sử dụng như họ tên và tổ chức, và sau đó nhấn tiếp "Next".
 
Step 5: Trên màn hình tiếp theo, hãy chọn tùy chọn "Create MSI".
 
Step 6: Trên các màn hình tiếp theo, hãy nhập các tùy chọn theo yêu cầu của bạn (học viên, giảng viên, giấy phép sử dụng, cài đặt đơn giản hoặc nâng cao…)
 
 • Đối với chế độ cài đặt nâng cao dành cho học viên, bạn có thể chọn:
  • "Install mass logon authentication provider for Windows XP (gina.dll)"
 • Không cài đặt tùy chọn này nếu bạn có bên thứ ba cung cấp dịch vụ xác thực (như mạng Novell, đăng nhập bằng vân tay, đăng nhập bằng thẻ thông minh). Đây là hạn chế của Windows XP.
  • "Disable incognito mode in Google Chrome web browser".
 • Nếu bạn không tắt chế độ ẩn danh, Web Filter sẽ không hiệu quả.
Step7: Chọn thư mục muốn lưu gói cài đặt và nhấn "Create", sau đó nhấn "Finish" và thoát cài đặt. Bộ cài Vision tạo ba tập tin trong thư mục bạn đã chọn bao gồm:
 • Vision.ini
 • Vision_x64.msi
 • Vision_x86.msi
Tất cả các tập tin này phải được đặt cùng nhau trong một thư mục được hệ thống triển khai của bạn sử dụng để phân phối tới các máy tính trong mạng.
 
2. Tạo gói cập nhật phần mềm Vision
Step 1: Chạy chương trình cài đặt Vision.
 • Mở thư mục nơi bạn đã lưu chương trình, và sau đó nhấp đúp vào chương trình « Vision setup ».
Step 2: Đọc và nhấp chọn nút “accept the licensing agreement”, sau đó nhấn "Next".
 
Step 3: Trên màn hình tiếp theo, hãy chọn tùy chọn "Create MSI".
 
Step 4: Trên màn hình Setup Type, chọn "Vision Upgrade" và sau đó nhấp "Next".
 
Step 5: Chọn thư mục muốn lưu gói cập nhật phần mềm và nhấn "Create", sau đó nhấp "Finish" và thoát khỏi chương trình cài đặt.
 
 • Bộ cài Vision sẽ tạo 3 tập tin trong thư mục mà bạn đã chọn:
  • Vision.ini
  • Vision_x64.msi
  • Vision_x86.msi
 • Tất cả các tập tin này phải được đặt cùng nhau trong một thư mục được hệ thống triển khai của bạn sử dụng để phân phối tới các máy tính trong mạng.
 

3. Triển khai các gói cài đặt/cập nhật MSI Vision
Mỗi công cụ triển khai có một bộ quy tắc và công ước riêng; Hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn cho công cụ mà bạn đang sử dụng để triển khai. Mỗi hệ thống hỗ trợ việc thực hiện các gói MSI với các thiết bị chuyển mạch dòng lệnh liên quan để điều khiển các khía cạnh khác nhau của quá trình cài đặt.

Tất cả các thành phần cần thiết được tích hợp trong gói cài đặt. Trước khi cài đặt phải đảm bảo rằng:
• “File and Printer Sharing” đã được bật.
• “Firewall” đã được tắt.
• “User Account Control” đã được tắt.
 
Để triển khai, sử dụng một trong các dòng lệnh sau đây trong công cụ triển khai của bạn:
 • msiexec /i Vision_x86.msi /qn msiexec /i Vision_x64.msi /qn
Các lệnh này sẽ âm thầm cài đặt/cập nhật các mô-đun thành phần của phần mềm Vision trên các máy tính mục tiêu.
 
Các dấu nhắc lệnh phải được nâng cấp (run as administrator) và tham số “/qn” là bắt buộc. Tất cả ba tập tin trên phải được đặt trong cùng một thư mục.
 
Tệp ini không dành cho người dùng chỉnh sửa. Tất cả các tùy chọn có sẵn từ tệp ini cũng có sẵn từ giao diện trình cài đặt.


 
Chúc các bạn thành công!