Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DEV - 028
Aspose.Total for JasperReports
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Aspose.Total for JasperReports

Hãng sản xuất Aspose Pty Ltd Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Tạo báo cáo định dạng Word, Excel, PowerPoint và PDF

Mô tả

Aspose.Total cho JasperReports là bộ công cụ xuất báo cáo giàu tính năng của JasperReports cho phép nhà phát triển xuất báo cáo ở định dạng Microsoft Word, Excel, PowerPoint và PDF. Một trong những tính năng xuất báo cáo đầu ra của Aspose.Total for JasperReports là cung cấp khả năng thêm mã vạch vào các tài liệu.

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
- Aspose.Total for JasperReports bao gồm các mô-đun sau:
 • Aspose.Words for JasperReports
  • Aspose.Words for JasperReports là giải pháp duy nhất trên thị trường để xuất báo cáo từ JasperReports và JasperServer sang tài liệu Microsoft Word (DOC), Office Open XML (OOXML, DOCX), Office Open XML (OOXML, DOCX), Rich Text Format (RTF), OpenDocument Text (ODT), Web page (HTML) và plain text (TXT).
 
 • Aspose.PDF for JasperReports
  • Aspose.PDF for JasperReports được thiết kế và phát triển đặc biệt để xuất báo cáo từ JasperReports và JasperServer sang định dạng Portable Document Format (PDF) và phiên bản tiêu chuẩn ISO của nó; PDF / A. Hầu hết các tính năng báo cáo như bảng, biểu đồ và hình ảnh được chuyển đổi thành PDF với độ chính xác cao nhất.
 
 • Aspose.Cells for JasperReports
  • Aspose.Cells for JasperReports cho phép bạn xuất báo cáo từ JasperReports và JasperServer sang các định dạng bảng tính Microsoft Excel bao gồm XLS, XLSX & SpreadsheetML. Nó cũng hỗ trợ các định dạng phổ biến khác như PDF, ODS, CSV and Tab-delimited.
 
 • Aspose.Slides for JasperReports
  • Aspose.Slides for JasperReports được thiết kế cho các nhà phát triển, những người cần xuất báo cáo từ JasperReports sang Microsoft PowerPoint 97 - 2003 (PPT và PPS) và các định dạng trình bày của Microsoft PowerPoint 2007-2013 (PPTX và PPSX) từ trong các ứng dụng Java.
 
 • Aspose.BarCode for JasperReports
  • Aspose.BarCode for JasperReports cung cấp một giải pháp độc đáo và mạnh mẽ để tăng cường tính hữu ích cho doanh nghiệp của bạn. Nó cho phép các nhà phát triển tạo và hiển thị nhãn mã vạch chất lượng cao trên JasperReports.
 

II. Tính năng
1. Các tính năng nổi bật
- Xuất báo cáo từ JasperReports và JasperServer sang các định dạng sau:
 • Xuất báo cáo dưới dạng tài liệu Microsoft Word
 • Xuất báo cáo dưới dạng bảng tính Microsoft Excel
 • In báo cáo dưới dạng bảng tính Microsoft Excel
 • Xuất báo cáo dưới dạng bản trình bày Microsoft PowerPoint
 • Xuất báo cáo dưới dạng PDF
 • Tạo và in báo cáo với mã vạch
 • Tăng cường quy trình làm việc cho ứng dụng của bạn bằng cách thêm chức năng mã vạch
 • Mã vạch nhúng trong tài liệu để hỗ trợ truy xuất nguồn gốc
 • Chuyển đổi báo cáo định dạng .jrxml thành tài liệu PDF
 
2. Hỗ trợ các định dạng tài liệu đa dạng
- JasperReports không có khả năng xuất báo cáo dưới dạng định dạng Microsoft Office hoặc PDF, bằng cách sử dụng Aspose.Total for JasperReports, bạn sẽ có quyền truy cập vào các định dạng báo cáo xuất đầu ra bổ sung sau:
 • Microsoft PowerPoint presentation & slideshow
 • Microsoft Word document
 • Microsoft Excel spreadsheet
 • Portable Document Format
 • OpenDocument text & spreadsheet
 • HTML - Web Page
 • TXT - Plain Text
 • CSV - Comma Separated Values
 • RTF - Rich Text Format

 
3. Độ trung thực cao, đầu ra giống hệt với báo cáo thiết kế 
- Aspose.Total for JasperReports xuất tất cả các tính năng báo cáo đến mức độ chính xác cao nhất. Bất kể định dạng kết quả là gì, kết quả trông giống hệt với các báo cáo ban đầu được xuất bởi built-in JasperReports exporter.
 

4. Hỗ trợ mã vạch
- Aspose.BarCode for JasperReports hỗ trợ cho một số lượng lớn các ký hiệu mã vạch. Nó hỗ trợ các numeric, alpha-numeric và 2D symbol. Aspose.BarCode for JasperReports có thể dễ dàng tích hợp vào các tệp báo cáo JasperReport (jrxml) hiện có và sử dụng thẻ tùy chỉnh, được cung cấp bởi Aspose.BarCode for JasperReports.

 
5. Triển khai dễ dàng và nhẹ
- Aspose.Total for JasperReports được viết hoàn toàn bằng Java và được cung cấp dưới dạng tệp JAR có thể dễ dàng triển khai trên các máy chạy JasperReports hoặc JasperServer. Để cài đặt Aspose.Total for JasperReports, chỉ cần sao chép tệp JAR vào thư mục chính xác. Để tích hợp sản phẩm với JasperServer, bước bổ sung duy nhất là thực hiện một thay đổi nhỏ đối với tệp cấu hình của JasperServer và bạn đã sẵn sàng làm việc với các trình xuất báo cáo Aspose exporters.
 

 
III. Download
 
 
IV. Các tùy chọn giấy phép
 • Phần mềm có các tùy chọn giấy phép theo số lượng Developer và khu vực triển khai như sau:
  • Developer Small Business
  • Developer OEM
  • Site Small Business
  • Site OEM
 • Ngoài ra còn có tùy chọn dịch vụ hỗ trợ:
  • Standard Support:
   • Đã bao gồm trong bản quyền phần mềm (Royalty free)
  • Paid Support:
   • Phải bỏ phí mua thêm