Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DEV - 029
Aspose.Cells for PHP via Java
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Aspose.Cells for PHP via Java

Hãng sản xuất Aspose Pty Ltd Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Ứng dụng bảng tính Excel trong PHP

Mô tả

Aspose.Cells for PHP via Java là API xử lý và quản lý bảng tính Excel có khả năng mở rộng và giàu tính năng. Các ứng dụng có thể thực hiện chuyển đổi định dạng bảng tính, quản lý và hiển thị biểu đồ, thực hiện các công thức, tạo kiểu của bảng tính đến mức chi tiết nhất và hơn thế nữa. API hỗ trợ XLS, XLSX, ODS, SpreadsheetML, CSV, Tab Delimited, HTML/MHTML, PDF, XPS và các định dạng khác. Các nhà phát triển có thể dễ dàng thêm khả năng tạo, sửa đổi, chuyển đổi và hiển thị các tệp Excel trong các ứng dụng PHP của họ trong khi sử dụng JavaBridge.

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Tổng quan tính năng Aspose.Cells for PHP via Java
 • Aspose.Cells for PHP via Java hỗ trợ các định dạng bảng tính phổ biến cùng với các định dạng bố cục cố định và hình ảnh được sử dụng phổ biến nhất.
 
 • Aspose.Cells for PHP via Java yêu cầu PHP 7.1 (hoặc cao hơn) và JavaBridge. Nó có thể chạy trên bất kỳ nền tảng nào mà những yêu cầu này có thể được đáp ứng.
 
 
II. Tính năng
1. Các tính năng PHP Excel Spreadsheet API nổi bật
 • Hỗ trợ các định dạng CSV, Tab-delimited & HTML
 • Tải và lưu định dạng bảng tính OpenDocument Spreadsheet (.ods)
 • Tạo, thao tác và kết xuất biểu đồ
 • Nhập công thức từ bảng tính thiết kế
 • Cấu hình thiết lập trang in
 • Tạo và thao tác ghi chú
 • Đặt bộ lọc tự động & ngắt trang
 • Đặt và tính toán các công thức phức tạp
 • Tạo và thao tác các quy tắc định dạng có điều kiện
 • Đặt tùy chọn bảo mật / bảo vệ
 • Tạo và thao tác các phạm vi được đặt tên
 • Tạo bảng tính thông qua Smart Markers
 • Tạo, thao tác và làm mới Pivot Tables
 • Xuất bảng tính ở định dạng SVG
 • Tạo và kết xuất biểu đồ thu nhỏ

2. Chuyển đổi bảng tính Excel sang định dạng PDF, XPS & HTML
 • Aspose.Cells for PHP via Java có khả năng chuyển đổi bảng tính sang định dạng PDF, XPS & HTML trong khi vẫn duy trì độ trung thực hình ảnh cao nhất. Quá trình chuyển đổi đơn giản nhưng đáng tin cậy, do đó làm cho Aspose. Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho các tổ chức yêu cầu trao đổi tài liệu ở bất kỳ định dạng tiêu chuẩn nào trong ngành.

 
 
3. Kết xuất bảng tính & đối tượng Excel 
 • Aspose.Cells for PHP via Java có công cụ kết xuất riêng được thiết kế đặc biệt để kết xuất với độ trung thực cao nhất với Microsoft Excel. Trong khi sử dụng Aspose.Cells cho PHP qua Java, bạn có thể chuyển đổi toàn bộ bảng tính, bảng tính & biểu đồ riêng lẻ thành một số định dạng hình ảnh và bố cục cố định..
 
4. Tùy chọn hiển thị bảng tính linh hoạt
 • Aspose.Cells for PHP via Java cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát thiết lập trang của bảng tính, do đó cho phép bạn thao tác các tùy chọn hiển thị của bảng tính Excel như ngắt trang, định hướng trang, chia tỷ lệ, kích thước giấy, đầu trang / chân trang & mức thu phóng. Bạn cũng có thể kiểm soát mức độ hiển thị dữ liệu bằng cách sử dụng bảng đóng băng & vùng in để phù hợp với yêu cầu ứng dụng của bạn.
 
5. Công cụ tính toán công thức hiệu quả, mạnh mẽ và đáng tin cậy
 • Aspose.Cells for PHP via Java được trang bị công cụ tính toán công thức Formula Calculation Engine mạnh mẽ hỗ trợ hầu hết tất cả các công thức và hàm Microsoft Excel tiêu chuẩn và nâng cao. Bạn có thể đọc, thiết lập và tính toán các kết quả của các công thức kiểu tham chiếu, mảng và kiểu bổ trợ có sẵn hoặc mảng bổ trợ.
 
6. Trực quan hóa dữ liệu với định dạng, biểu đồ và đồ họa
 • Aspose.Cells for PHP via Java cung cấp cho bạn sự tự do và linh hoạt hoàn toàn để cung cấp bảng tính của bạn với tất cả các loại hiệu ứng hình ảnh. API bảng tính PHP cho phép bạn áp dụng định dạng cho bảng tính, hàng, cột hoặc ô, đặt phông chữ với các thuộc tính, xác định định dạng kiểu & số ô, thêm Rich Text có định dạng và xác định quy tắc định dạng có điều kiện.
 • Tương tự, biểu đồ và đồ họa hấp dẫn trực quan và có thể cung cấp cho bảng tính của bạn một cái nhìn chuyên nghiệp. Aspose.Cells for PHP via Java cung cấp một bộ API toàn diện để tạo và thao tác tất cả các loại biểu đồ tiêu chuẩn và biểu đồ tùy chỉnh. Hơn nữa, bạn có thể thêm các loại đối tượng vẽ khác nhau, chẳng hạn như nhận xét, hình ảnh, đối tượng OLE, hình dạng và điều khiển cho các ô.
 
 
III. Download
 
 
 
IV. Các tùy chọn giấy phép
 • Các tùy chọn cấp phép của phần mềm gồm:
  • Developer Small Business
  • Developer OEM
  • Site Small Business
  • Site OEM
 
 
 • Ngoài ra còn có tùy chọn dịch vụ hỗ trợ:
  • Standard Support: Đã bao gồm trong bản quyền phần mềm (Royalty free)
  • Paid Support: Phải bỏ phí mua thêm