Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DEV - 032
Aspose.Cells for JasperReports
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Aspose.Cells for JasperReports

Hãng sản xuất Aspose Pty Ltd Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Ứng dụng bảng tính Excel trong JasperReports

Mô tả

Aspose.Cells for JasperReports là một phần mở rộng linh hoạt của JasperReports và JasperServer cho phép xuất báo cáo ở các định dạng Microsoft Excel XLS, XLSX, PDF, ODS, TXT và SpreadsheetML mà không cần sử dụng Microsoft Excel. Nó hoạt động như một giải pháp thay thế cho trình xuất Microsoft Excel gốc của JasperReports cũng như loại bỏ sự phụ thuộc vào thư viện POI library.

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Tổng quan về tính năng của Aspose.Cells for JasperReports
 • Aspose.Cells for JasperReports cho phép bạn xuất báo cáo trực tiếp sang các định dạng bảng tính Microsoft Excel & OpenOffice.
 
 • Aspose.Cells for JasperReports hỗ trợ J2SE, JasperReports and JasperServer.

 
 
II. Tính năng
1. Các tính năng xuất báo cáo nâng cao của JasperReport sang Excel
 • Tạo báo cáo dưới dạng bảng tính Microsoft Excel
 
 • In báo cáo dưới dạng bảng tính Microsoft Excel
 
 • Xuất tệp Excel dưới dạng bảng tính có thể chỉnh sửa
 
2. Xuất báo cáo sang định dạng Microsoft Excel
 • Aspose.Cells for JasperReports cho phép bạn xuất báo cáo trực tiếp sang các định dạng bảng tính Microsoft Excel như XLS & XLSX. Ngoài ra, bạn cũng có thể xuất các báo cáo ở các định dạng được phân định bằng SpreadsheetML, ODS, CSV & Tab để phù hợp với yêu cầu kinh doanh của bạn.

3. Thiết kế báo cáo có độ trung thực cao
 • Aspose.Cells for JasperReports xuất báo cáo sang các định dạng được hỗ trợ với độ chính xác cao nhất, đó là; kết quả trông giống hệt với các báo cáo được xuất bởi các hàm xuất tự nhiên của JasperReports.
 
4. Bảng tính Excel có thể chỉnh sửa
 • Aspose.Cells for JasperReports xuất các tệp Excel dưới dạng bảng tính hoàn toàn có thể chỉnh sửa. Nó hỗ trợ các biểu đồ Microsoft Excel và bất kỳ biểu đồ nào được xuất qua công cụ kết xuất Aspose sẽ có sẵn dưới dạng biểu đồ có thể chỉnh sửa thay vì hình ảnh tĩnh do đó cho phép người dùng cuối thay đổi biểu đồ theo cách thủ công trong Microsoft Excel.
 
5. Không cần Microsoft Office Automation
 • Trình xuất báo cáo Aspose.Cells for JasperReports được xây dựng bằng mã được quản lý không bao giờ cần cài đặt Microsoft Office hoặc Microsoft Excel trên máy để hoạt động với các định dạng tài liệu Excel. Nó là một sự thay thế tự động hoàn hảo của Microsoft Excel về các tính năng được hỗ trợ, bảo mật, ổn định, khả năng mở rộng, tốc độ và giá cả.
 
 
III. Download
 
 
 
IV. Các tùy chọn giấy phép
 • Các tùy chọn cấp phép của phần mềm gồm:
  • Developer Small Business
  • Developer OEM
  • Site Small Business
  • Site OEM
 • Ngoài ra còn có tùy chọn dịch vụ hỗ trợ:
  • Standard Support: Đã bao gồm trong bản quyền phần mềm (Royalty free)
  • Paid Support: Phải bỏ phí mua thêm